Tilgangsportalen

Tilgangsportalen er en tjeneste hvor virksomheten selv kan administrere tilganger for egne ansatte i Unit4 ERP. Tilgangsstyringen er basert på funksjonsroller som utleder et sett med tilganger i Unit4 ERP.

Introduksjon av Tilgangsportalen

Ønsker dere å ta i bruk Tilgangsportalen sender dere en bestilling til DFØ regnskap via Kundesenter på nett.

Innlogging og roller

For brukere med rollen Tilgangsadministrator vil Tilgangsportalen ligge som en egen applikasjon i DFØ-ID.

Med Tilgangsportalen kan du tildele tilganger til produksjonsmiljøet i Unit4 ERP.

Her kan du bestille, endre og slette tilganger til den enkelte brukeren. Du får en oversikt over hvilke tilganger hver bruker har, og du kan søke i tidligere utførte bestillinger.

Funksjonsrollene er kategorisert slik at det er mulig å drille seg ned til ønskede roller.

Alle funksjonsrollene har ulike merker som indikerer hva de gir tilgang til. Disse merkene er det mulig å søke på.

Navn på merkeBeskrivelse
ProduksjonIndikerer tilgang til produksjonsmiljøet.
CitrixIndikerer tilgang til Fagbrukerløsningen (Citrix).
FakturaFunksjonsrollen gir tilgang til fakturaløsningen og leverandørregister.
AnleggsmodulenFunksjonsrollen gir tilgang til anleggsmodulen.
InnkjøpFunksjonsrollen gir tilgang til innkjøp.
PlanleggerFunksjonsrollen gir tilgang til budsjettmodulen Planlegger.
TidstyringFunksjonsrollen gir tilganger til prosjektmodulen.
Kunder og salgFunksjonsrollen gir tilgang til utgående faktura og kunderegister. Modulen Logistikk/Kunder og salg.
RegnskapFunksjonsroller som ikke er knyttet direkte mot bestemte moduler, men som gir tilgang mot økonomimodulen.

Vis tilganger

Under menypunktet Vis tilganger kan du søke opp ansatte i virksomheten og se hvilke tilganger de har.

Her må du legge inn navn, e-postadresse, ansattnummer eller brukernavn for å se brukere.

Trykk på Vis tilgang for å se tilgangene til den aktuelle brukeren.

Alle tilganger som er registrert på brukeren vil nå vises i oversikten. Du vil få en feilmelding dersom brukeren ikke ligger registrert med noen tilganger.

Bestille tilganger

Under menypunktet Bestille tilganger kan du bestille tilganger til ansatte i egen virksomhet. Det er ikke mulig å bestille tilganger til seg selv.

Her må du legge inn navn, e-postadresse, ansattnummer eller brukernavn for å se brukere.

Klikk på ønsket bruker. Du kan bare velge én bruker om gangen. Når du har valgt bruker, trykk på Neste.

Benytt søkefunksjonen til å søke opp ønsket funksjonsrolle eller finn ønsket rolle under kategoriene i venstre marg. Velg den rollen eller de rollene du ønsker å bestille. Når en rolle er valgt blir ikonet på rollen endret fra "pluss" til "hake".

I handlekurven oppe i høyre hjørne vil du finne en oppsummering over hvilke roller du har valgt. Du vil få en advarsel i handlekurven som sier at brukeren har den bestemte rollen hvis du forsøker å legge til en rolle som brukeren allerede har.

Når du har valgt riktige roller, gå videre ved å trykke på Neste.

Fyll ut bestillingsinformasjon. Dette er et obligatorisk felt som vil inngå i loggen på den aktuelle bestillingen. Feltet er ment for internkontroll i egen virksomhet.

Avslutt med Bekreft for å fullføre bestillingen. Du vil få en feilmelding som sier at brukeren har den bestemte rollen hvis du forsøker å legge til en rolle som brukeren allerede har. Trykk Bekreft for å fullføre.

Du får en bekreftelse når bestillingen er utført. Bestillingsnummer og øvrig informasjon blir en del av loggen.

Endre og slette tilganger

Under menypunktet Endre og slette tilganger kan du vedlikeholde tilgangene til ansatte i din virksomhet. Det er ikke mulig å gjøre endringer på egen bruker.

Her må du legge inn enten navn, e-postadresse, ansattnummer eller brukernavn for å få se brukere.

Klikk på ønsket bruker. Du må velge én bruker om gangen. Når du har valgt bruker, trykk på Neste.

Du får en oversikt over tilgangene som den valgte brukeren ligger registrert med. Velg Slette på de rollene som skal slettes fra brukeren. Du kan velge flere roller samtidig. Etter at Slett er valgt, vil ikonet endre seg til Angre sletting.

Når endringene er valgt, gå videre ved å trykke på Neste.

Bestillingsinformasjon er et obligatorisk felt som vil vises i loggen på den aktuelle bestillingen. Dette feltet er ment for internkontroll i egen virksomhet. Under oversikten Kontroller dine endringer vil du få en oppsummering av alle rollene du har bestilt sletting av. Du kan angre sletting fra denne oversikten hvis du har valgt en feil rolle.

Trykk Bekreft for å fullføre.

Du får en bekreftelse når bestillingen er utført. Bestillingsnummer og øvrig informasjon blir en del av loggen.

Vis utførte bestillinger

Under menypunktet Vis utførte bestillinger kan du søke i bestillinger du selv har utført.

Her må du søke på en bruker eller en funksjonsrolle. Under Gjeldede bestillinger vises alle endringer utført på valgte søkekriterier. Under Bestillingshistorikk kan du definere datointervall for endringene.

I margen til venstre i skjermbildet vil det komme opp ulike forslag til søkebegrensninger basert på hva du har utført.

Du kan åpne og se detaljer på tidligere bestillinger.

Mer innhold om Tilgangsportalen

Oppdatert: 6. april 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord