A7 NAV-refusjoner

Avstemmingsveiledning for A7 NAV-refusjoner

Oppdatert
 • Ax-A: Avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom rapport K27 fra NAV og det som er inntektsført i Unit4 ERP.
 • Ax-B: Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom Debitor NAV i Unit4 ERP og i SAP.
 • Ax-C: Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom Debitor NAV i Unit4 ERP og gjennomgangskonti/påløpte refusjoner i Unit4 ERP.
 • Ax-D: Saldo på konto 1574 Interimskonto for NAV-refusjoner. Saldoen må spesifiseres, og bør være null.

Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene 5.4.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Berører andre rutiner: Bankavstemming Manglende oppgjørsrapport

Definisjon

K27 Sentralrapport, Spesifikasjon av sykepenger/foreldrepenger refusjon fra NAV.

Fullservice Delservice Oppgave - handling Referanse

DFØ

Kunden

Ax-A:

 • Kjør browsermal og ta ut regnskapstall fra Unit4 ERP for inntektsført syke- og foreldrepenger. Tallene settes inn i kolonne for aktuell avstemmingsperiode.
 • K27 fra forrige måned hentes på Opal con, og totalbeløpet i rapporten settes inn i perioden som skal avstemmes i skjema.
 • Evt. avvik må identifiseres og beskrivelse av tiltak for retting må fylles ut i “Forklaring på differanser”

Browsermal “A07 Avst NAVrefusjoner” (Ax-A)

DFØ

Kunden

Ax-B:

 • Kjør browsermal og ta ut regnskapstall fra Unit4 ERP på konto for debitor NAV, hittil i år. Beløpet settes inn i perioden som skal avstemmes i skjema.
 • Det foretas en spørring i SAP, beløpet settes inn i perioden som skal avstemmes.
 • Evt. avvik må identifiseres og beskrivelse av tiltak for retting må fylles ut i “Forklaring på differanser”

Browsermal “A07 Avst NAVrefusjoner” (Ax-B) SAP transaksjonskode FBL5N

DFØ

Kunden

Ax-C:

 • Saldo debitorkonto NAV i Unit4 ERP overføres fra Ax-B i avstemmingsskjema.
 • Kjør browsermal og ta ut regnskapstall fra Unit4 ERP hittil i år for gjennomgangskonti/påløpt refusjon. Beløpet settes inn i perioden som skal avstemmes i skjema.

Browsermal “A07 Avst NAVrefusjoner” (Ax-C)

DFØ

Kunden

Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?