Anskaffelser

Budskap fra sju kommuner på Sunnmøre: samarbeid, samarbeid, samarbeid

Samarbeid i alle mulige former er det viktigste for å sette mindre kommuner i stand til å gjøre smartere og grønnere anskaffelser – tror jeg etter å ha vært på min jomfrutur i kommune-Norge på vegne av DFØ.

I Volda 19. april testet kollega Odd Olaf Schei og jeg et nytt konsept for hva vi i innsatsteamet har lyst til å tilby kommunene for å hjelpe dem med smartere og grønnere innkjøp. Vi gjennomførte både et heldagsverksted med innkjøpere på Søre Sunnmøre (kommunene rundt Volda), og parallelt ett én-times opplegg med kommunedirektørene og ordførerne i regionen. 

Ønsket råd om klima og miljø

Bakgrunnen var et ønske fra kommunesamarbeidet «Sjustjerna» (sju kommuner på Søre Sunnmøre) om å få råd og veiledning om klima og miljø.

Blant de sju kommunene er det bare Volda som har egen innkjøpsrådgiver, og derfor hadde vi spesielt lyst til å nå ut til den politiske og administrative ledelsen i kommunene.

Hvis ikke de forstår betydningen av hvordan kommunen jobber med anskaffelser, er det jo ikke lett å få til endring. Derfor la vi arrangementet til en dag da kommunedirektørene uansett var samlet, og så viste det seg at ordførerne gjerne også ville henge seg på. Våre kontakter i Volda kommune, samfunnsplanlegger Regine Solberg Aklestad og innkjøpsrådgiver Andreas Kiperberg, gjorde åpenbart en glitrende jobb med å promotere arrangementet, i tillegg til plettfri gjennomføring av det praktiske!  

Stor interesse blant kommuneansatte

Arrangementet ble også godt promotert blant alle som jobber med innkjøp i kommunene, og interessen overgikk våre forventninger. Omtrent 40 kommuneansatte og noen andre, deltok på heldagsverkstedet. Men langt flere enn Sjustjerna-kommunene var representert, en deltaker hadde reist i fire timer, helt fra Tingvoll. Drøyt halvparten jobber i bygg, anlegg og tekniske tjenester, mens de fleste andre har sin plassering i tverrgående avdelinger, som økonomi og samfunnsutvikling.

Utgangspunktet var nok for de fleste at de var usikre på hvordan de skjerpede kravene til klima og miljø som trådte i kraft 1. januar 2024, påvirker deres anskaffelser. Odd Olaf og jeg gjorde vårt beste for å inspirere, senke skuldre og åpne perspektivene på hva som er viktig for å gjøre grønne og smarte innkjøp.

Jobbet med utvalgte eksempler på anskaffelser

Likevel var kanskje det aller nyttigste for deltakerne at vi jobbet med noen eksempler på anskaffelser som de selv foreslo, om alt fra kaianlegg til tømrertjenester, og diskuterte disse på tvers av kommuner.

Jeg ble overrasket over hvor mange som ikke kjente hverandre fra før, selv om de hadde samme type ansvar i sine respektive kommuner. Vårt arrangement var desto viktigere for at deltakerne kunne stifte nye bekjentskap. Innkjøpssjefen i Ålesund, som også var til stede, strakte fram en åpen hånd med tilbud om større samarbeid. I tillegg ga eksempel-diskusjonene viktige innspill til vårt eget arbeid med veiledning på klima og miljø.

Til timen på ettermiddagen med kommunedirektørene og ordførerne tok vi med et sterkt ønske fra innkjøperne om

  • bedre planlegging og organisering av innkjøp
  • mer samarbeid mellom kommunene
  • høyere prioritering av innkjøpsarbeidet

Sett av tid og ressurser til innkjøpssamarbeid

Hastverk er lastverk, ble det poengtert, mens det å gi tid og ressurser til innkjøp er nøkkelen til både økonomiske og miljømessige gevinster. Odd Olaf og jeg appellerte til den «gjerrige sunnmøringen» hos ordførere og kommunedirektører.  Faren er selvsagt at disse kommunene, som har til dels svært dårlig økonomi, bruker innkjøpsarbeidet for å saldere og spare seg til fant.

Den viktigste innvendingen fra ordførerne til vårt budskap, var frykten for at økt samarbeid vil gjøre det vanskeligere å handle lokalt. Å handle lokalt er en høy politisk prioritet i kommuner som opplever butikkdød, og som ønsker et bredest mulig lokalt næringsliv. Odd Olaf og jeg viste fram eksempler på hvordan spenningen mellom innkjøpssamarbeid og det å handle lokalt i virkeligheten oftest er en falsk konflikt. Om vi klarte å overbevise gjenstår å se, kanskje om et års tid.

Evalueringen av begge arrangementene våre i Volda var så positiv at vi planlegger å arrangere et oppfølgingsverksted.

Oppdatert: 3. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.