5/2022 Endringer i systemløsningen til hovedlønn februar

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT0014 – Faste tillegg

Lønnart

Tekst

Fordel

Beskrivelse

Genereringsregel

Merknad

4640

Boligverdi 1

 

 

 

Sats oppdatert til 8.866,58 fra 01.01.2022

4641

Boligverdi 2

 

 

 

Sats oppdatert til 13.299,88 fra 01.01.2022

4642

Innber. Fri bolig 1 Y

 

 

 

Sats oppdatert til 8.866,58 fra 01.01.2022

4643

Innber. Fri bolig 2 Y

 

 

 

Sats oppdatert til 13.299,88 fra 01.01.2022

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Fordel

Beskrivelse

Genereringsregel

Merknad

3082

Arb. godtgj tokt -hverdag

 

 

 

Navn på lønnart er endret

3083

Arb. godtgj tokt helg

 

 

 

Navn på lønnart er endret

IT0057 – Medlemskap

Mottakernøkkel

Tekst

Trekkbeløp / %

Merknad

882555

Delta St. Havarikomm

 

Adresse oppdatert fra 01.02.2022

882095

Delta

1,45 % / 545 / 75

Maksbeløp endret fra 01.02.2022

882550

Delta Jernbane

425

Beløp endret fra 01.02.2022

873280

N.Lokom.mannsf. forsik

151

Beløp endret fra 01.02.2022

883760

NPL Parat kontigent

1,15 % / 642 / 50

Maksbeløp endret fra 01.02.2022

882440

Norsk Journalistlag FR

1,60% / 734 /341

Maksbeløp endret fra 01.02.2022

882080

Norsk Flygelederforb

0.6 %

Prosentsats endret fra 01.02.2022

Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ APP

Lønnart

Tekst

Ansatte

Eksterne

1315

Husleie./bostedstill. utl

X

 

Virksomheter kan selv deaktivere lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen/DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.

Automatisk fratredelse av eksterne

Alle eksterne uten aktivitet i 2021 vil bli fratrådt. Den automatiske jobben kjøres innen utgangen av februar 2022 og omfatter medarbeidergruppe 8 og X, med unntak av MUG 53. Fratredelsesdato settes til 28.02.2022 med årsakskode 99 - Automatisk massefratredelse.

Automatisk fratredelse av timelønnede

Automatisk fratredelse av timelønnede vil bli foretatt i mer begrenset omfang enn tidligere. Berørte kunder har allerede fått melding fra DFØ.

Endring av normrenten

Normrenten endres til 1,5 % fra 1. mars 2022.

Trygdeavgift Svalbard

Trygdeavgiften på Svalbard er endret fra 8,2% til 8,0% fra 01.01.2022. Aktuelle ansatte er rekalkulert tilbake til 01.01.2022.

Kildeskatt

Viser til kundenotat 3/2022. Fra 01.01.2022 er det gjort endringer i løsningen på kildeskatt. Ansatte som hadde kildeskatt i 2021 er sperret for endringer lenger tilbake enn 01.01.2022.

Ved behov for å rekalkulere ansatte tilbake til 2021 må det opprettes en sak til DFØ.

Rapporter

Årssammenstillinger for inntektsåret 2021

Årssammenstilling for 2021 er nå tilgjengelig i Portalen.

  • Dersom ESS ikke er huket av i IT0655, vil årsoppgaven bli overført til Altinn.
  • For personer som har sluttet er årsoppgaven overført til Altinn.
  • For personer uten fødselsnummer eller D-nummer, skrives årsoppgaven ut på papir og sendes per post.

DFØ Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjon er oppdatert, se endringslogg.

Publisert: 3. februar 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord