Utvikling og forbedring av HR- og lønnstjenestene

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Under finner du en oversikt over planlagt og igangsatt utvikling som gjelder HR- og lønnstjenestene. Vi har også samlet en oversikt over de siste endringene som er gjort.

Lønnssystemet, Selvbetjening og Betalmeg produksjonssetter endringer tirsdag og torsdag etter arbeidstid. Endringer på denne nettsiden vil bli publisert onsdag og fredag,  så sant det er endringer som angår brukere. 

Generelle endringer

28. juni

Betalmeg:

Det har tidligere vært problemer med å skifte språk mellom norsk og engelsk i Betalmeg.

Denne feilen er nå fikset.


05. juni

Reiseadministrasjon:

Følgende utgiftstyper har fått nytt navn:

KodeNytt navn
GAVEGave til ansatt
GAEKGave til ekstern
INVInventar og møbler
XINVInventar og møbler m/25% mva
PERSPersonalkostnad øvrig
PORTPorto, budtjeneste
XPORPorto, budtjeneste m/25% mva
TELFMobilbruk, internett på reise
TERMSkjerm-/databriller
XTERSkjerm-/databriller m/25% mva
VERNVerneutstyr og arbeidstøy
XVERVerneutstyr/arb.tøy m/25% mva
XTELMobiltelefon og utstyr 25% mva
BUTGHelseforebyggende behandl.utg.
XLITFaglitteratur/bøker m/25% mva

03. mai

Reiseadministrasjon:
Noen kjøretøytyper har fått nytt navn:

KjTypNytt navn
BMoped til 125ccm, ikke 100% EL
HBåt med motor, ikke 100% EL
MMotorsykkel, ikke 100% EL
OAndre fremkomstm. ikke 100% EL
SSnøscooter / ATV, ikke 100% EL
UMotorsykkel, hjem-arb. ikke EL
Endring av navn på kjøretøytyper

05. april

Lansering av ny innkurv og ny permisjonssøknad i Selvbetjeningsportalen.


24. januar

Tilsetting og arbeidskontrakt:

Manglende oppdatering i IT0009 Bankforbindelse

Kjent feil i løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt, som omhandlet at bankkontonummer som ansatt/ekstern oppga ved signering av kontrakt ikke alltid oppdaterte seg i IT0009 Bankforbindelse ved postering av kontrakt, er nå utbedret.

Problemstillingen kunne oppstå i scenarioer hvor en person var manuelt tilsatt i SAP kjernesystem, uten at det var lagret informasjon om bankkontonummer i IT0009 og personen på et senere tidspunkt fikk en overlappende kontrakt via løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt, hvor han/hun signerte kontrakten med å oppgi bankkontonummer.

Det er lagt til ny posteringslogikk i løsningen slik at bankkontonummer fra nå av alltid blir oppdatert i IT0009 Bankforbindelse når ansatt/ekstern legger til ny informasjon ved signering av kontrakt.

Dersom ansatt/ekstern endrer bankkontonummer ved signering av en kontrakt, vil IT0009 Bankforbindelser oppdateres med «gyldig fra» dato basert på siste hovedlønn eller bonusutbetalingsdato, ut ifra datoen kontrakten blir signert/postert i SAP kjernesystem.


22. januar

Reiseadministrasjon:

Endring av navn på utgiftstyper

Vi har endret navn på følgende utgiftstyper:

KodeNytt navn
BILLeiebil/kj.tøy m/div utgifter
BILBLeiebil/kj.tøy m/utg bet.virks
BOMBompenger/piggdekkavgift
FØRSFørsteklasse/komfort transport
GEBGebyrer (valuta/kontantuttak)
GEBKGebyrer/årsavgift bank/kort
KOLBKollektivtransport bet.virks.h
KOLLKollektivtransport
PASSVisum, pass
VAKSVaksine/medisin reiserelatert
VASKVaskeri på reise
XFLYFlyreise m/12% mva
XFØRFørstekl/komfort transp 12% mva
XKOLKollektivtransport m/12% mva
XVASVaskeri på reise m/25% mva


Tidligere generelle endringer

Generelle endringer i 2024
Generelle endringer i 2023

08. november 2023

DFØ HR:

Se Pågående prosjekter --> DFØ HR lenger nede på siden.


31. oktober 2023

Reiseadministrasjon:

Endring av navn på utgiftstyper

Vi har endret navn på følgende utgiftstyper:

SERVBevertning/servering
DIUTDiett reise u/overn tr.fri
DITRDiett trekkpliktig
KANTKantine/spiserom (kaffe, te +)
ZKSKostgodtgj. spes.avtale utl.
HOTHotell/overnatting
XHOTHotell/overn. 12% mva eks.frok
HOTBHotell/overn. bet. av virksom.

Det vil komme flere endringer på andre utgiftstyper i tiden fremover. Endringene publiseres fortløpende.


20. september 2023

Reiseadministrasjon:

Ny funksjonalitet for å fjerne alle kompensasjonstillegg i mobil app og selvbetjeningsportal.

Man får opp alle kompensasjonstillegg som før, men nå med huket av for "Velg alle kompensasjonstillegg" :

Skjermbilde av kompensasjonstillegg.

Ved å huke bort "Velg alle kompensasjonstillegg" vil alle foreslåtte kompensasjonstilleggene fjernes.

Skjermbilde av Velg alle kompensasjonstillegg.

Dersom man velger på nytt "Velg alle kompensasjonstillegg", vil alle kompensasjonstilleggene vises og være huket på igjen.


08. september 2023

DFØ HR:

Se Pågående prosjekter --> DFØ HR lenger nede på siden.


05. september 2023:

Reiseadministrasjon:

Endring av sats for kostgodtgjørelse i Libanon.

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten, ble 22. august 2023 enige om å fjerne satsen for Libanon i vedlegget til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

Sats for Libanon vil da følge "Asia, resten" (630 kr) f.o.m. 22.08.2023.


23. august 2023:

Tilsetting og arbeidskontrakt:

Til informasjon er det foretatt en endring i posteringslogikken for overlappende kontrakter. Tidligere ble det ikke kjørt ny saksgang for tilsatt i nytt arbeidsforhold (02/01) når K1 går tilbake til å være hovedstilling, i de scenarioer hvor K2 blir hovedstilling i den overlappende perioden, men har tidligere sluttdato enn K1.

Gjelder følgende scenarioer:

K1 Timekontrakt / K2 Timekontrakt (JA)

K1 Timekontrakt / K2 Månedskontrakt

Eksempel:

K1: 01.01.2023 – 31.12.2023 Timekontrakt

K2: 01.05.2023 – 31.08.2023 Månedskontrakt

K2 blir hovedstilling i den overlappende perioden fra 01.05.2023 – 31.08.2023. K1 har senere sluttdato enn K2 og skal derfor legges tilbake som hovedstilling per 01.09.2023. Tidligere posteringslogikk har oppdatert alle infotyper korrekt, men har ikke inkludert oppdatering av IT0000 Saksbehandling. Endringen som er utført er at informasjonen om at ansatt legges tilbake til K1 nå også posteres i IT0000 Saksbehandling.

Skjermbilde av kontrakt postert i IT0000 Saksbehandling i SAP kjernesystem

19. juli 2023:

DFØ HR:

Innhenting av informasjon om tarifftilknytning og bankkonto

Innhenting av informasjon om tarifftilhørighet og bankkonto for nyansatte er flyttet fra preregistrering i rekrutteringsmodulen, til nyansattoppgaven «Oppgi personlig informasjon» i introduksjonsprogrammet.
Ref. kundenotat 18.juli

Landkode i jobbrekvisisjonen

Nå kan feltet «landkode tlf» velges som et visningsalternativ på jobbrekvisisjonen slik at kandidatens fulle telefonnummer listes opp i visningen

​​Manuell generering av dokumenter 

Rollen Recruting Admin kan nå manuelt generere utlysningsdokument, offentlig og utvidet søkerliste samt søknad med vedlegg i DFØ HR.

Startdato på tilbud

Feltet «Oppstartsdato» er nå synlig og redigerbart for rekrutterer og HR rep i status “Tilbud til kandidat” og «Avventer dokumentasjon».  Dette betyr at det nå er mulig å endre oppstartdato etter at tilbud / arbeidsavtale er godkjent.  

Visning av utlysningsdokument

Feltet utlysningsdokument i jobbrekvisisjonen er nå tilgjengelig for rekrutteringsrådgiver og HR rep også når jobbrekvisisjonen har status  «lukket»


10. juli 2023:

DFØ HR:

Tidligere har verdien i feltet "Skal besettes" endret seg til "Nei" når en ansatt ble tilsatt/flyttet inn i stillingen, uavhengig av hvor mange årsverk man har angitt på stillingen.

Fra 24. juli vil ikke verdien i dette feltet endres til "Nei" før antall "årsverk" angitt på stillingen er fylt. For å fylle "årsverk" på stilling må HR-admin aktivt ta i bruk feltet under blokken Stillingsdetaljer på personprofil.

Skjermbilde av felt for årsverk under stillingsdetaljer i DFØ HR

For massestillinger der det tilsettes eksterne anbefaler vi at HR-admin setter årsverk på stillingen, til det antallet eksterne man tror skal fylle stillingen til enhver tid.

Eksempel:

Stilling «Ekstern A» er en massestilling der det skal tilsettes to nye eksterne konsulenter. Per i dag er stillingen fylt av 3 av 3 årsverk.

Skjermbilde av stilling fylt med 3 av 3 årsverk i DFØ HR

For å tilsette to nye årsverk i denne stilling må feltet "Skal besettes" endres til "Ja" og årsverk til "5".

Skjermbilde av stilling og feltene "Skal besettes" og "Årsverk" i DFØ HR
Skjermbilde av stilling fylt med 3 av 5 årsverk i DFØ HR

Etter tilsetting av en ny ekstern konsulent, endres verdiene på stillingene i stillingskartet til å vise at stillingen er fylt med 4 av 5 årsverk. Skal besettes står fremdeles til "Ja", siden årsverk ennå ikke er fylt.

Skjermbilde av stillingsdetaljer med bemanning av stilling i DFØ HR

Etter tilsetting av neste ekstern konsulent, endres verdiene på stillingen i stillingskartet til å vise at stillingen er fylt med 5 av 5 årsverk. Feltet "Skal besettes" er endret til "Nei", siden årsverk nå er fylt.

Skjermbilde av stillingsdetaljer med bemanning av stilling i DFØ HR
Skjermbilde av stilling og felt for "Skal besettes" i DFØ HR.

Så lenge feltet "skal besettes" er endret til "Nei", vil man ikke kunne tilsette i denne stilling.


07. juli 2023:

Tidsadministrasjon:

Ansatte som søker om avspasering av fleksitid eller overtid/reisetid i DFØ app eller Selvbetjeningsportalen får nå opplyst saldo på søknadstidspunktet på kvote 75 Saldo fleksitid og 76 Saldo reisetid/overtid. 

Skjermbilde av saldo som viser under fraværskoder for avspasering
Skjermbilde av saldo som viser under fraværskodene for avspasering

Vi har også forbedret søkefunksjonen når en skal søke etter gyldige K-element 7 i Selvbetjeningsportalen. Det er ikke lenger nødvendig å sette inn * når en søker på deler av K-element 7.


06. juli 2023:

Tilsetting og arbeidskontrakt:

Det er lagt til en begrensing på 60 tegn i kommentarfeltet som dukker opp dersom ansatt/ekstern velger utenlandsk bank ved signering av kontrakt via løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt. Begrensningen er satt med bakgrunn i at det er kartlagt at teksten som ansatt/ekstern oppgir i dette feltet uansett vil bli kuttet på 60 tegn i overføringen til SAP og feilretter av kontrakten.

Eksempel på ny feilmelding i feltet:

Skjermbilde av kommentarfelt for utenlandsk bank i Tilsetting og arbeidskontrakt
Skjermbilde med kommentarfelt og feilmelding.

23. juni 2023:

Innsikt for HR og lønn:

Oppdatert nettside DFØ Innsikt for HR og lønn – nyheter og oppdateringer | DFØ (dfo.no)
med informasjon om Sidegjøremål.


21. juni 2023:

DFØ lønnsforhandlinger:

Ny nettside med Oppdatering om DFØ lønnsforhandlinger.


16. juni 2023:

Tidsadministrasjon:

Endring av visning i kalender i selvbetjeningsportalen

Fargen for "fravær hel dag" i Selvbetjeningsportalen er endret fra grå til lyse blå.

Skjermbilde av ny visning i kalender under "Registrer arbeidstid" i selvbetjeningsportalen.

07. juni 2023:

Reiseadministrasjon:

Endring av navn på utgiftstyper

Vi har endret navn på følgende utgiftstyper:

KURSKurs-/seminaravgift
XSEMKurs-/seminaravgift m/25% mva
EMØTMøtekostnad eksterne deltakere
IMØTMøtekostnad interne deltakere
SAVGSemester-/studieavgift

Det vil komme flere endringer på andre utgiftstyper i tiden fremover. Endringene publiseres fortløpende.


06. juni 2023:

Endringer i DFØ HR.
Se Pågående prosjekter -> DFØ HR nede på denne siden.


09. mai 2023:

HR:

For å unngå at man forsøker å registrere ny bankkontoinformasjon på en dato det er lønnskjøring har vi nå lagt til en informasjonsmelding i blokken Betalingsinformasjon på personprofilen:

Merk at dette kun er en informasjonsmelding, man vil fremdeles kunne registrere nytt kontonummer på en annen dato enn 1. i påfølgende måned.

Velger man annen dato vil man kunne få feilmelding i «Overvåking av datareplikering» som skyldes at man har brukt en dato det er lønnskjøring.


Endringer i rekrutteringsmodulen

Kandidatrangering tilgjengelig under visningsalternativer. 
I status Innstilling settes rangeringsnummer på de innstilte kandidater. Dette rangeringsnummeret er nå mulig å hente frem som et visningsalternativ i oversikten over alle kandidater. Det gjør det mye enklere å se hvem som er rangert som hhv #1, #2 osv. uten å måtte klikke inn på kandidaten. 

Stillingstittel er gjort tilgjengelig som flettefelt  

 • Feltet Stillingstittel på jobbrekvisisjonen er nå lagt til som et tilgjengelig flettefelt til bruk i rekrutterings e-post maler. Det betyr at man i større grad kan skille på bruk av utlysningstittel og stillingstittel nå som begge feltene kan benyttes i e-postmaler – ikke bare ekstern utlysningstittel.  
 • [[JOB_REQUISITION_CUSTOM14]] = Stillingstittel 
 • [[JOB_REQ_TITLE]] = Ekstern utlysningstittel  

Det er mulighet for å laste opp vitnemål og andre dokumenter i feltet «Legg ved dokumentasjon på vitnemål, sertifikater mm.» i flere kandidatstatuser.
Det er lagt til rette for at kandidat og rekrutterer kan laste opp dokumenter med følgende regler:

 • Rekrutterer kan ikke slette dokumenter som er lastet opp. Unntaket her er dokumenter som rekrutterer selv har lastet opp før dokumentene er lagret. Når søknadsprofilen lagres låses muligheten for å slette.
 • Rekruttere kan ikke laste opp dokumenter med mindre feltet er tomt, og det ikke finnes noen dokumenter i feltet fra før.
 • Rekrutterer kan laste opp flere dokument i samme runde før søknadsprofilen lagres
 • Kandidaten kan laste opp og slette dokumenter frem til kandidaten er plassert i status «tilbud/avtale». Rekrutterer kan fremdeles laste opp dokument i status tilbud så lenge det ikke er dokumenter lastet opp her.
 • Leder kan ikke laste opp dokumenter.

Alle innstillingsfelter er nå tilgjengelig fra status Intervju
Innstillingsfeltene Oppsummering og Konklusjon er nå tilgjengelig også i status Intervju. 


05. mai 2023:

Reiseadministrasjon:

Datosjekk mot reiseregning/reisesøknad

Dersom en ansatt har registrert en søknad, har det ikke vært mulig å føre reiseregning dersom:

- opprinnelig reisesøknad var på sammen dato, selv om ansatt har kortet ned reisetidspunkt i starten eller slutten etter konvertert reise

- det var opprettet en reisesøknad på samme dato, uten sjekk på klokkeslett

Dette er nå fikset.


12. april 2023:

Tidsadministrasjon:

 • Fagbrukere som benytter transaksjonskode YHR_TIDSLIPP vil ikke lenger få feilmelding dersom de forsøker å ta ut tidslipp i en periode hvor ansatt har arkiverte data. Programmet vil automatisk endre startdato på utvalget til en dag etter siste dato for arkivering.
 • Oppgaven «Behandle overtid/reisetid» i innkurv endres til et mer generelt navn. Den skal hete «Behandle timer for utbetaling» på norsk og «Process hours for payroll» på engelsk. Dette påvirker også transaksjonskode YWF_VIS_OVERTID som benyttes av fagbrukere.

29.mars 2023:

E-skjema:

Nye årsaker på e-skjema:

Det er to nye saksbehandlingsårsaker tilgjengelig i e-skjema YHR_STILLINGSENDRING.

Det er 15 Forleng midlertidig stilling og 10 Opprykk etter 6 mnd. prøvetid.  

Reiseadministrasjon:

Opplasting av vedlegg på utgiftspost i Selvbetjeningsportal og Betalmeg:

I noen tilfeller har opplasting av vedlegg på utgiftspost, resultert i at fradrag for kostgodtgjørelse, kompensasjonstillegg og kilometergodtgjørelse har falt bort i fra reiseregningen til den ansatte.

Feilen er nå rettet.  

Selvbetjeningsportalen:

Menyvalget "Kontakt brukerstøtte" er fjernet fra selvbetjeningsportalen.


24.mars 2023:

Reiseadministrasjon:

Speilvendte kvitteringer:

I noen tilfeller opplever brukere at kvitteringer som lastes opp i reiseregning, utgiftsrefusjon, reisesøknad og godtgjørelser blir speilvendte. Dette skyldes mest sannsynlig at bildefilene ikke inneholder nok informasjon, slik at det blir opp til programmet som laster opp filene å avgjør retning ( opp/ned/speilvendt).

DFØ har klart å gjenskape problemstillingen på noen Samsung og Huawei telefoner.
Felles for bildene som blir speilvendte er at de lastes opp fra telefonen, er tatt horisontalt eller er et skjermbilde.


17.mars 2023:

Reiseadministrasjon:

Hjelpetekster i selvbetjeningsportal og Betalmeg

Det er publisert hjelpetekster i skjemaene registrere reiseregning og  registrere utgiftsrefusjon. Hjelpetekstene er tilgjengelig både i selvbetjeningsportalen og i Betalmeg.

Eksempel på en hjelpetekst når en registrerer reiseregning:

Varselmelding dersom kurs på valuta endres med mer enn 10 %
Det er lagt inn en varselmelding i selvbetjeningsløsningene, sluttbrukere vil få varsel dersom de endrer valutakurs med  mer enn 10%. Varselmeldingen vil gis i Selvbetjeningsportal og Betalmeg, innen kort tid vil den også gis i DFØ mobil APP.

Kostgodtgjørelse
Under kostgodtgjørelse vil ansatt i noen tilfeller få følgende valg:

Beskrivelsen på valgene er endret til:

Påbeg. siste døgn u/overn

Påbeg. siste døgn m/overn

Tidsadministrasjon:

Det er nå mulig å registrere fast avtalt arbeidsplan for uttak av gradert foreldrepermisjon 100% lønn (kode 420) og gradert foreldrepermisjon 80% lønn (kode 425) ved hjelp av fraværsfordelingsverktøy for deltidsfravær (transaksjonskode PC00_M20_ADT).


8. mars 2023:

Tidsadministrasjon:

Feltene «Arbeidsrelatert fravær» og «Beskrivelse» i Fraværssøknad ble tidligere postert i infotype 2001 Fravær som redigerbare felt.

Disse feltene er nå endret til ikke-redigerbare felt.

Det vil si at det ikke lenger er mulig å endre disse feltene direkte i infotype 2001 Fravær. Teksten i feltene kan endres av DFØ (ved hjelp av rapporten YHR_CORONA_REL_DROP).

Reiseadministrasjon:

Navn på tre reiseregulativ er oppdatert.

RegulativGammelt navnNytt navn
HHybel/Leil/Privat m/kokHybel/Leil m/kok, Privat
JTrekkfri Hyb/Leil/Priv m/kokTrekkfri Hyb/Leil m/kok, Priv
M>28d Hybel/Leil/Privat m/kok>28d Hybel/Leil m/kok, Privat

03. mars 2023:

Tidsadministrasjon:

Vi har endret navn på følgende koder for reisetid ved utenlandsreise.

KodeTidligere navnTidligere navn (engelsk)Nytt navnNytt navn (engelsk)
026UTj.reise utl.betaltBus.trip abroad paid outReisetid utl.betalt  Trav.time abroad paid out  
028UTj.reise utl.avsp  Bus.trip aboard time offReisetid utl.avsp.Trav.time abroad time of

17. februar 2023:

Tilsetting og arbeidskontrakt:

 • Utfordringen med at feltet «Fødselsnummer» i Trinn 6 ikke var utfylt når en overlappende kontrakt havnet til behandling hos feilretter, er nå utbedret.
  Feltet «Fødselsnummer» vil fremover alltid være utfylt med verdien som er registrert i samme felt når ansatt eller ekstern signerer kontrakten.
  Dette betyr at feilretter ikke lenger trenger å innhente denne informasjonen fra SAP kjernesystem for å klare å behandle oppgaven i innkurven.

10. februar 2023:

Tidsadministrasjon:

 • Det er lagt til forklarende tekst til felt "prosent tilstede" på permisjonssøknad ved søknad om delvis permisjon.
 • Tekster på tidslippen som har mangler oversettelse er oversatt til engelsk.
 • Endringene beskrevet i kundenotat 9/2023 er utført. Det trekkes nå time for time fra kvote 70 - «Avspas. fleksitid kvote». Og kvoten er rekalkulert tibake til 01.01.2023.

Pågående prosjekter

DFØ HR

28. juni 2024:

Stillingsaniennitet (ST dato) - må registreres fra 1. i måneden

Ihht til HTA skal stillingsansiennitet registreres fra den 1. i måneden.

Dette er det nå regel for i DFØ HR. Feilmelding vil komme opp når du lagrer dersom annen dato enn 1. i måneden er valgt i datofeltet Stillingsansiennitet

Bildet viser feilmelding som kommer dersom annen dato enn 1. i måneden er valgt i feltet Stillingsansiennitet

Betalingsmetode (X) - Konto til konto i XML format , er satt som standard verdi

Konto til konto i XML format er nå standardverdi ved tilsetting og ved første gangs opprettelse av betalingsinformasjon

De to utdaterte betalingsmetodene har fått «Ikke bruk» i navnet

Bildet viser de tre alternative betalingsmetodene som kan velges. Det den nederste verdien i nedtrekkslisten som er satt som standard

15. mai 2024:

Inaktivering av hendelsesårsakene "Nytilsatt i staten (SB-G3)" og "Fra annen statlig virksomhet (SB-G4)"

I dag finnes det fire forskjellige hendelsesårsaker når man skal skifte mellom ekstern og ansatt: «Fra annen statlig virksomhet (SB-G4)», «Fra ansatt til ekstern (SB-G2)», «Fra ekstern til ansatt (SB-G1)» og «Nytilsatt i staten (SB-G3)».

Fra og med 15. mai 2024 inaktiveres «Fra annen statlig virksomhet (SB-G4)» og «Nytilsatt i staten (SB-G3)». Årsaken er at det ikke lenger ses som nødvendig å ha fire forskjellige hendelsesårsaker når man skifter mellom ekstern og ansatt. I tillegg ser vi at disse hendelsesårsakene ofte brukes feil da de kun er ment til bruk ved overgang fra ansatt til ekstern/ekstern til ansatt og ikke ved andre typer stillingsendringer.

Dersom din virksomhet har arbeidsflyt liggende med hendelsesårsakene «Nytilsatt i staten (SB-G3)» og «Fra annen statlig virksomhet (SB-G4)» med gyldighetsdato 15. mai 2024 eller senere vil ikke leder få godkjent stillingsendringen. Leder må da returnere arbeidsflyten til HR-admin slik at de får endret hendelsesårsak. Når HR-admin har endret hendelsesårsak kan de sende stillingsendringen på nytt til godkjenning hos leder.


06. februar 2024:

E-postvarsel til materialforvalter ved fratredelse

Det er nå opprettet et e-postvarsel som skal gå ut til materialforvalter når en fratredelse er godkjent av leder. På denne måten kan materialforvalter enkelt innhente utlånte gjenstander når en ansatt slutter i virksomheten. Varselet er opprettet i HR kjerne og er Statens Standard for de kundene som har tatt i bruk rollen materialforvalter.


06. februar 2024:

Materialforvalter får tilgang til rapport for utlånte gjenstander

Materialforvalter har nå fått tilgang til å kjøre standardrapporten «Std_Utlånte gjenstander» inne på rapportsenteret. Dette gjør det mulig å hente ut informasjon fra feltet Lånte gjenstander på personprofilen til de ansatte i virksomheten.

Se øverste del av brukerveiledningen Rapportsenteret i DFØ HR for å se fremgangsmåten for å kjøre en rapport i rapportsenteret.


08. november 2023:

Oppdatering av arbeidserfaring og utdannelse i forbindelse med søkerlister i DFØ HR Rekruttering 

For at informasjon knyttet til utdannelse og arbeidserfaring skal komme med på utvidede søkerlister må feltene «Utdannelse» og «arbeidserfaring» fylles ut av kandidaten i sin kandidatprofil.

I de tilfeller der hvor kandidaten ikke har fylt ut informasjonen i feltene for utdannelse og arbeidserfaring ved innsendelse av søknad så kan denne informasjonen oppdateres i etterkant på kandidatprofilen. Oppdatert informasjon vil så komme med på utvidede søkerliste.

Hvis søkerlistene er generert før kandidaten legger til informasjonen så kan nye søkerlister genereres via funksjonaliteten «manuell dokumentbestilling».

Det er også opprettet en mal med fremgangsmåte som kan sendes til kandidatene via e-post i de aktuelle tilfellene. Ta kontakt via kundesenter på nett hvis dere ønsker at vi skal legge e-postmalen til hos dere.

Brukerveiledning

Se mer informasjon i brukerveiledning for DFØ HR.


08. september 2023:

Følgende endringer er planlagt å skje fredag 29. september 2023:

"Ikke kvalifisert" endrer ordlyd

Status "Ikke kvalifisert" i rekrutteringsmodulen endrer ordlyd. Endringen gjelder brukere som har en aktiv rolle i en rekrutteringsprosess, i hovedsak rekrutteringsrådgiver, rekrutterende leder og de med rekvisjonsrollen "HR-rep".

Bakgrunnen for endringen er å lettere kunne forstå og plassere kandidater i en rekrutteringsprosess.

Gammel statusgruppeEndres til
"Ikke kvalifisert""Ikke videre"
"Ikke kvalifisert (møtte ikke kravene)""Ikke kvalifisert (automatisk e-post)"
"Ikke kvalifisert (ingen e-post)"Flyttes til å være nummer 2. på listen
"Avvist DCPS""Avvist personvernerklæring"
Navneendringer

Endringen vil ikke påvirke kandidater som allerede ligger i disse statusgruppene.

"Send e-post til rekrutterer" skrus av

Funksjonaliteten "Send e-post til rekrutterer" som fremkommer under "Vis tilbud/arbeidsavtale" i kandidatprofilen skrus av. Endringen gjelder kun kandidater som har søkt en stilling og fått tilsendt et tilbudsbrev/en arbeidsavtale til sin kanditatprofil.

Bakgrunnen for endringen er at e-posten i noen tilfeller ikke kommer frem til rekrutteringsrådgiver på grunn av sikkerhetsinnstillinger hos den enkelte virksomhet.

De øvrige to alternativene under "Vis tilbud/arbeidsavtale" ("Godta tilbudsbrev/Arbeidsavtale" og "Kommenter og avslå tilbud") forblir uendret. Kandidater kan fremdeles sende e-post til en rekrutteringsrådgiver, men det vil være utenom kandidatprofilen.


02. juni 2023:

DFØ HR er nå oppdatert med de systemoppdateringene som kom i vårens oppdatering av SuccessFactors.

HR kjerne

For HR kjerne er det kun visuelle endringer i systemet. Felt der det skal fylles ut informasjon var hvite før, disse er nå blitt grå. Stiplet linje ligger i felt der det ikke skal fylles ut informasjon.

Skjermbilde av visningen for stillingsdetaljer i HR kjerne i DFØ HR

Rekruttering

Visuelle endringer ved opprettelse og godkjenning av jobbrekvisisjon, og i oversikten over jobbrekvisisjoner.

Skjermbilde av visningen for rekvisisjonsdetaljer i rekruttering i DFØ HR
Skjermbilde av visningen for jobbrekvisisjoner i rekruttering i DFØ HR

Onboarding

Introduksjonsprogram

Visuelle endringer i skjemaet "Evaluer nyansettelsesdata"

Samme endringer som er beskrevet under «1 – HR-kjerne».

Lagrede utkast i “Evaluer nyansettelsesdata” ikke synlig for andre

Det er ikke lenger mulig å se andre sitt utkast i “Evaluer nyansettelsesdata”.

Hvis en person med rollen Onboarding Coordinator starter å jobbe med gjøremålet og lagrer dette uten å fullføre, vil ikke endringene som er gjort være synlig for andre med rollen Onboarding Coordinator som har tilgang til det samme gjøremålet.

Vær oppmerksom på at lagrede utkast vil forsvinne dersom en annen person fullfører gjøremålet.

Oppdatering av ansettelsesdato og leder

Dersom det gjøres endringer på startdato og/eller leder i steget “Administrer ventende ansettelser” i HR-kjerne vil endringene nå bli synlige i introduksjonsprogrammet.

Oppgaver i introduksjons-programmet som ikke allerede er utført vil samtidig også automatisk overføres til ny leder.

Fratredelsesprogram

Gjøremål i fratredelsesprogram tilgjengelig som fliser på startsiden

Leder og ansatte som har blitt tildelt oppgaver tilknyttet fratredelsesprogram for en person som slutter i virksomheten vil nå få opp oppgavene som fliser på startsiden i DFØ HR. Oppgavene er som før også tilgjengelige som gjøremål oppe til høyre på startsiden.

Skjermbilde av visningen for fliser på startsiden i fratredelsesprogram i DFØ HR

Introduksjons- og fratredelsesprogram

Arkivering av ferdigstilte introduksjons- og fratredelsesprogram

Introduksjons- og fratredelsesprogram vil nå forsvinne fra instrumentbordet 30 dager etter at den ansatte har startet eller sluttet i virksomheten. Frem til nå har nyansatte eller fratredende ansatte ligget i oversikten 90 dager etter sin start- eller sluttdato.

Medarbeiderutvikling

Det vil bli visuelle endringer i skjemaene. Vi ser også en bedring i brukervennlighet som innebærer mindre scrolling i skjemaene.

Tilbakemelding

Ved bytte av leder vil ikke tidligere tilbakemeldinger gitt av gammel leder være synlig for ny leder.

Læring

Kompetanseområder er endret til Attributter i Læringsadministrasjon

Som en del av overføring til Talent Intelligence Hub, ble navn på fanen Kompetanseområder endret til Attributter.

Endringen omfatter bare noen spesifikke sider som støtter tildeling av ulike typer attributter som f. eks kompetanser og ferdigheter.

Endringen omfatter Elementer, Programmer, Formål og Oppgaver.

Kunder som tar i bruk Job Profile Builder skal fortsatt ha mulighet til å knytte kompetanser og ferdigheter til elementer og programmer fra Attributtermappen på aktuelle sider.

Funksjonaliteten forblir uendret. På andre sider vises det fortsatt som Kompetanseområder.

Skjermbilde av visningen for karriereutvikling i DFØ HR
Skjermbilde av visningen for programmer under opplæringsadministrasjon i DFØ HR

Det er også gjort endringer i eksisterende etiketter på Elementer, Programmer, Formål og Oppgaver slik at det vises ikke evne-ID lenger, og kompetanseområde-ID er endret til ID.

Alternativt skjermbilde av visningen for karriereutvikling i DFØ HR

Fritt format har blitt fjernet fra Send e-postvarsel verktøy

Fritt format alternativet har blitt fjernet fra “Send e-postvarsel fra" feltet i Send e-postvarsel verktøy i globale applikasjonsinnstillinger. Fritt format har blitt oppdatert til standard Admin alternativ.

Som resultat av denne endringen kan administrator ikke lenger legge til ad hoc e-postadressen i «Fra» felt i «Send e-postvarsel fra» side. Avsender sin adresse skal komme opp automatisk.

Skjermbilde av visningen for Send e-postvarsel i DFØ HR

Automatisk Anti-Virus Skanning er aktivert for alle filopplastinger

Anti-virus skanning er nå aktiv for alle filopplastinger og kan ikke lenger skrus av. Opplasting av fil mislykkes dersom et virus blir oppdaget. Nestede zip-filer er nå blokkert fra opplasting. Når SCORM-filer og andre zip-filer importeres i LMS må de pakkes ut for å ikke bli avvist.

Revisjonsinformasjon for vurderinger ble gjort tilgjengelig

Revisjonsinformasjon for vurderinger ble gjort tilgjengelig i LMS. Det blir nå mulig å opprette revisjonsrapporter som inkluderer opprettelse, oppdatering og sletting av revisjonsinformasjon for eksamen og quiz.

Varsel til administratorene sendes når brukere med native login logger på

Det sendes et varsel til administrator når plattform brukere med native login har vært inne i systemet i løpet av siste 30 dager. 

Nytt tema

SAP jobber kontinuerlig med å forbedre brukervennlighet og grensesnitt på sine produkter og har i forbindelse med ny release lansert et nytt tema som skal ivareta dette på en bedre måte.

Det nye temaet «The Horizon visual theme» vil ikke påvirke funksjonalitet eller data, kun utseende («Look and Feel»). I tillegg har SAP gjort endringer som vil ha positiv innvirkning på tilgjengeligheten i DFØ HR.

Noen av tingene som har blitt fikset på i det nye temaet er:

 • Oppdaterte skriftstørrelser og fonter
 • Knapper og felter har blitt mer avrundet
 • Oppdaterte marger og mer luft
 • Oppdaterte skygger
 • Oppdatert fargepalett (for elementer i grensesnittet som ikke er har fargen definert i temabehandling)

31. mars 2023:

Det har vært endringer i HR kjerne som er utviklet i løpet av 2022/2023 og som er rullet ut til instansene.

Overvåking av datareplikering 

Kunder kan nå til enhver tid overvåke alt som feiler og ikke feiler i grensesnittet mellom DFØ HR og SAP. Denne tilgangen gjør det lettere for våre kunder å oppdage og rette feil. 

Årslønnsfeltet 

Feltet for årslønn som kun er ment for registrering av tall/beløp er innført i alle instanser og skal nå gjøre registrering av årslønn i SAP Lønn mer pålitelig og smidig. 

Betalingsinformasjon 

Forretningsregler i hele området for betalingsinformasjon er gjennomgått og samkjørt på en bedre måte. Dette resulterer i langt færre feil i grensesnittet mellom DFØ HR og SAP. 

Bankkonto 

Logikken på tvers av SAP Lønn og DFØ HR er endret slik at endring av bankkontonummer uavhengig av dato (bortsett fra dager når det er en lønnskjøring) ikke fører til feil i grensesnittet mellom begge systemer. 

XML betalingsformat 

Utviklet funksjonalitet for betalingsmåte "X" i DFØ HR. Dette gjør framtidig overgang til nytt betalingsformat mulig for våre kunder. 

Personlig informasjon 

Sletting av personnummer kan føre til uønskede hendelser i grensesnittet mellom DFØ HR og SAP. Tilgangen til å slette personlig informasjon er begrenset for våre kunder for å minimere risiko for feil i replikering. 

GAT 

HR-admin kan nå huke av for "GAT tidsystem" i de tilfellene der ansatte bruker GAT løsning for turnusarbeid. 

Tilordning av oppgaver 

HR-admin kan nå reservere godkjenningsoppgaver. Dette er spesielt viktig for virksomheter med flere HR-admin og gjør "køen" for godkjenningsoppgaver mer oversiktlig og samarbeid mellom HR-admin innenfor organisasjonen mer smidig. 

Lederoppgave 

Endringer i logikken for overføring av underordnede i tilfeller der en leder slutter i  virksomheten som gjør ledertilknytninger mer oversiktlig. 

Infotype 9051 

Infotype 9051 er lansert i SAP Lønn. Infotypen samler lønnsrelevant informasjon registrert i DFØ HR og gjør det lettere å følge opp lønnsregistreringer i SAP Lønn. 

Standardrapporter 

Kundene har nå tilgang til blant annet rapporter for arbeidsflyt og roller, som gjør det lettere å utføre administrative oppgaver. 

Fratredelser tilbake i tid 

Endringer i logikken for fratredelser på tvers av DFØ HR og SAP lønn resulterer i at registreringene av fratredelser skjer på en mer smidig måte. 

Brukerdokumentasjon 

Utarbeidet brukerdokumentasjon på de fleste kjerne prosesser i HR-kjerne. Dokumentasjonen finnes på dfo.no. 

Tarifftilknytting 

Område for tarifftilknytting er endret slik at valgene samsvarer bedre med den nye Hovedtariffavtalen i Staten. 

Endringer i visning av framtidige hendelser i stillingsdetaljer  

Hendelsene vises ikke i Stillingsdetaljer før startdatoen for hendelsen er passert. 

Stilingsansiennitet 

Stillingsansiennitet Akademikere er endret til Stillingsansiennitet. 

Ledere og godkjenningsflyt  

Ledere tas ut av godkjenningsflyt for fratredelser for eksterne. 

Ansattnummer  

Alle kan nå se ansattnummer i DFØ HR 

Sletting av bankkontoinformasjon 

Tilgang til sletting av bankinformasjon på personprofilen fjernes for ansatt-rollen og HR-admin 

«Avslutt»  

Navnet «Avslutt» i handlinger på personprofilen endres til «Oppsigelse» 

Automatisering av lønnsutbetaling

Dette er et prosjekt som tar for seg fem e-skjema. 

Permisjonssøknad: Lansert.

Tilsetting og gjeninntredelse: Vi godt i gang med kartlegging og utvikling.

Fratredelse: Vi godt i gang med kartlegging.

Hurtigregistrering: Her jobber vi med beskrivelse på hvordan løsningen skal brukes.

Stillingsendring: Oppstart høsten 2024.

Alle skjemaene blir også laget for bruk på mobil, men vi må først gjøre en større oppgradering av mobil app før dette kan komme på plass. 

DFØ lønnsforhandlinger

DFØ lønnsforhandlinger er en digital systemløsning for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. Systemet skal bidra til en mer effektiv prosess med økt kvalitet, samt en brukervennlig og sikker måte å gjennomføre lokale forhandlinger i virksomheten.  

Regelverk for statlige forhandlinger ligger til grunn, og gjennom fleksibilitet i systemet ivaretas handlingsrom til partene, samt virksomhetenes overordnede strategiarbeid og lønnspolitikk.  

Les mer om prosjektet, se brukerveiledninger og opplæringsvideoer fra systemet her:

Oppdatert: 28. juni 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.