C3 Avstemming av forskuddstrekk

For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler forskuddstrekk i henhold til det som er trukket i lønnssystemet, må det foretas en periodisk avstemming.

Oppdatert

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.5

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Definisjon på reiseforskyvning: Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres i SAP først ved hver hovedlønnskjøring og 13. kjøring, mens det oppdateres løpende ved hver overføring til Unit4 ERP. Dette betyr at det for hver innrapportering vil være en differanse mellom bokført forskuddstrekk i regnskapssystemet for reiser kjørt etter siste hovedlønn i måneden og frem til siste dag i måneden.

Utføres av

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

IB legges inn i kolonne F. Kjør browsermal i Unit4 ERP.

Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk ” periode 00

DFØ

Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløpet registreres inn i kolonne B.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC03T

DFØ

Periodeforskyvning på reiser mellom kontering og oppdatering av forskuddstrekk i SAP hentes fra reisedata. Beløpet registreres kolonne D. Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste termin.

SAP: transaksjonskode yhr_reisedata, rapportvariant/ CUS&AVSTC1R (velg oppsett C3 Forskuddstrekk, komprimert)

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Beløp for bokført trekk for aktuell avstemmingsmåned registreres i kolonne F.

Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk»

DFØ

Eventuelle differanser mellom forskuddstrekk i SAP og bokført trekk i Unit4 ERP fremkommer i kolonne G og må forklares i skjema “Forklaring på differanse i G.

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Betalt forskuddstrekk for aktuell avstemmingsmåned registreres i kolonne H

Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk ”

DFØ

Eventuell differanse mellom forskuddstrekk fra SAP forrige måned og betalt trekk inneværende termin kommer frem i kolonne J og må forklares i skjema “Forklaring til differanse J”.

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. UB saldo på konto for forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne I.

Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk ”

DFØ

Eventuell differanse UB kommer frem i kolonne K og må forklares i skjema “Forklaring på differanse i K”.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?