9/2023 Ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten og ny hovedavtale

Avtalene inneholder endringer som påvirker registrering av fravær.

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene i staten ble i forhandlingsmøte 12. januar 2023 enige om ny «Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten». Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2023 til og med 31. desember 2024. 

I henholdt til den nye særavtalen kan avspasering tas ut time for time. Tidligere har det ved bruk av fraværstype 921 - «Avsp. fleks del av dag» og 920 - «Avspasering fleksitid» blitt trukket en hel eller halv dag fra kvote 70 - «Avspas. fleksitid kvote». Det vil nå trekkes time for time fra kvote 70 - «Avspas. fleksitid kvote». Kvote 75 - «Saldo fleksitid» trekkes som tidligere time for time.

Endringen vil bli implementert senest i uke 7. Rekalkulering av kvote 70 - «Avspas. fleksitid kvote» vil skje tilbake til 01.01.2023.

I den gjeldende avtalen for fleksibel arbeidstid i staten står det at man kan avspasere plusstimer tilsvarende i alt 180 timer pr. kalenderår. Det er avklart med KDD at kvote 70 - «Avspas. fleksitid kvote» beholdes med inntil 24 dager.

Hovedavtalen (HA)

Det er kommet ny hovedavtale (HA) gjeldende for perioden 01.01.2023–31.12.2025.

Følgende fraværs-/permisjonskoder har fått nytt navn på grunn av endret paragrafhenvisning i hovedavtalen:

KodeNavn
Kode 610 Hovedavtalen §38, 3 er endret til Hovedavtalen §37, 3
Kode 620 Hovedavt. §40 Tjenestefri er endret til Hovedavt. §39 Tjenestefri
Kode 630Hovedavtalen § 39 er endret til Hovedavtalen § 38
Kode 640Hovedavtalen § 38, 1 - 2 er endret til Hovedavtalen § 37, 1 - 2
Kode 660Hovedavtalen §41 er endret til Hovedavtalen § 40
Kode 670Hovedavtalen § 42 er endret til Hovedavtalen § 41
Endrede fraværs-/permisjonskoder

Mer informasjon

Publisert: 3. februar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.