Unit4 er ny leverandør av innkjøps- og fakturaløsning

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gjennomført en konkurranse for anskaffelse av ny innkjøps- og fakturaløsning. Basert på en evaluering av tildelingskriteriene er Unit4 AS valgt som leverandør.

Publisert

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 25-2 kan DFØ tidligst inngå kontrakt med leverandøren etter utløpet av karensperioden. Vi tar derfor sikte på å inngå kontrakt i starten av oktober.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om implementering av løsningen og videre fremdrift.

Som en følge av anskaffelsen og videre implementering vil det påløpe lisenskostnader som vil bli viderefakturert den enkelte virksomhet. Nærmere beskrivelse av dette vil fremgå av prisnotat for 2020.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?