Vi har oppdatert avstemmingsmappa med tilhørende veiledninger

Nå er ny mal for bruk til dokumentasjon av avstemminger tilgjengelig og tilhørende veiledninger er oppdatert. Her får dere informasjon om de viktigste endringene i avstemmingsmappa og presisering av arbeidsdelingen i forbindelse med avstemmingene.

Ny mal for bruk til dokumentasjon av avstemminger er tilgjengelig på kundesidene. DFØ tar disse i bruk fra og med avstemmingen for april 2022. Kundene som foretar avstemminger må vurdere om det er hensiktsmessig å bytte mappe eller ikke for de områdene / kontiene dere selv avstemmer.

De viktigste endringene i avstemmingsmappa

Se oversikt over de viktigste endringene i avstemmingsmappa. Her får dere informasjon om nye faner og de viktigste endringene i eksisterende faner. Det er viktig at dere er klar over disse endringene når dere tar i bruk den nye avstemmingsmappa.

Veiledningene er oppdatert

Veiledninger til de enkelte avstemmingene er oppdatert. Det er en målsetting at avstemmingsmappa skal kunne forstås uten egne veiledninger. Dere vil derfor finne enkelte nye faner i den nye avstemmingsmappa som det ikke finnes veiledning til.

Veiledninger kan inngå som en del av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale

Vi gjør oppmerksom på at i den grad det er nødvendig med egne veiledninger for å kunne forstå bruken av avstemmingsmappa, nå og av tredjepart på et senere tidspunkt, så vil også tilhørende veiledning inngå som del av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale.

Det vises for øvrig til den nye veiledningen Generelt om avstemminger og avstemmingsmappa.

Arbeidsdeling i forbindelse med avstemmingene

I flere av de oppdaterte veiledningene er det innarbeidet tydeligere informasjon om arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunde. Det er viktig at dere som kunde foretar en gjennomgang av avstemmingene, lagrer og eventuelt supplerer mappene med nødvendig informasjon før dere anser de som ferdige og lagrer dem for oppbevaring.

Tilpasninger av avstemmingsmappa per kunde

Det blir lagt ut to avstemmingsmapper. Én mappe for virksomheter som avlegger regnskap kun i henhold til kontantprinsippet og én for de som også avlegger SRS-regnskap.

Det er ikke foretatt noe skille mellom kunder som er del- og fullservicekunder. Dere kan slette faner som ikke er relevant for virksomheten. I mappene som DFØ benytter, og som dere får tilgang til, har vi slettet fanene som vi ikke skal utføre arbeid i.

Publisert: 25. mai 2022 Oppdatert: 27. mai 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.