DFØ legger til rette for kvinner – også i tradisjonelle mannsyrker

Likestilling er et stadig viktigere tema i dagens arbeidsliv, og spesielt innen teknologibransjen hvor kvinneandelen fremdeles er lav.

DFØ i Stavanger er en virksomhet som leverer lønns- og HR-tjenester til statlig sektor. Vi har i løpet av de siste tre årene hatt en oppbygning på kontoret i Stavanger innen de tekniske miljøene våre. Fra 2019 og frem til i dag har vi bygget en seksjon med ulike IT-stillinger og utviklere. De har gått fra å være fire ansatte i 2019 til at seksjonen per i dag består av 11 kvinner og 12 menn.

De best kvalifiserte

Vi ser en endring i kvinneandelen i forbindelse med oppbemanning og flytting av applikasjonsavdelingen i Oslo til Stavanger i 2019/20. Årsakene til denne endringen er flere, men fokus har alltid vært å ansette de best kvalifiserte, uavhengig av kjønn. I dette tilfellet har det vist seg at kvinner har vært de best kvalifiserte søkerne.

Vi har en stor kvinneandel blant våre IT-ansatte, med både avdelingsleder, seksjonssjef, teamledere og utviklere som kvinner. Fra kvinner vi har rekruttert til IT-stillinger i senere tid har vi fått tilbakemeldinger om at den gode kjønnsbalansen vi har her har gjort oss til en mer attraktiv arbeidsplass. Vi har satset på kvinner i nøkkelroller, og det har vært med på å synliggjøre mulighetene for de som søker seg inn til organisasjonen. Seksjonen som har ansvaret for utviklerne er delt i ulike fagteam hvor halvparten av disse ledes av kvinner.

Fleksibilitet og tilrettelegging

Fokuset vårt har vært å være en fleksibel arbeidsgiver og hvor en kan tilrettelegge for en balanse mellom arbeidsliv og fritid, for alle våre ansatte.

Resultatet av innsatsen er at avdelingen teknologi og forvaltning nå har en bemerkelsesverdig balanse mellom kjønnene sammenlignet med hva som er vanlig i IT-bransjen. 40 prosent av de ansatte er kvinner, og 60 prosent er menn. Videre har vi bygd opp et inspirerende miljø for utviklere, og dette er synlig i kjønnsfordelingen.

Nettverk og synliggjøring

Statistikken viser at kvinneandelen i teknologibransjen fortsatt er lav, både i Norge og internasjonalt. Ifølge SSB ser vi en generell vekst  i antall IT-stillinger, men samtidig er andelen kvinner konstant lav. Fra utgangen av 2015 til 2020 har kvinneandelen ligget på mellom 19 og 21 prosent. Det er flere initiativer og tiltak som har bidratt til å fremme likestilling i bransjen. Et eksempel er ODA-nettverket – med fokus på teknologi og kvinner. Sammen med Abelia er nettverket med på å synliggjøre kvinnelige rollemodeller i IT-bransjen gjennom kåringen Norges 50 fremste tech-kvinner. I fjor ble vår egen Julia Olderskog, som er programansvarlig for DFØ HR, med på denne listen.

Dette er et positivt skritt for å fremme likestilling i IT-bransjen, og det viser at det er mulig å skape en arbeidsplass hvor kvinner trives og lykkes i tekniske roller.

Det å være kvinne i et teknisk miljø kan ofte være en utfordring. Kvinner kan føle seg underrepresentert, og det kan være vanskelig å finne likestillingsmuligheter og karrieremuligheter. Videre kan kvinner også oppleve diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

Imidlertid har det vært en gradvis endring holdninger og arbeidskultur i bransjen, og stadig flere arbeidsgivere har begynt å synliggjøre kvinners muligheter i teknologiroller

Selv om det fortsatt er en lang vei å gå for å oppnå likestilling i teknologibransjen, viser denne utviklingen at det er mulig å skape en arbeidsplass hvor kvinner trives og lykkes i teknologiske roller. Med fortsatt fokus på likestilling vil bransjen kunne dra nytte av alle talentene som finnes, uavhengig av kjønn.

Har du innspill eller spørsmål til bloggforfatter?

Send en e-post til renatesor-reime.erga@dfo.no.

Oppdatert: 8. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.