D2 Spesifikasjon av andre balansekonti

Hensikt med rutinen er å bekrefte gyldighet og fullstendighet av saldo på andre konti.

Oppdatert

Rutinen omfatter alle interims- og gjennomgangskonti i virksomhetens regnskap som ikke vedrører lønn, og skal være nøyaktig og pålitelig og til en hver tid a jour. Ved årets slutt skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter.

Økonomireglement § 14 og bestemmelsene 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Definisjoner på interimskonti og gjennomgangskonti: Er balansekonti hvor ut- og innbetalinger posteres midlertidig. En interimskonto kan benyttes til å føre eventuelle avvik i regnskapet som må undersøkes nærmere. Kontoen bør gjøres opp så raskt som mulig.

Fullservice Delservice Oppgave - handling Referanse

DFØ

Kunde

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonti legges saldo hittil i år.

Browsermal “D2 Spesifikasjon av andre konti”

DFØ

Kunde

Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn alle kontoer med åpne poster. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto.

Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel. 13.2.5

DFØ

Kunde

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Kunde

Kunde

Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?