Oppdateringer om DFØ lønnsforhandlinger

På denne siden får du informasjon og oppdateringer om DFØ lønnsforhandlinger.

Kjente feil (sist oppdatert: 21.06.2024)

Systemoppsett
FeilStatus
Ingen kjente feil
Fagforeningstilknytning
FeilStatus
Ingen kjente feil
Opprett lønnsoppgjør
FeilStatus
Trinn 3 - Ansattutvalg:
Filtrering i kolonnene Stillingstype og Avlønningsprosent fungerer ikke.
Feil per 21.06.24
Kravskjema
FeilStatus
Minsteavlønning LO og YS:
Gjelder kun når innstilling 'Alle ansatte skal plasseres på minsteavlønning' er skrudd på:
Når man velger en stillingskode som medfører at årslønnen automatisk oppjusteres til minsteavlønningen, er det likevel mulig å justere ned endringsbeløpet til under minsteavlønning.
Feil per 18.08.23
Minsteavlønning Akademikerne og Unio:
Gjelder kun når innstilling 'Alle ansatte skal plasseres på minsteavlønning' er skrudd på, og denne også skal gjelde for Akademikerne og Unio:
Når man velger en stillingskode som medfører at årslønnen automatisk oppjusteres til minsteavlønningen, er det likevel mulig å justere ned årslønnen og endringsbeløpet til under minsteavlønning.
Feil per 18.08.23
Prioriteringsliste
FeilStatus
Gruppetillegg - feil i kalkulator ved følgende scenario:
- Legger til et gruppetillegg
- Legger til et endringsbeløp som fører til nytt lønnstrinn
- Setter ned lønnstrinn til laveste tillatte
Ansattes endringsbeløp kan da bli lavere enn gruppetillegget.
Løsning: Slett endringsbeløpet.
Feil per 07.09.23
For innstillinger med minsteavlønning:
Dersom ansatt har kronetillegg fra før, følger kronetillegget med i beregningen av minsteavlønningen. Denne er det ikke mulig å nullstille.
Feil per 07.09.23
Det er ikke mulig å filtrere på kolonnen Status. Feil per 12.10.23
Knappen Se gjennom under sending av prioriteringslister fungerer ikke. Feil per 18.08.23
Ved eksportering av alle kravskjema eller prioriteringslisten kan man oppleve treg responstid grunnet store mengder data. Anbefaler ikke å prøve flere ganger da dette kan påføre kapasitetsproblemer. Det er likevel mulig å eksportere kravskjema enkeltvis. Feil per 26.09.23
Protokoll
FeilStatus
Fremsiden: Rollen Administrator har ikke tilgang til Protokoll (får ikke valgt rollen i nedtrekkmenyen)Feil per 12.10.23
Behandling av forhandlingsresultat
FeilStatus
Når man trykker på Last ned og avslutt, endres ikke status fra Pågående til Avsluttet. Dette fører også til at knappen Eksporter ikke blir synlig.
For å laste ned filer på nytt må man derfor trykke på "Last ned og avslutt" igjen.
Ta kontakt med DFØ for å endre statusen manuelt.
Feil per 26.10.23
Det vil ikke være mulig å rekalkulere ansiennitetsopprykk for tariffavtale Akademikerne og UNIO. Man vil da få en feilmelding i systemet. Disse ansatte må behandles manuelt i den eksporterte filen.Feil per 26.10.23
Lønnsbrev
FeilStatus

Fremsiden: Rollen Administrator har ikke tilgang til Lønnsbrev (får ikke valgt lønnsoppgjør i nedtrekkmenyen)

Feil per 30.11.23

Hva er nytt i 2024?

Etter siste leveranse i november 2023 har DFØ arbeidet med feilretting i systemløsningen, parallelt med videreutvikling. Her kan du lese om de viktigste endringene.

Ny behandling av status på lønnsoppgjør og forhandling

Det er nå mulig for kundene selv å avslutte lønnsoppgjør og forhandlinger i systemløsningen. Endringen innebærer blant annet at det er en egen status på lønnsoppgjør og forhandling. De ulike statusene vil ha betydning for hva du kan gjøre i de ulike appene. Endringen er spesielt viktig for rollen Administrator.

Bilde av statuser fra Opprett lønnsoppgjør.
DFØ
Bilde av statuser fra Opprett lønnsoppgjør.

Forhandlingens status vil nå vises i appene Prioriteringsliste, Protokoll, Behandling av forhandlingsresultat og Registrer lønnsbrev.

Bilde av Status forhandling i Prioriteringsliste.
DFØ
Bilde av Status forhandling i Prioriteringsliste.

Les mer om statusene her:

Les mer om avslutning av lønnsoppgjør og forhandling her:

Lønn og stilling på dagens dato i Kravskjema

Ansatte kan nå se sine lønns- og stillingsopplysninger på dagens dato i Kravskjema. Dette er kun en tilleggsinformasjon for den ansatte. Det er fremdeles informasjon på virkningstidspunktet som brukes under lønnsforhandlingene.

Bilde av lønns- og stillingsopplysninger på dagens dato fra Kravskjema.
DFØ
Bilde av lønns- og stillingsopplysninger på dagens dato fra Kravskjema.

Les brukerveiledningen for Kravskjema her:

Lønnshistorikk i Prioriteringsliste

Det er nå mulig for alle roller i Prioriteringsliste å se ansattes lønnshistorikk 5 år tilbake i tid, samt eventuelle fremtidige lønnsendringer, faste tillegg, fungeringer og flere stillinger.

Bilde av lønnshistorikk i Prioriteringsliste.
DFØ
Bilde av lønnshistorikk i Prioriteringsliste.

Les mer om lønnshistorikk her:

Egendefinert pott i Prioriteringsliste

Det er nå mulig for alle roller i Prioriteringsliste å legge inn en egendefinert pott. I tillegg vises prosentandelen av forbruk og ufordelt pott, både under Avsatt pott og Egendefinert pott. Dette finner du under Forbruk i prioriteringslisten.

Bilde av Forbruk i Prioriteringsliste.
DFØ
Bilde av Forbruk i Prioriteringsliste.

Les mer om egendefinert pott under kapittelet Forbruk her:

Leder kan sende flere prioriteringslister

Det er nå mulig for rollen Leder å sende flere prioriteringslister. Feilmeldingen som viste hvis leder forsøkte å sende flere prioriteringslister er nå fjernet. Arbeidsflyten i lederhierarkiet er fremdeles likt som før. Vi anbefaler at leder gir beskjed til overliggende ledere hvis den sender nye prioriteringslister, da dette kan påvirke hvordan overliggende leder skal utarbeide sine egne prioriteringslister.

Les mer om leders arbeidsflyt her:

Rundenummer ved sending av tilbud telles automatisk

Når rollen Forhandlingsutvalg arbeidsgiver fullmakt/signaturrett sender et tilbud til fagforeningene, er det nå obligatorisk med rundenummer. Rundenummeret blir lagt til automatisk, ved at første tilbud markeres som runde 1, andre tilbud markeres som runde 2, og så videre. Prioriteringslister som blir markert som Arbeidsgivers krav vil ikke telles som en runde.

Bildet viser at rundenummer blir automatisk lagt til.
DFØ
Rundenummer blir automatisk lagt til.

Oversikt over frister

I Opprett lønnsoppgjør kan rollen Administrator legge inn ulike frister og datoer for forhandlingene. Disse fristene er nå tilgjengelige for alle roller i Prioriteringsliste, Protokoll, Behandling av forhandlingsresultat og Registrer lønnsbrev.

Trykk på Flere valg og Frister for å se fristene til den aktuelle forhandlingen.

Frister vises nå i Prioriteringsliste, Protokoll, Behandling av forhandlingsresultat og Registrer lønnsbrev.
DFØ
Frister vises nå i Prioriteringsliste, Protokoll, Behandling av forhandlingsresultat og Registrer lønnsbrev.

Visning av vedlegg i Protokoll

Ved forhåndsvisning av protokoll kan alle roller nå se både protokolltekst og vedlegget til protokollen med resultatet fra forhandlingene. Dette gjelder også ved eksport av protokollen.

Vi arbeider med en digital godkjenningsløsning for protokoll. Mer informasjon vil bli publisert når dette er på plass.

Oppdatert: 20. juni 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.