Dokumenter og arkiv i DFØ HR

Oversikt og informasjon om ulike dokumenter som søkerliste, utlysningsdokument, innstillingsdokument og arkivering av disse.

Dokumenter

Disse dokumentene blir opprettet i DFØ HR i løpet av rekrutteringsprosessen:

Stillingsutlysning

 • Stillingsutlysning opprettes et PDF-dokument med stillingsutlysningen på startdato for første eksterne utlysning.
 • Dokumentet legges på bunnen av jobbrekvisisjonen.

Offentlig søkerliste

 • Offentlig søkerliste opprettes automatisk 24 timer etter søknadsfrist er utløpt så lenge alle forespørsler om unntak fra offentlighet er ferdig behandlet.
 • Hvis det er unntak fra offentlighet som ikke er behandlet når søknadsfristen går ut, opprettes dokumentet 24 timer etter at siste forespørsel er behandlet (slik at kandidaten kan trekke søknaden).

Utvidet søkerliste

 • Utvidet søkerliste opprettes automatisk 24 timer etter søknadsfrist er utløpt.
 • Samme regel for unntak fra offentlighet som offentlig søkerliste.

Innstillingsdokument

 • Innstillingsdokument opprettes manuelt ved avkryss i Generer innstillingsdokument.

Søknadsdokument til kandidat som blir ansatt

 • Søknadsdokument opprettes automatisk når kandidaten blir flyttet inn i status «Klar til å ansette/onboarding»
 • Dokumentet og vedlegg som kandidat har lastet opp i sin kandidatprofil ved søknad, vil bli arkivert.

Arkivering

Disse dokumentene arkiveres automatisk i løpet av rekrutteringsprosessen:

Arkivmappe

 • Alle dokumenter knyttet til jobbrekvisisjon vil knyttes til denne arkivmappen. Denne arkiveres ved godkjennelse av jobbrekvisisjon.

Jobbanalyse

 • Analyse av ressursbehov, godkjent av budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), utarbeides utenfor DFØ HR. Jobbanalysen vedlegges jobbrekvisisjonen i PDF. Den arkiveres automatisk som første dokument i ansettelsessak idet jobbrekvisisjonen godkjennes.

Stillingsutlysning

 • Opprettes og arkiveres automatisk i ansettelsessak samme dag som stillingen blir lyst ut på ekstern karriereside første gang.

Offentlig søkerliste

 • Arkiveres når den opprettes.
 • Lov- og regelverk: forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) og lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
 • Offentlig søkerliste opprettes automatisk i systemet etter følgende forretningsregel:
  Opprettes 24 timer etter eksternsøknadsfrist er utløpt, se merknad under opprettelse av dokument for regler knyttet til behandling av søknader om unntak fra offentlighet.
 • Kandidater som har fått godkjent søknad om unntak fra offentlighet og kandidater som har trukket søknad vil bli sladdet på offentlig søkerliste. Offentlig søkerliste vil bli lenket til e-innsyn.no for innsyn.

Utvidet søkerliste

 • Utvidet søkerliste arkiveres når den blir opprettet.
 • Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).
 • Opprettes 24 timer etter eksternsøknadsfrist er utløpt, se merknad under opprettelse av dokument for regler knyttet til behandling av søknader om unntak fra offentlighet.
 • Utvidet søkerliste arkiveres automatisk i ansettelsessak når den er opprettet. Kandidater som har trukket sin søknad vil bli sladdet på utvidet søkerliste. Kandidater som har fått godkjent forespørsel om unntak fra offentlighet vil vises med navn men vil ha en merknad for unntak fra offentlighet. Virksomheten må kontaktes for å få innsyn/tilsendt utvidet søkerliste.

Søknadsdokument til ansatt kandidat

 • Søknadsdokument opprettes automatisk når kandidaten blir flyttet inn i status «Klar til å ansette/onboarding». Dokumentet og vedlegg som kandidat har lastet opp i sin kandidatprofil ved søknad, vil bli arkivert.

Innstillingsdokument

 • Innstillingsdokumentet opprettes og arkiveres manuelt.

Manuell dokumentbestilling

 • Fra startsiden i DFØ HR skriv inn "manuell dokumentbestilling" i søkefeltet:
bilde som viser hvor du skrive inn manuell dokumentbestilling 

Fyll ut feltene med :

 • Type dokument
  • Utlysningsdokument / Offentlig og utvidet søkerliste / Søknad PDF
 • Jobb.rekvisisjon ID
 • Hvis det skal genereres Søknad PFD legg også inn Kandidat ID
 • Status vil angis når bestillingen er gjennomført og skal ikke fylles ut
 • Velg «lagre»
 • Dokumentet vil bli tilgjengelig i løpet av ca 2min.
 • Det vil legge seg en kvittering med beskrivelse av behandlingen
skjermbilde av hvordan det ser ut når du skal fylle ut feltene i manuell dokumentgenerering

For å gjøre endringer eller bestille et nytt dokument velge «Rediger» og legg inn nye verdier

bilde på hvordan du kan gjøre endringer i manuell dokuemntbestilling

Finne igjen det genererte dokumentet

Utlysningsdokument og offentlig / utvidet søkerliste vil legge seg nederst i «detaljer for jobbrekvisisjon» på jobb rekvisisjonen

Søknad PDF vil legge seg på kandidaten i jobbrekvisisjonen i status «klar til å ansette/onboarding» eller «ansatt»

viser hvor dokument legger seg
viser hvor bildet legger seg

Feilmelding ved manuell dokumentbestilling

 • Betingelser ikke møtt
  • Hvis feilmeldingen sier «regel ikke møtt» ved bestilling av offentlige og utvidet søkerliste betyr det at det er søknad om unntak fra offentlighet som ikke er behandlet i denne jobb.rek. Eller at det er søknad om unntak fra offentlighet som er behandlet for under 24 timer siden. NB, 24 timer regnes fra 12:00, og 24:00, så det kan gå 24 + hvis unntaket ble behandlet før 12:00 forestående dag. Vent da til etter 12:00 så skal dokumentet komme / være mulig å bestille.
 • Tomt status felt
  • Ved generering av utlysningsdokument, hvis statusfeltet står tomt etter 5min betyr det at det er feil i formatering i innholdet i «jobbprofil» : «ekstern stillingsbeskrivelse», eller i feltet «ekstern topptekst» eller «ekstern bunntekst» hvis det er lagt inn fritekst her.
  • I de fleste tilfeller skjer dette hvis det er klippet og limt fra forskjellige maler / gamle annonser / nettsider så det ligger formatering eller lenker uten URL i innholdet. Anbefalt her er å «vaske» innholdet ved å lime det inn i eks notatblokk / notepad, så lime det inn igjen i DFØ HR og gjøre enkel formatering i DFØ HR for å så prøve på ny å generere dokumentet.

Oppdatert: 8. april 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.