A2 Avstemming SAP FI mot Unit4 ERP

Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. Ved månedsavslutningen må det kontrolleres at saldo på reskontroene i SAP er lik saldo på tilhørende konti i Unit4 ERP.

Oppdatert

Differanse skal spesifiseres.

Dersom det er saldo på reskontroen skal det foretas en vurdering om saldoen består av åpne poster som forventes å bli utlignet i neste periode. Poster eldre enn to perioder skal dokumenteres i avstemmingsmappen, og må følges opp av kunden.

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.3, 5.2.4., 5.2.4.5 og 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned.

DFØ

I kolonne for inngående balanse legges det inn saldo fra periode 12 forrige år.

DFØ

Bruk browsermal i Unit4 ERP for å få saldo hittil i år fra hovedbok. Settes inn i skjema for aktuell avstemmingsperiode.

Browsermal: Avstemming SAP FI og Agresso

DFØ

SAP-rapport kontrolleres for at det ikke er eldre poster som blir stående. Poster som er eldre enn 2 perioder følges opp.

Rapport i SAP FBL1N

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?