Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Kundenotater

Her finner du oversikt over de siste publiserte nyhetene og kundenotater for DFØs lønns- og regnskapskunder.

Hvis du vil abonnere på kundenotater eller administrere ditt abonnement, klikk her.

Siste kundenotat for lønn

24. jan. 2017

07/2017 Årlig rutine for automatisk fratredelse

Hvert år gjennomfører DFØ automatisk massefratredelse av timelønnede og eksterne uten aktivitet forrige år.

Se alle kundenotatene for lønn

Siste kundenotat for regnskap

24. jan. 2017

Kontroll av tildelinger for 2017 − mot benyttede statskontoer, og kapitler og poster i regnskapet

Bruttobudsjetterte virksomheter: I januar må dere kontrollere at dere benytter statskontoer og kapitler og poster i regnskapet for 2017 i samsvar med årets tildelinger. Hvis dere har postert på statskontoer og kapitler og poster som dere ikke lengre har tildeling på i 2017, må dere korrigere dette før regnskapsrapporteringen for januar. Dette er for å unngå at S-rapporten blir avvist.

Se alle kundenotatene for regnskap