Styring

Er vi forberedt på framtiden?

Ifølge den tidligere finske statsministeren Alexander Stubb, har vi mennesker en tendens til å etterrasjonalisere fortiden, overdramatisere nåtiden og undervurdere framtiden. Hva kan forvaltningen lære av dette når vi møter nye utfordringer og kriser?

Det kan du få høre mer om på DFØs nye konferanse, Årskonferansen – en bedre stat. Konferansen erstatter våre to tidligere profilkonferanser på forvaltningsområdet, styringskonferansen og forvaltningskonferansen. I år setter vi søkelyset på forvaltningens evne til å håndtere morgendagens utfordringer. Noen av dem kjenner vi, som klimakrisen og en aldrende befolkning. Andre er foreløpig ukjente for oss, men vil kunne legge beslag på mye oppmerksomhet og ressurser når de inntreffer. 

Raske beslutninger i kriser

På årskonferansen har vi invitert en rekke nasjonale og internasjonale ledere og fagpersoner som skal dele sine tanker om hva vi har lært av tidligere hendelser og kriser. Vi skal se nærmere på hvilke konsekvenser dette har for styring, organisering og ledelse. Og hvordan vi kan sørge for at staten tar beslutninger på et tilstrekkelig grunnlag, selv i situasjoner hvor det må skje raskt. 

Et evig dilemma for offentlig sektor, er å finne balansen mellom de langsiktige samfunnsbehovene og befolkningens krav og forventninger her og nå. Dette er ikke minst en krevende oppgave for de politiske myndighetene. Generelt kan det være vanskelig å få støtte for tiltak som gir økte kostnader eller andre ulemper i dag hvis gevinsten ikke kommer før om mange år. Det er derfor forebygging ofte måte vike for reparasjon i kampen om ressursene. Tiltak som er viktige for å løse statens kjerneoppgaver på en god måte kan dessuten være litt usynlige for den jevne innbygger. Som god beredskap eller tilstrekkelig kapasitet til å lage gode beslutningsgrunnlag. Det er også færre fakkeltog og underskriftskampanjer for vedlikehold av eksisterende infrastruktur enn for investeringer i nye prosjekter.  

Kortsiktighet dominerer

Konflikten mellom det kortsiktige og langsiktige har vært tema i flere av DFØs analyser. I en rapport om departementenes evne til å initiere omstilling er ett av funnene at det kortsiktige perspektivet er blitt dominerende og at fagligheten settes under press. Statsrådenes dagsorden har de siste tiårene blitt stadig mer styrt av mediene, og en sterkere utspillskultur har vokst fram. Dette går på bekostning av departementenes kapasitet til mer langsiktige utredninger og analyser – og dermed evnen til å håndtere både kjente og ukjente utfordringer.  

Behov for samordning

Et annet tema som går igjen i mange av våre analyser, er viktigheten av bedre samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Gode, helhetlige tjenester er på en del områder betinget av at offentlige virksomheter bruker ressurser på å samordne innsatsen. Også dette krever økt innsats her og nå – for å oppnå gevinster for innbyggerne på lengre sikt.  

Dette og andre temaer tok vi opp på årskonferansen den 7. februar. Les mer om konferansen:

Oppdatert: 13. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.