S10 Kontroll av avsetning av påløpte refusjoner fra NAV - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

Lønnsrefusjoner fra NAV skal regnskapsføres som en kostnadsreduksjon i takt med at kravet oppstår. De påløpte lønnsrefusjonene bokføres i samme periode som den tilhørende lønnen.

Grunnlag for avsetning er gjennomgangskontoene, 1575-1578, som viser krav sendt til NAV som det ikke er mottatt refusjon for.

Framgangsmåte

Kjør browserrapport «S10A» i Unit4 ERP og overfør beløp til avstemmingsmappen. Browserrapport «S10B» kjøres for inngående balanse IB og for årets siste periode.

Kontroller at konto 5801 Påløpt refusjon av sykepenger og 5811 Påløpt refusjon av foreldrepenger har tilsvarende saldo med motsatt fortegn på konto 1579 Avsetning påløpte refusjoner.

Kontroller også at avsetningen har tilsvarende saldo med motsatt fortegn på gjennomgangskontoene.

Differanser skal forklares.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?