Utvikling og forbedring av lønnstjenestene

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Under finner du en oversikt over planlagt eller igangsatt utvikling som gjelder lønnstjenestene.

Universell utforming

Offentlig sektor skal følge nye krav til universell utforming fra og med 1. februar 2023. Vi har startet arbeidet med å sikre at våre digitale tjenester er i tråd med de nye kravene.

Lønnsdivisjonen vil etterleve de nye kravene til universell utforming på følgende områder: DFØ- app, selvbetjeningsportal (fast ansatte og eksterne) og informasjon på våre nettsider som eks videoer, støttetekster og veiledninger.

DFØ lønnsforhandlinger

Første leveranse som skal brukes av våre 5 samarbeidskunder er under utvikling. Deler av leveransen er allerede lansert i demomiljø slik at samarbeidskundene kan teste funksjonaliteten.

Første leveranse vil ha funksjonalitet for å opprette lønnsoppgjør, basert på hva partene er blitt enige om i det forberedende møte, digitalt kravskjema for de ansatte og oversikt over grunnlagsdata og kravskjema fra ansatte for tillitsvalgte og/eller ledere (basert på virksomhetenes praksis).

Den fullstendige løsningen skal, etter planen, være klart til å brukes av øvrige kunder til forhandlingene i 2023. Dette er en valgfri tjeneste som mange av våre kunder er klare for å ta i bruk til neste år. Les mer om DFØ lønnsforhandlinger.

Ny funksjon for å lagre utvalg

Innsikt for HR og lønn har fått en ny funksjon for å lagre utvalg. Funksjonen lar deg lagre utvalget du har lagt på, og evt. arkfane og oppsett, fra en innlogging til en annen. Du finner mer informasjon om lagring av utvalg i vår brukerdokumentasjon på dfo.no

Automatisering av lønnsutbetaling

Ny løsning som skal automatisere manuelle prosesser i e-skjemaene: tilsetting, hurtigregistrering, permisjoner, stillingsendring, fratredelse og gjeninntredelse. I tillegg skal bruk av ny teknisk programvare gjøre det mulig å tilrettelegge for samme tjenester i selvbetjeningsportalen som i DFØ-applikasjonen.

Vi har stort fokus på tjenestedesign og vi er i gang med å beskrive ny løsning, utarbeide prototyper for hurtigregistrering og permisjoner og brukerteste disse.

Kvitteringslesing

Vi jobber for å få kvitteringslesing inn i løsningene "Registrer reiseregning" og "Registrer utgiftsrefusjon" i mobil-app.

Prototype for løsningen er planlagt ferdig i løpet av høsten. 

Bompenger i karttjenesten i mobil-app

Vi ser på muligheten for å inkludere bompengeutregning ved bruk av karttjenesten i mobil-app.

Hjelpetekster for registrering av reiseregning 

Vi ser på mulighetene for å legge på hjelpetekster i selvbetjeningsportalen når du registrerer reiseregning. Tekstene skal veilede brukere med hva de skal skrive inn i de ulike tekstfeltene. Hjelpetekstene vil dukke opp ved å klikke på spørsmålstegn/infobokser ved siden av tekstfeltene hvor vi mener det er behov for hjelpetekster.

Utgiftstyper

Vi gjennomgår alle utgiftstyper som er tilgjengelige i reiseregning og utgiftsrefusjon. Vi ønsker
innspill fra dere for å øke brukervennligheten for alle kundene våre.

Se kundenotat 3/2021 Hvilke nye utgiftstyper har dere behov for?

Integrasjon med reisebyrå

Vi ser på muligheten for integrasjon med reisebyråene Berg Hansen og Egencia.

Oppdatert: 27. juni 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord