Årskonferansen – en bedre stat

Årskonferansen – en bedre stat er er den viktigste møteplassen for deg som er opptatt av god styring, organisering og ledelse i staten. Konferansen gjennomføres for første gang 7. februar 2023 i Oslo.

Slår sammen Styringskonferansen og Forvaltningskonferansen

Årskonferansen – en bedre stat er et resultat av at vi slår sammen Forvaltningskonferansen og Styringskonferansen til en faglig større og mer helhetlig, årlig møteplass. Begge konferansene har lange og stolte tradisjoner, med over 1000 deltakere hvert år.

Tema for konferansen

DFØ jobber nå med programmet for neste års konferansen under overskriften «forberedt på fremtiden».

I en hverdag preget av tidligere og pågående kriser, fremtidens floker og erkjennelsen av at vi må få mer ut av mindre, har dette konsekvenser for styring, organisering og ledelse i staten. På årskonferansen i februar skal vi sette søkelys på de mest sentrale problemstillingene for ledere og medarbeidere i forvaltningen, og ikke minst fremme en debatt om muligheter og løsninger. 

Følg med på denne siden for oppdatert program i løpet av høsten.

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 7. februar 2023
Sted: Oslo
Tema: «Forberedt på fremtiden»
Påmelding: Kommer

Bedre stat-prisen

På konferansen deler vi ut «Bedre stat-prisen». Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. 

Har din virksomhet gjennomført tiltak som fortjener anerkjennelse? Nominer dere til neste års prisutdeling på nettsiden om prisen.  

Har du spørsmål om Årskonferansen – en bedre stat?

Ta kontakt med Per-Christian Harr på tlf. 982 21 755 eller e-post per-christian.harr@dfo.no.

Oppdatert: 21. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord