Våre regnskapstjenester

På denne siden finner du en oversikt over hvilke regnskapssystemer og regnskapstjenester DFØ tilbyr.

Tjenesteleveranser innen regnskap for statlige virksomheter

 • Systemløsninger tilpasset statens behov.
 • Tilgang til et stort fagmiljø og et omfattende kurstilbud.
 • Tilgang til beste praksis med dokumentasjon og beskrivelser av rutiner.
Figuren viser en oversikt over regnskapstjenester og tilleggstjenester

Regnskapstjenester

DFØ regnskap tilbyr i dag to tjenestemodeller, grunntjeneste og delservice. Begge tjenestemodellene inkluderer leveranser innen budsjett, inngående faktura, utgående faktura, utbetaling, periodeavslutning og rapportering. Arbeidsdelingen innenfor de ulike områdene varierer basert på hvilken tjenestemodell kunden har.

Delservice

I tjenestemodellen delservice har kunden ansvaret for å utføre flere oppgaver selv, som for eksempel bilagsføring, oppfølging av inngående faktura, utfakturering, purring og inkasso. i tillegg har kunden et større ansvar knyttet til avstemming av regnskapet enn ved tjenestemodellen grunntjeneste.

Grunntjeneste

I tjenestemodellen grunntjeneste har DFØ et større ansvar innenfor de ulike områdene, som for eksempel ved bilagsføring, vedlikehold av dimensjonsverdier, fakturabehandling fram til attestering, utfakturering, purring og inkasso, i tillegg til å utføre flere kontroller ved avstemming av regnskapet.

Arbeidsdeling

I arbeidsdelingsskjemaet finner dere detaljert informasjon om leveransene innenfor de ulike tjenestemodellene.

Tilleggstjenester for regnskap

Innkjøpsløsning

 • Integrert del av regnskapssystemet Unit4 ERP.
 • Bestilling av varer fra kataloger, ekstern nettbutikk eller egne opprettede artikler.

Distribusjonskanal

 • Distribusjonskanal for utgående faktura er en løsning for å kunne sende fakturaer digitalt via Vipps, e-post, eFaktura eller Digipost.
 • Tilleggstjenesten Distribusjonskanal forutsetter at det er DFØ som utfakturerer.
 • Leveres av Fair Distribution AS.

Konkurransegjennomførings - og kontraktsadministrasjonsverktøy (KGV/KAV)

 • Verktøy for konkurransegjennomføring som hjelper oppdragsgiver med å gjennomføre en anskaffelse fra kunngjøring til kontraktsinngåelse. 
 • Enkelt kontraktsadministrasjonsverktøy som gir mulighet for en samlet oversikt over kontrakter. 
 • Leveres av Mercell Norge AS.

Integrasjoner

 • Oppsett av integrasjoner mellom Unit4 ERP og kundens forsystemer.

Uttrekk av regnskapsdata

 • DFØ kan legge til rette for uttrekk av virksomhetens regnskapsdata til en egen database (MS SQL).
 • Dataene blir tilgjengelig i tabeller for bruk i virksomheten sine egne interne oppfølgingssystemer.
 • DFØ tilbyr også dataplattform for deling av relevante regnskapsdata via autentisering gjennom Maskinporten.
 • Informasjon om Maskinporten er tilgjengelig på Digitaliseringsdirektoratet sine nettsider.

Tidstyring

 • Integrert del av regnskapssystemet Unit4 ERP med timefangst fra SAP. 
 • Et verktøy som kan gi virksomheten styringsinformasjon om ressursbruk og kostnader. 
 • Vedlikehold av prosjekt/arbeidsordre og aktivitet gjøres i prosjektmodulen i Unit4 ERP. 
 • Kan opprette egne budsjettversjoner for prosjektbudsjettering og oppfølging i Unit4 ERP Planlegger. 
 • Kan bidra til effektiv utfakturering av timebruk og andre kostnader mot kunde.

Periodeavslutningsverktøy

 • Periodeavslutningsverktøyet Adra er et system for periodeavslutning som erstatter avstemmingsmappen. 
 • Systemet skal bidra til økt effektivitet og kontroll ved periodeavslutningen gjennom automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Legger til rette for god samhandling mellom DFØ og virksomheten gjennom felles plattform for kommunikasjon og opplasting av dokumenter.  
 • Tydeligere arbeidsdeling ved bruk av arbeidsflyter og oppgavelister. 
 • Leveres av Trintech/XXACT Accounting. 

Tilleggstjeneste SRS

 • DFØ utfører aktiviteter i anleggsverdiregnskapet i Unit4 ERP. 
 • DFØ fyller inn avstemmingene som gjelder SRS. Virksomheten har selv ansvar for regnskapsmessige vurderinger knyttet til avstemmingen. 
 • DFØ gjør delårs- og årsavslutningsposteringer, samt gjennomgår og kvalitetssikrer delårs- og årsregnskap. Virksomheten fyller inn eventuell tilleggsinformasjon i delårs- og årsregnskap selv. 
 • Tilleggstjeneste SRS forutsetter tjenestemodellen grunntjeneste. 

Brukerstøtte eksterne

 • Eksterne og/eller sluttbrukere hos kunden kan ta direkte kontakt med DFØ regnskap.  
 • Tilleggstjeneste Brukerstøtte eksterne forutsetter tjenestemodellen grunntjeneste. 

Arbeidsdeling

Gå videre til systemene og tjenestene

Oppdatert: 12. april 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.