Årskonferansen – en bedre stat

Årskonferansen – en bedre stat er den viktigste møteplassen for deg som er opptatt av god styring, organisering og ledelse i staten. Konferansen gjennomføres for første gang 7. februar på Oslo Kongressenter.

Banner Årkskonferansen - en bedre stat 2023

Meld deg på

Årets tema: forberedt på fremtiden

En hverdag preget av tidligere og pågående kriser, fremtidens floker og erkjennelsen av at vi må få mer ut av mindre, har konsekvenser for styring, organisering og ledelse i staten. Vi setter søkelys på de mest sentrale problemstillingene for ledere og medarbeidere i forvaltningen, og ikke minst fremme en debatt om muligheter og løsninger. 

På konferansen i februar møter du en rekke nasjonale og internasjonale eksperter og fagressurser. Du får høre foredrag og samtaler rundt hva vi har lært av tidligere hendelser og kriser, og er forvaltningen forberedt på en fremtid hvor vi må ta raske avgjørelser basert på begrenset beslutningsgrunnlag. Hvilke konsekvenser har dette for styring, organisering og ledelse? 

Praktisk informasjon

Tidspunkt: 7. februar, kl. 9.30–16.00
Sted: Youngs gate 21, Oslo Kongressenter
Deltakeravgift: 1 850 kr. om du deltar fysisk og 1 150 kr. om du deltar digitalt

Årets program

09.30 Konferansen åpnes

Åpning ved dagens konferansier – Sofie Høgestøl 
Bilde av Sofie Høgestøl
Årets konferansier er Sofie Høgestøl

Årets konferansier er forsker og jurist Sofie Høgestøl. Hun er kjent for de fleste som USA-kommentator på NRK. Høsten 2020 dekket hun valget i USA hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget på en forståelig måte. Hun har en doktorgrad fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics. I 2021 kom hun også på Kapital sin 40 under 40 liste.

Velkommen til Årskonferansen ved direktør i DFØ Hilde Singsaas 
Finansministerens tale ved Trygve Slagsvold Vedum
Utdeling av Bedre stat-prisen ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum

På konferansen deler vi ut «Bedre stat-prisen». Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. 

«Betydningen av kvalitet i fremtidens forvaltning» ved Bo Rothstein

Bo Rothstein, er tidligere professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg hvor han var tilknyttet forskningssenteret «The Quality of Government Institute» som han selv grunnla sammen med professor Sören Holmberg i 2004. 

10.10 Utfordringene – hvordan er staten rigget?  

«Hvordan er vi rigget til å håndtere kriser og komplekse utfordringer når sikkerheten er truet?» ved Bjørn Inge Larsen

Bjørn Inge Larsen er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), tidligere departementsråd i HOD og direktør i Helsedirektoratet 

«Hvordan påvirker den nye sikkerhetsutfordringen forvaltningen på kort og lang sikt?» ved Nick Sitter

Nick Sitter er professor ved Institutt for rettsvitenskap på Handelshøyskolen BI 

«Arbeidet med å løse klimaproblemet – er forvaltningen riktig rigget?» Ved Elin Lerum Boasson

Elin Lerum Boasson er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning 

Panelsamtale med Bjørn Inge Larsen, Nick Sitter og Elin Lerum Boasson: Er forvaltningen rigget og forberedt på å møte fremtiden?

Sofie Høgestøl leder panelsamtalen mellom Bjørn Inge Larsen, Nick Sitter og Elin Lerum Boasson.

10.50 Kaffepause og mingling – besøk «kunnskapstorget»! 

11.15 Samordning sentralt 

Panelsamtale med Dag Thomas Gisholt, Petter Skarheim og Tom Rådahl : Forsøk med kjernegrupper for å løse tverrgående samfunnsproblemer

Panelsamtale med Dag Thomas Gisholt, departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Petter Skarheim, departementsråd i KDD og Tom Rådahl, departementsråd i KLD

«Balansekunst i den regionale organiseringen av staten» ved Siri Bjørtuft Ellingsen

Siri Bjørtuft Ellingsen er seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Innlegg og panelsamtale med Gina Lund og Geir Vinsand: Regional samhandling i praksis

Hvordan få til gode helhetlige løsninger regionalt med mange aktører og mange interesser – hva er statens rolle og ansvar? Innlegg og panelsamtale med statsforvalter i Agder, Gina Lund, og samfunnsforsker og daglig leder i NIVI analyse, Geir Vinsand.

12.30 Lunsj, mingling og mulighet til å besøke kunnskapstorget!

13.30 En forvaltning for fremtiden – muligheter for en forutseende forvaltning 

«Anticipatory Innovation Governance» ved Piret Tõnurist

Piret Tõnurist leder teamet for Anticipatory Innovation Governane i OPSI-OECD, og vil dele erfaringer fra ulike OECD land. Interessen for Anticipatory Innovation er sterkt økende, og Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) har AIG-arbeid i Sverige, Finland, Litauen, Irland, Malta, Italia og Portugal. 

«Anticipatory innovation governance in Finland» ved Katju Holkeri

Katju Holkeri, Head of the Public Governance Department in the Ministry of Finance. 

«Arbeidet med fremsyn i forbindelse med utvikling av ny virksomhetsstrategi» ved Lise Sannerud

Lise Sannerud er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Hun har tidligere vært direktør for Sekretariatet for konfliktrådet, og HR-direktør i Skattedirektoratet, samt kommunalsjef i Frogn kommune.

Panelsamtale med Kristin K. Haugse og Lise Sannerud: Kan fremsynsmetodikk gjøre oss bedre rustet og forberedt?

Hør fra Sofie Høgestøl sammen med Kristin K. Haugse fra Digitaliseringsdirektoratet, og Lise Sannerud fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kristin K. Haugse er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet, hvor hun leder arbeidet med fremsyn i sammenhengende tjenester og livshendelser. Hun er også nasjonalt kontaktpunkt i Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), og en del av AIG teamet der. 

14.20 Kaffepause, mingling og mulighet til å besøke kunnskapstorget!

14.50 Styring, organisering og ledelse inn i fremtiden 

«The new world (dis)order» ved Alexander Stubb

Alexander Stubb er direktør ved School of Transnational Governance og er tidligere Finlands statsminister.

«Ledelse og organisatorisk resilliens i turbulente tider» ved Lotte Bøgh Andersen

Lotte Bøgh Andersen er Senterleder ved Kronprins Fredriks Center for offentlig ledelse, Århus universitet.

«Sånn er Norge» ved Harald Eia

Underholdningsbidrag

15.50 Avslutning og takk for i dag 

Forvaltningskonferansen + Styringskonferansen

Årskonferansen – en bedre stat er et resultat av at vi slår sammen Forvaltningskonferansen og Styringskonferansen til en faglig større og mer helhetlig, årlig møteplass. Begge konferansene har lange og stolte tradisjoner, med over 1000 deltakere hvert år.

Har du spørsmål om Årskonferansen – en bedre stat?

Ta kontakt med

Oppdatert: 26. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord