Utvikling og forbedring av HR- og lønnstjenestene

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Under finner du en oversikt over planlagt og igangsatt utvikling som gjelder HR- og lønnstjenestene. Vi har også samlet en oversikt over de siste endringene som er gjort.

Lønnssystemet, Selvbetjening og Betalmeg produksjonssetter endringer tirsdag og torsdag etter arbeidstid. Endringer på denne nettsiden vil bli publisert onsdag og fredag,  så sant det er endringer som angår brukere. 

Generelle endringer

17.mars 2023:

Reiseadministrasjon:

Hjelpetekster i selvbetjeningsportal og Betalmeg

Det er publisert hjelpetekster i skjemaene registrere reiseregning og  registrere utgiftsrefusjon. Hjelpetekstene er tilgjengelig både i selvbetjeningsportalen og i Betalmeg.

Eksempel på en hjelpetekst når en registrerer reiseregning:

Varselmelding dersom kurs på valuta endres med mer enn 10 %
Det er lagt inn en varselmelding i selvbetjeningsløsningene, sluttbrukere vil få varsel dersom de endrer valutakurs med  mer enn 10%. Varselmeldingen vil gis i Selvbetjeningsportal og Betalmeg, innen kort tid vil den også gis i DFØ mobil APP.

Kostgodtgjørelse
Under kostgodtgjørelse vil ansatt i noen tilfeller få følgende valg:

Beskrivelsen på valgene er endret til:

Påbeg. siste døgn u/overn

Påbeg. siste døgn m/overn

Tidsadministrasjon:

Det er nå mulig å registrere fast avtalt arbeidsplan for uttak av gradert foreldrepermisjon 100% lønn (kode 420) og gradert foreldrepermisjon 80% lønn (kode 425) ved hjelp av fraværsfordelingsverktøy for deltidsfravær (transaksjonskode PC00_M20_ADT).


8. mars 2023:

Tidsadministrasjon:

Feltene «Arbeidsrelatert fravær» og «Beskrivelse» i Fraværssøknad ble tidligere postert i infotype 2001 Fravær som redigerbare felt.

Disse feltene er nå endret til ikke-redigerbare felt.

Det vil si at det ikke lenger er mulig å endre disse feltene direkte i infotype 2001 Fravær. Teksten i feltene kan endres av DFØ (ved hjelp av rapporten YHR_CORONA_REL_DROP).

Reiseadministrasjon:

Navn på tre reiseregulativ er oppdatert.

RegulativGammelt navnNytt navn
HHybel/Leil/Privat m/kokHybel/Leil m/kok, Privat
JTrekkfri Hyb/Leil/Priv m/kokTrekkfri Hyb/Leil m/kok, Priv
M>28d Hybel/Leil/Privat m/kok>28d Hybel/Leil m/kok, Privat

03. mars 2023:

Tidsadministrasjon:

Vi har endret navn på følgende koder for reisetid ved utenlandsreise.

KodeTidligere navnTidligere navn (engelsk)Nytt navnNytt navn (engelsk)
026UTj.reise utl.betaltBus.trip abroad paid outReisetid utl.betalt  Trav.time abroad paid out  
028UTj.reise utl.avsp  Bus.trip aboard time offReisetid utl.avsp.Trav.time abroad time of

17. februar 2023:

Tilsetting og arbeidskontrakt:

  • Utfordringen med at feltet «Fødselsnummer» i Trinn 6 ikke var utfylt når en overlappende kontrakt havnet til behandling hos feilretter, er nå utbedret.
    Feltet «Fødselsnummer» vil fremover alltid være utfylt med verdien som er registrert i samme felt når ansatt eller ekstern signerer kontrakten.
    Dette betyr at feilretter ikke lenger trenger å innhente denne informasjonen fra SAP kjernesystem for å klare å behandle oppgaven i innkurven.

10. februar 2023:

Tidsadministrasjon:

  • Det er lagt til forklarende tekst til felt "prosent tilstede" på permisjonssøknad ved søknad om delvis permisjon.
  • Tekster på tidslippen som har mangler oversettelse er oversatt til engelsk.
  • Endringene beskrevet i kundenotat 9/2023 er utført. Det trekkes nå time for time fra kvote 70 - «Avspas. fleksitid kvote». Og kvoten er rekalkulert tibake til 01.01.2023.

Pågående prosjekter

Automatisering av lønnsutbetaling

Dette er et prosjekt som tar for seg fem E-skjema. 

Hurtigregistrering: her jobber vi med beskrivelse steg for steg hvordan løsningen skal brukes.

Permisjonssøknad: her er vi på første del av utviklingen for å gjøre det klart til brukertest.

I tillegg er vi godt i gang med kartlegging på Tilsetting og gjeninntredelse.

Stillingsendring og Fratredelse er de siste e-skjemaene som blir utarbeidet. 

Vi jobber for at alle apper skal være i selvbetjeningsportal innen Q1 2024. Vi håper å levere Permisjonssøknad tidligere, men denne har en avhengighet til ny innkurv. 

Alle skjemaene blir også laget for mobil, men vi må gjøre en oppgradering av mobil app for å få dette på plass. 

Ny innkurv i Selvbetjeningsportalen

Ny innkurv for Godkjenner 1 og 2, Feilretter og ansatt. Det blir en helt ny innkurv for alle spisset mot alle endringsønsker vi har mottatt. 

Innkurv er nå i utvikling og den blir lansert som Beta-versjon i selvbetjeningsportalen så snart vi har oppgaver klar. Arbeidet har tatt mye lengre tid enn ventet på grunn av ny software som vi har tatt i bruk. 

I ny innkurv har vi lagt stor vekt på at Godkjenner 1 skal ha et godt arbeidsverktøy, med fokus på filter, minimere trykk på enkle godkjenninger og god oversikt.

Denne applikasjon blir også laget klar for mobil app men  kan ikke legges til før mobil app blir oppgradert i 2024.

DFØ lønnsforhandlinger

DFØ lønnsforhandlinger er en digital systemløsning for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. Systemet skal bidra til en mer effektiv prosess med økt kvalitet, samt en brukervennlig og sikker måte å gjennomføre lokale forhandlinger i virksomheten.  

Regelverk for statlige forhandlinger ligger til grunn, og gjennom fleksibilitet i systemet ivaretas handlingsrom til partene, samt virksomhetenes overordnede strategiarbeid og lønnspolitikk.  

Les mer om prosjektet, se brukerveiledninger og opplæringsvideoer fra systemet her:

Oppdatert: 17. mars 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord