61/2022 Endring av regulativ knyttet til "Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested"

Reiseregulativene knyttet til "Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested" endres og et nytt regulativ opprettes. Særavtalen gjelder reiser over 28 dager i Norge, reiser over 28 dager i utlandet blir ikke påvirket av endringen.

DFØ har avklart med Kommunal- og distriktsdepartementet at "dag" i Særavtale om økonomisk vilkår ved endret tjenestested §3 punkt 3 skal tolkes som "døgn". Sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil 217,- per dag, vil derfor fra 01.01.2023 bli gitt etter 24 timer. På grunn av avklaringen endres følgende regulativ:

  • Regulativ D: Tj.reise > 28 dager
  • Regulativ L: Tj.reise > 28d, pensjonat
  • Regulativ M: Tj.reise > 28d, hybel/priv
  • Regulativ V: Pendler hybel/priv > 28 dager

Regulativene vil fra 01.01.2023 gi sannsynliggjorte utgifter til kost på kr 217 per 24 timer på reiser i Norge. DFØ har besluttet at endringen skal være gjeldende fra 01.01.2023, dette for å unngå rekalkulering av reiseregninger tilbake i tid og at kunder skal få mulighet til å informere ansatte om endringen.

Merk at siden "Særavtale for økonomisk vilkår ved endret tjenestested" bare gjelder reiser over 28 dager i Norge, vil endringene kun gjelde for reiseregninger som registreres med land Norge. Reiser over 28 dager i utlandet blir ikke påvirket av endringen.

Det opprettes et nytt regulativ for å ivareta §4 b) i særavtalen:

  • Regulativ Q: Skifte av tjenestested u/bopel

Sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 217 per arbeidsdag innrapporteres slik:

  • Kontantytelse, annet

Nytt "Regulativ Q" vil være gjeldende fra 01.01.2022. Regulativet blir tilgjengelig i systemene i løpet av desember 2022, og brukes for ansatte som faller inn under §4 Skifte av tjenestested uten skifte av bopel.  Regulativet vil gi sannsynliggjorte utgifter til kost etter 10 timer, og 10 timer inn i påbegynt døgn.

Ansatte som har krav på sannsynliggjorte utgifter til kost etter §4 b) for en hel uke, kan registrere en reiseregning per dag. Alternativt kan en opprette en reiseregning for hele uken, der en legger inn privat opphold i tidsrommene som ikke er arbeidstid eller reisetid. På denne måten vil regulativet beregne om den ansatte har krav på sannsynliggjorte utgifter til kost eller ikke.  

Alle kunder som har ansatte som får sannsynliggjorte utgifter til kost etter §3 og/eller §4 i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested, bør informere sine ansatte om systemendringen og se om interne rutiner bør endres.

Publisert: 1. desember 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.