C4 Avstemming av Svalbardskatt

For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler Svalbardskatt i henhold til det som er trukket, må det foretas en månedlig avstemming.

Oppdatert

Økonomireglement § 14 og bestemmelsene 5.2.4.5

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

IB legges inn i kolonne F. Kjør browsermal.

Browsermal “C04 Avst.Svalbardskatt” periode 00.

DFØ

Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløp registreres i kolonne B.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC04S

DFØ

Reiseforskyvning hentes fra SAP. Registreres i kolonne D (Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste måned)

SAP: transaksjonskode yhr_reisedata, rapportvariant/ CUS&AVSTC1R (velg oppsett C4 Forskuddstrekk Svalbard, detaljer)

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Bokførte forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne F, betalt forskuddstrekk pr halvår registreres i kolonne H og UB saldo registreres i kolonne I.

Browsermal “C04 Avst.Svalbardskatt”

DFØ

Differanser i kolonne J og K må forklares i skjema under.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?