Ledelse og arbeidsgiverstøtte

Toppledelse i staten er en lagsport

I staten er det nesten 200 virksomheter. De som befinner seg øverst på organisasjonskartet i disse virksomhetene utøver ikke strategisk ledelse av sine virksomheter og samfunnsoppdrag alene, toppledelse i staten er en lagsport. Derfor setter DFØ nå i gang Topplederforum, et nytt nettverksbasert tilbud til alle toppledere i staten.

I 2022 satte vi sluttstrek for Program for toppledergrupper i staten. Da hadde nærmere 500 deltakere gjennomført programmet. Det viktigste for mange var å bli kjent på tvers, bygge relasjoner og få bedre innsikt i andres utfordringsbilde og prioriteringer. Vi i DFØ ønsker å tilrettelegge for mer av dette og tilbyr Topplederforum som er et nettverkstilbud der toppledere i staten møtes for å diskutere felles utfordringer, dele erfaringer og utvikle sitt lederskap. Det vet vi at mange toppledere savner og ønsker seg.  

Tverrgående utfordringer

Behovet er der, og det har vi fått gjentatt over tid: «Vi trenger arenaer der vi kan diskutere fortrolige saker med ledere på samme nivå», sier mange. «Vi trenger andre fellesskap enn der vi møter lederkollegaer i egen sektor eller på eget område. Der blir samtalene ofte farget av faglige motsetninger, målkonflikter og eksisterende samhandlingsmønstre», påpeker andre. «Da jeg var ny som toppleder ble jeg kastet ut i mange saker som jeg måtte håndtere. Det var hektisk og mye å sette seg inn i. Den gang skulle jeg både ønsket at jeg hadde en mentor og et nettverk å spille på for å bli tryggere i rollen raskere», sa Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i et tidligere intervju på Arbeidsgiverportalen.  
 
Mange av de store, komplekse samfunnsutfordringene er tverrgående og kan ikke løses av en virksomhet eller sektor alene. Dette kom godt til syne i krisehåndteringen vi har stått i de siste årene. «Kriser sprenger raskt sine egne grenser og er som ringer i vann. Man tror man kan beholde den i en sektor, men det kan man ikke – fordi mennesker ikke er delt inn i sektorer, det er det kun forvaltningen som er», sa Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap på webinaret Samhandling i sektorovergripende kriser – hva har vi lært?.  

Bredere og mer helhetlig forståelse

I nabolandet Danmark har de tatt dette et skritt videre, og arbeider nå aktivt med ledermobilitet på tvers av sektorer og på tvers av stat, region og kommune. De har organisert en egen innsatsstyrke som skal fremme ledermobilitet. Utgangspunktet er erkjennelsen om at offentlig sektor trenger ledere som har en bredere og mer helhetlig forståelse av tjeneste- og verdikjedene i forvaltningen, og økt ledermobilitet er et av flere tiltak som kan bidra til dette.  

Også i Norge flytter lederne på seg, og vi registrerer en rekke lederskifter på toppen og på tvers av statlige virksomheter. Vi har en hypotese om at lederskiftene oftere skjer innenfor, enn på tvers av eget fagområde eller sektor. Vi har også et inntrykk av at det er et fåtall ledere som beveger seg mellom forvaltningsnivåer, mellom eksempelvis stat og kommune, men dette vet vi for lite om. Uten at du som leder skal måtte bytte jobb eller sektor, mener vi at flere gode arenaer for å diskutere felles utfordringer kan bidra til bedre forståelse av hverandres prioriteringer – og dermed mer helhetlig ledelse i staten. Dette gjør at vi har tro på Topplederforum som et nytt fellesskap og en ny arena som kan styrke relasjonene mellom lederne i staten. 

Les mer om og meld deg på Topplederforum her. 

Har du innspill eller spørsmål til bloggforfatter?

Send en e-post til: kristin.lundtveit@dfo.no

Oppdatert: 6. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.