40/2022 Endringer i systemløsningen til hovedlønn september

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon

Endring av normrenten til 2 % fra 1. september 2022.

Nye lønnarter/mottakernøkler

LønnartTekstPensjons-
pliktig
Trekk-
pliktig
Avgifts-
pliktig
Ferie-
grunnlag
SD-
kode
Symb.
konto
Merknad
107JInd.lønn utl u/ag u/skXX113201ONy lønnart tilsvarende LA1010 opprettet for ansatte som følger Akademiker og Unio avtalen som har trekkpliktig og trekkfri periode i samme måned.
108JAns.ti mnd Utl u/aga u/skXX113 201O Ny lønnart tilsvarende LA1010 opprettet for ansatte som følger Akademiker og Unio avtalen som har trekkpliktig og trekkfri periode i samme måned.
IT0008 – Grunnlønn
LønnartTekstAnsatteEksterne
1262Refusjon familiebesøkXX
Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ APP

Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen/DFØ APP i YHR_LOENNART_EKSKL.

Registrering av nyansatte i forbindelse med endringer i lønnsoppgjøret 2022

Nyansatte som er uorganiserte, hvor virksomheten vet hvilken avtale de uorganiserte skal følge, må registreres på riktig tarifftype i SAP.

Nyansatte som skal registreres på LO/YS

Nyansatte som skal registreres på LO/YS avtaleområde må registreres med riktig lønnstrinn. De vil få for lite utbetalt til september hovedlønn, men vil få etterbetalt når hovedlønnstabellen oppdateres.

Ansatte som skal være på stige må fremdeles registres med lønnsramme. Husk å oppdatere saken som er sendt til DFØ med nye ansatte som må endres fra lønnsramme til stige.

Nyansatte som skal registreres på Akademiker/Unio

Nyansatte på Akademiker/Unio avtaleområde registreres med spenn eller stige som før. Det er ikke laget nye stiger.

Hold dere oppdatert i kommende kundenotat for å få informasjon om når nye stiger er på plass.

Publisert: 2. september 2022 Oppdatert: 5. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord