F1 Kontroll av overføring av UB mot IB for det nye året

Foreta en kontroll av at korrekt balanse er overført for alle balansekontoer for virksomhetsregnskapet og kontantregnskapet.

Oppdatert

For kontantregnskapet er det balansekontoer som er rapportert som mellomværende på S-rapporten som skal overføres.

For virksomhetsregnskapet skal det ikke være differanse mellom periode 14 i gammelt år og periode 00 i nytt år. For kontantregnskapet skal det ikke være differanse i periode 12 i gammelt år og periode 00 i nytt år.

Avstemming av kontantregnskapet og kontroll av mellomværende skal kun gjøres for bruttobudsjetterte virksomheter.

Bestemmelsene 4.4.5

Utløsende hendelse: Årsavslutning

Utføres av Oppgave - handling

DFØ

Årsavslutning er beskrevet rutine 9.4 Årsavslutning

DFØ

Avstemming virksomhetsregnskapet
Foreta spørring i hovedbok for å finne UB (periode 00- 14). Fyll ut konto, kontonavn og saldo UB. Foreta tilsvarende spørring for saldo på kontoer i periode 00 i nytt år. Ev. differanser må forklares.

DFØ

Avstemming kontantregnskapet
Foreta spørring i kontantregnskapet for å finne UB (periode 00-12). Fyll ut konto, kontonavn og saldo UB. Foreta tilsvarende spørring for saldo på kontoer i periode 00 i nytt år. En rekke kontoer i kontantregnskapet overføres ikke til nytt år da dette er kontoer som nulles ved overgang til nytt år, konto 1931-1999. Disse legges ikke inn i arket. Ny saldo på konto 1980 fylles inn. Ev. differanser må forklares.

DFØ

Kontroll av mellomværende
Legg inn mellomværende som følger av S-rapport i periode 12, siste rapportering i foregående år. Kjør også S-rapport for periode 00 i nytt år. Ev. differanser må forklares.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2016

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?