42/2022 Lønnsoppgjøret 2022

SAP vil oppdateres i ettermiddag i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Hovedlønnstabellen (A-tabellen)

Hovedlønnstabellen (A-tabellen) oppdateres med nye satser gjeldende fra og med 01.05.2022.

Nye tariffgrupper for ansatte som følger LO/YS-avtaleområdet

Ansatte både på kort og lang stige skal registreres med tarifftype 71 A-regulativ og tariffområde 95. Det samme gjelder ansatte på stige 2.

Ansatte på kort stige skal registreres med tariffgruppe KORT_00 til KORT_10, avhengig av stillingsansiennitet. Ansatte som er direkteplassert skal registreres med tariffgruppe KORT_DP.

Ansatte på lang stige skal registreres med tariffgruppe LANG_00 til LANG_16, avhengig av stillingsansiennitet. Ansatte som er direkteplassert skal registreres med tariffgruppe LANG_DP.

Ansatte på stillingskode 1017 Stipendiat og 1476 Spesialkandidat skal registreres med tariffgruppe STIGE2_0 til STIGE2_4 avhengig av stillingsansiennitet.

Eksempel på en ansatt som er registrert med kort stige år 2.

Stillingsansiennitet (ST dato) for ansatte på LO/YS avtaleområdet

Navn på ST dato i infotype 0041 endres fra «Stillingsanns Akadem» til «Stillingsansiennitet», og skal fra 01.05.2022 også registreres på ansatte som følger LO/ YS avtaleområdet på stige.

Stillingsansiennitetsdato er per nå ikke koblet til ansiennitetsopprykk (LO/YS avtaleområdet), dette kommer senere. Ved endringer i SAP, e-skjema og ToA løsningen er det viktig å kontrollere at den ansatte registreres på riktig tariffgruppe (år på stige).

For ansatte på LO/YS avtaleområdet må ikke ST dato legges inn for tidligere perioder enn 01.05.2022 i infotype 0041. Det må legges inn ny forekomst fra 01.05.2022 hvor ST dato legges inn.

Eksempel på ansatt hvor det er lagt inn 01.04.2020 som stillingsansiennitet.

Eksempel på registrering av en førstekonsulent

Under vises det hvordan en førstekonsulent med stillingsansiennitet 01.04.2020 skal være registrert.

Fra hovedtariffavtalen ser man at en førstekonsulent skal være på stige kort, og ha minst lønnstrinn 45.

I infotype 0001 ser man at den ansatte har stillingskode 1408 Førstekonsulent. Vedkommende har blankt i feltet Lønn/Akademikere som betyr at den ansatte følger LO/YS avtaleområdet:

I infotype 0041 er datotype ST (stillingsansiennitet) registrert med virkning fra 01.05.2022:

I infotype 0008 registreres den ansatte med type 71, område 95, og tariffgruppe KORT_02 (det vil si kort stige år 2):

E-skjema

DFØ gjør oppmerksom på at e-skjema kan feile dersom de er opprettet før endringene tas til produksjon, men posteres etterpå. Dette gjelder hovedsakelig ansatte som følger LO og YS sitt avtaleområde på stillinger på stige lang eller kort. 

Dialog med ansatte som får lønnstrekk

I forbindelse med endringene i innsendte saker til DFØ, slettes ansiennitetsopprykk for perioden 01.05.2022–31.08.2022, etter avtale i saken. Disse ansiennitetsopprykkene var basert på tjenesteansiennitet, som utgikk i lønnsoppgjøret 2022. Når ansiennitetsopprykkene fjernes, vil det oppstå trekk i lønn.

DFØ vil minne om at arbeidsgiver, i tilfeller hvor det er utbetalt for mye lønn, må gå i dialog med arbeidstaker og innhente samtykke før lønnstrekket gjennomføres. Viser til AML § 14-15 tredje ledd bokstav c).

Konsekvens av feil avtaletilknytning i SAP

Ansatte som er tilknyttet LO/YS avtaleområdet i SAP, men som skulle vært flyttet til Akademikerne/Unio avtaleområdet, vil etter endringene få utbetalt for mye lønn.

DFØ venter fremdeles tilbakemelding fra enkelte virksomheter. Det er fint om kundekontaktene i sakene sjekker at alle spørsmål er avklart.

Brudd i infotype 0008 og infotype 0509

Etter at endringene er over i produksjon vil det skje endringer i kjernesystemet. Først oppdateres hovedlønnstabellen for LO/YS avtaleområdet, da vil de nye satsene vises i SAP. Med andre ord vil alle lønnstrinn i SAP få ny verdi fra 01.05.2022. For å enklere kunne se hvilken sats den enkelte har til enhver tid, kjøres det deretter en jobb som lager brudd i infotype 0008 og 0509. Det tar litt tid før alt er oppdatert i SAP. 

DFØ anbefaler å vente med å gjøre endringer i infotype 0008/0509 til dere ser at brudd er lagt inn på de aktuelle.  

Lønnarter

Vi har oppdatert satser på lønnarter for natt-, lørdag- og søndagsarbeid med mer i henhold til § 15. i hovedtariffavtalene.

Publisert: 13. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord