Hilde Singsaas

Hilde Singsaas
Hilde Singsaas
Direktør i DFØ siden august 2017. Har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Har også vært kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Utdannet statsviter og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, begge fra Universitet i Oslo
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring