Søknad og kandidatprofil

Her finner du en oversikt over hvordan kandidaten kan opprette kandidatprofil, søke på stilling og navigere på kandidatprofilen i DFØ HR.

Ekstern kandidat

Eksterne kandidater oppretter kandidatprofil og søker på ledige stillinger via virksomhetens eksterne karriereside.

Opprette kandidatprofil

Eksterne kandidater kan opprette sin kandidatprofil første gang han/hun søker en stilling via karrieresidene, men også uten å søke på en stilling.

Opprette en kandidatprofil uten å søke på en spesifikk stilling

 • På karrieresiden til virksomheten: klikk på Min profil i øvre, høyre hjørne
 • Kandidaten oppretter en kandidatprofil som kan brukes når han/hun skal søke på stillinger. Kun seksjoner knyttet mot kandidatprofilen vil være synlige for kandidaten.
 • Kandidaten må fylle ut obligatoriske felter:
  • Passord må inneholde minimum 8 tegn, en stor bokstav, et ikke-alfabetisk tegn.
  • Huk av i feltet Gjør profilen min synlig for:
   • «Alle rekruteringsansvarlige i hele virksomheten»:
    alle rekrutteringsansvarlige i virksomheten har mulighet til å se kandidatprofilen
   • «Bare rekrutteringsansvarlige som håndterer stillinger jeg søker»: kandidatprofil er kun synlig for rekrutteringsansvarlige som håndterer den stillingen kandidaten har søkt på
   • Feltet Bruksbetingelser: obligatorisk å lese og godta virksomhetens personvernserklæring.
 • Kandidaten klikker deretter på Opprett konto og vil bli sendt til opprettelse av kandidatprofil.

Opprette en kandidatprofil første gang kandidaten skal sende inn en søknad

 • Fra virksomhetens karriereise: ved å klikke på flisen Ledige stillinger blir kandidaten sendt til en oversikt over ledige stillinger i virksomheten.
 • Kandidaten har mulighet til å filtrere utvalg ved å klikke på kolonne tittel øverst i listen: «Tittel», «Sted» eller «Arbeidsområde».
 • Kandidaten kan bruke søkefunksjonen for å spesifisere nærmere ved bruk av nøkkelord, arbeidsområde eller sted:
Skjermbilde som viser hvordan søk-funksjonen ser ut med et tekstfelt, og et felt for flere alternativer hvor du kan legge inn mer detaljer.
 • Kandidaten klikker på valgt stilling og blir deretter sendt til fullstendig utlysningstekst, og klikker deretter på Søk på denne stillingen. Kandidaten vil da bli sendt til innloggingsiden.
 • Klikk på Opprett en konto. Det kommer opp en ny side med opprettelse av kandidatprofil og søknad for valgt stilling.
Skjermbilde som viser hvordan kandidaten kan logge inn på sin kandidatprofil eller opprette en konto nede mot venstre på siden

Navigere på kandidatprofil

Kandidaten kan gjøre endringer på sin profil under Alternativer:

Klikk på Min profil for å komme inn på lagret kandidatprofil.

Jobbvarsel i nedtrekksmenyen gir kandidaten mulighet til å velge om han/hun ønsker å motta jobbvarsel og opprette nytt jobbvarsel.

Innstillinger for: her kan kandidaten endre passord og slette profil

Skjermbilde som viser hvor du finner flisen "alternativer" som er øverst på siden, og at under "alternativer" kan du åpne "min profil", "jobbvarsler" og "innstillinger for".

Kandidaten har mulighet til å endre språk. De to tilgjengelige språkene er norsk – bokmål og engelsk:

Skjermbilde av som viser hvor kandidaten kan endre språk på kandidatprofilen. Det gjøres til høyre for "alternativer"

Alle seksjonene i kandidatprofil er i utgangspunktet lukket. Ved å klikke på + Utvid alle seksjoner utvides alle seksjoner samtidig, klikk på -Skjul alle seksjoner for å lukke disse igjen:

Skjermbilde som viser knappene "utvid alle seksjoner" og "skjul alle seksjoner",

Følgende seksjoner tilhører kandidatprofilen:

Skjermbilde som viser en oversikt over seksjonene (12 stk) som finnes på kandidatprofilen. Det er blant annet; "mine dokumenter", "profilinformasjon", "søkealternativer og personvern", "jobber søkt", og "lagrede søknader" med flere.

Seksjonene kan åpnes individuelt ved å klikke på pil ved seksjonstittel.

Alle dokumenter kandidaten laster opp i kandidatprofilen følger en eventuell søknad på stilling, vedlegg av CV i PDF er obligatorisk i kandidatprofil.

Hvis kandidaten ikke har fylt inn alle obligatoriske felt, blir følgende feilmelding synlig over seksjonene:

Skjermbilde som viser feilmelding som kommer opp hvis kandidaten ikke har fylt inn informasjon i alle obligatoriske felt. Feilmeldingen lyder som "Rette de merkede feltene nedenfor".

Obligatorisk felt som ikke er fylt ut vil være markert på denne måten:

Skjermbilde som viser hvordan et ikke utfylt obligatorisk felt ser ut. Det kommer rød merking og det står "adresse er nødvendig" på feltet om adresse.

Når alle felt er ferdig utfylt, klikker kandidaten på Lagre nede til høyre, følgende melding vil bli synlig over seksjonene i kandidatprofilen:

Skjermbilde som viser når kandidatprofilen er lagret. Da kommer det opp et grønt felt over "mine dokumenter" på kandidatprofilen

Finne ledig stilling

Virksomhetens ledige stillinger vil bli lyst ut på den ekstern karrieresiden, en kandidat som allerede har opprettet en kandidatprofil kan da logge seg på profilen og søke på aktuelle stillinger. En kandidat uten kandidatprofil kan opprette kandidatprofil, så sende inn søknad.

Logg på kandidatprofil og søk etter ledig stilling

Kandidaten kan velge å logge inn på sin kandidatprofil og deretter søke etter aktuelle ledige stillinger i virksomheten.

 • Klikk på Min profil i øvre, høyre hjørne:
 • Skriv inn e-post og passord og klikk Logg inn.
 • På kandidatprofilen klikker kandidaten på Ledige stillinger.

På ekstern karriereside

Eksterne kandidater har også mulighet til å starte med å søke etter en aktuell ledig stilling direkte på karrieresiden og deretter enten opprette kandidatprofil og søke, eller logge seg inn på eksisterende kandidatprofil og ferdigstille søknaden via kandidatprofilen.

 • Via Ledige stillinger øverst til høyre
  • Kandidaten finner ledige stillinger på sin kandidatprofil, men også oppe til høyre i den eksterne karrieresidens hjemmeside.
 • Via Ledige stillinger på forsiden
  • Klikk på flisen «Ledige stillinger» på den eksterne karrieresidens forside og oversikt over ledige stillinger i virksomheten blir synlig:
Skjermbilde som viser "ledige stillinger" på karrieresiden

Søke

På karrieresiden er det mulig å søke mer detaljert etter ledige stillinger i virksomheten:

Skjermbilde som viser søk-funksjonen og at du kan legge inn flere detaljer under "vis flere alternativer"

Kandidaten kan søke etter stilling ved hjelp av nøkkelord og/eller hvor stillingen befinner seg. Ved å klikke på Vis flere alternativer kan en også søke via tittel, avdeling og/eller by:

Skjermbilde som viser hvilke detaljer som kan legges inn som for eksempel "arbeidsområde" og "by".

Filtrere søkeresultater

Oversikten over søkeresultater kan filtreres via kolonnetittelen:

Skjermbilde som viser at du kan filtrere søkeresultatene via kolonnetittel: "tittel", "sted" eller "arbeidsområde"
 • Klikk på Tittel: søkeresultatene endrer rekkefølge til stigende eller synkende alfabetisk ordre av stillingens tittel (tall plasseres først eller sist).
 • Klikk på Sted: søkeresultatene endrer rekkefølge til stigende eller synkende alfabetisk ordre av stedet stillingen hører til.
 • Klikk på Arbeidsområde: søkeresultatene endrer rekkefølge til stigende eller synkende alfabetisk ordre på hvilket arbeidsområde stillingen er knyttet til.

Del en stilling ved å klikke på stillingstittelen i oversikten og klikke på Del annonsen over utlysningsteksten:

Skjermbilde som viser at du kan dele en annonse på eksempelvis facebook, linkedin, twitter eller epost.

Søk på stilling

I oversikten over ledige stillinger, klikk på ønsket stilling:

Skjermbilde som viser hvordan oversikt over ledige stillinger ser ut med "tittel", "sted" og "arbeidsområde"

Fullstendig utlysningstekst blir da synlig, klikk på Søk på denne stillingen:

Skjermbilde som viser hvordan en stillingsannonse ser ut, og at du kan søke på stillingen øverst til høyre på siden

Logg inn på kandidatprofil.

Nye elementer er synlige i seksjon Mine dokumenter, disse er knyttet til denne søknaden og vil ikke bli liggende på kandidatprofilen:

Skjermbilde som viser en oversikt over seksjon "mine dokumenter". Her legger du til "CV", "søknadsbrev", og "annen dokumentasjon"

Merk at når man skal sende søknad på en stilling er både CV og søknad obligatoriske som PDF-dokumenter.

Ny seksjon Jobbspesifikk informasjon knyttet til denne søknaden er synlig nederst:

Skjermbilde som viser at det kommer en ny seksjon på kandidatprofilen når en sender inn en søknad :"jobbspesifikk informasjon".

Kandidaten kontrollerer, ferdigstiller informasjonen og klikker på enten Lagre for å lagre søknaden og komme tilbake og fullføre denne senere, eller Søk stilling for å sende søknaden.

Kandidaten får da beskjed om at søknaden er sendt og mulighet til å bli sendt tilbake til stillingssøk eller kandidatprofilen sin.

Vitnemålsportal

Det er ingen fullstendig integrasjon mot Vitnemålsportalen via rekrutteringsmodulen i DFØ HR. Kandidatene må logge seg inn i Vitnemålsportalen med BankID og hente stemplede dokumenter (PDF) og laste disse opp i kandidatprofilen.

Tilbakekalle personvernerklæring

Kandidaten gis mulighet til å tilbakekalle personvernserklæringen på kandidatprofilen:

Logg inn på kandidatprofilen via karrieresiden.

Åpne seksjon Søkealternativer og personvern.

Klikk på Personvernerklæring:

Skjermbilde som viser et utsnitt av seksjon "søkealternativer og personvern". Helt nederst i seksjonen finner du "personverneklæring"

Klikk på Tilbakekall:

Skjermbilde som viser bilde du får opp etter at du har trykket på "personvernerklæring". Her kan du tilbakekalle personvernerklæringen ved å trykke på "tilbakekall" nede til venstre

Klikk på Slett alle dataene:

Skjermbilde som viser bilde du får opp etter at du har trykket "tilbakekall" på personvernerklæring. Du kan slette alle dataene ved å trykke på denne knappen nederst til høyre i vinduet.

Kontoen blir da slettet og dersom kandidaten har aktive søknader vil kandidaten automatisk bli flyttet inn i status Avvist personvernserklæring i kandidathåndteringen i de aktuelle rekrutteringsprosessene.

Trekke søknad

Kandidaten kan trekke sin søknad på sin karriereside:
Kandidaten logger på kandidatprofil via karrieresiden.

Åpner seksjon Jobber søkt og klikker på aktuell søknad:

Skjermbilde som viser hvor du kan trekke søknaden. Du starter med å gå til seksjon "jobber søkt" og deretter klikke på aktuell søknad.

Klikk på Trekk tilbake søknad nede til høyre.

Klikk på Ok:

Skjermbilde som viser at du må bekrefte en gang til dersom du vil trekke tilbake søknaden din.

Søknaden blir bekreftet trukket:

Skjermbilde som viser en bekreftelse på at søknaden er trukket, og det vil stå "søknaden er tilbaketrukket".

Kandidaten vil da automatisk bli flyttet inn i systemstatus «Trukket» i kandidathåndteringen og vil ikke lenger være aktiv i rekrutteringsprosessen.

Kandidat har ikke mulighet til å trekke søknaden sin når kandidaten er plassert i en «ikke videre» status. Hvis kandidaten er plassert i en ikke videre status må rekrutteringsrådgiver trekke søknaden på vegne av kandidat.

Trekke søknad på vegne av kandidat

Hvis kandidaten ikke ønsker å trekke søknaden sin via kandidatprofil, eller er plassert i en ikke aktiv status kan rekrutteringsrådgiver flytte kandidaten inn i "Ikke videre" statusen "trukket på vegne av kandidat". Kandidaten vil da bli plassert i riktig "ikke videre" status.

Intern kandidat

En intern kandidat ligger allerede i systemet og vil finne ledige stillinger direkte fra sin profil:

 • Gå via startsidemenyen og velg Karrierer.
 • En ny side «karrieremuligheter» vises hvor du kan legge inn ønskede detaljer og søke etter ledige stillinger
 • Du vil få opp stillinger som er lyst ut i virksomheten knyttet til ditt søk
 • Du kan søke på stillingen via to alternativer:
  • Du kan trykke Velg en handling til høyre for stillingstittel og velge søk på stilling, lagre stilling eller send stilling i e-post til en venn.
  • Eller trykke på aktuell stillingstittel og du kommer direkte inn på stillingsannonsen, du kan herfra søke på stillingen til høyre.
 • I neste vindu kommer søknaden opp, her laster du opp CV, søknad og du kan legge inn mer informasjon. Detaljer om arbeidserfaring, utdanning etc. vil bli hentet fra personprofil i HR kjerne. Når søknaden er klar, trykk Neste nederst på siden.

Oppdatering av arbeidserfaring og utdannelse etter innsendt kandidatsøknad

For at informasjon knyttet til utdannelse og arbeidserfaring skal komme med på utvidede søkerlister må feltene «Utdannelse» og «arbeidserfaring» fylles ut av kandidaten i sin kandidatprofil.

Når kandidat ikke har fylt ut denne informasjonen ved innsendelse av søknad kan denne informasjonen oppdateres i etterkant.

Ved å logge inn i sin kandidatprofil og oppdatere informasjonen i feltene Arbeidserfaring og Utdannelse vil denne informasjonen komme over på utvidede søkerliste.

Hvis søkerlistene er generert før kandidaten legger informasjonen til, generer nye søkerlister via funksjonaliteten «manuell dokumentbestilling».

Oppdatert informasjon vil ikke bli synlig på søknadsprofilen til kandidaten, men ved å klikke på "vis profil" vil rekrutteringsrådgiver kunne se oppdatert informasjon.

Endre e-postadresse

Ved behov for å endre oppgitt e-postadresse må kandidaten logge inn på sin kandidatprofil for å endre den oppgitte adressen.

Hvis kandidaten ikke har søkt på noen jobber, kan e-postadressen endres under "profilinformasjon" i "min profil".

Hvis kandidaten har søkt på en stilling må e-posten endres i seksjonen "jobber søkt" for at kandidaten skal motta e-poster knyttet til rekrutteringsprosessen.

Kandidaten finner den aktuelle søknaden under "jobber søkt", her kan ny e-post legges inn slik at alle e-poster for denne rekrutteringsprosessen kommer til rett adresse.

Oppdatert: 4. april 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.