Våre regnskapstjenester

På denne siden finner du en oversikt over hvilke regnskapssystemer og regnskapstjenester DFØ tilbyr.

Gå videre til systemene og tjenestene

Tjenesteleveranser innen regnskap for statlige virksomheter

 • Systemløsninger tilpasset statens behov.
 • Tilgang til stort fagmiljø og omfattende kurstilbud.
 • Tilgang til beste praksis med dokumentasjon og beskrivelser av rutiner.
Tjenestemodell for regnskap

Grunntjenesten for regnskap

Grunntjenesten inkluderer tjenester innen budsjett, faktura, utbetaling, periodeavslutning og rapportering.

Tilleggstjenester for regnskap

Innkjøp

 • Integrert del av regnskapssystemet Unit4 ERP.
 • Bestilling av varer fra kataloger, ekstern nettbutikk eller egne opprettede artikler.

Budsjettstyring

 • Supplerende til Planlegger. 
 • Profitbase Planner, levert av Profitbase Consulting. 

Distribusjonskanal

 • Distribusjonskanal for utgående faktura via Vipps, e-post, eFaktura eller Digipost.
 • Løsningen forutsetter at det er DFØ som foretar utfaktureringen og den fysiske utsendelsen av papirfakturaene.

KGV / KAV

 • Verktøy for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon.
 • Leveres av EU-Supply/ Mercell

SRS

 • Posteringer knyttet til anlegg, og periodiske inntekter og kostnader.
 • Årsavslutningsposteringer

Integrasjoner

 • Oppsett av integrasjoner og uttrekksmiljø mellom Unit4 ERP og kundens systemer.
 • Tilgjengeliggjøre uttrekksmiljø

Tidstyring

 • Integrert del av Unit4 ERP med tidfangst fra SAP.
 • Faktisk ressursbruk av timer og kostnader mot planlagt.
 • Effektiv fakturering til kunder av timebruk og andre kostnader.

Brukerstøtte eksterne

 • Eksterne / sluttbrukere hos kunden tar direkte kontakt med DFØ.

Behovsportal

 • En integrert portal for å videreformidle et innkjøpsbehov som genererer en innkjøpsordre til innkjøpsansvarlig.

Arbeidsdeling

Oppdatert: 29. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord