26/2022 Lønnsoppgjøret 2022

DFØ trenger informasjon i forbindelse med systemtilpasning med bakgrunn i regelendringer i lønnsoppgjøret 2022.

Vedtatt i Stortinget

Vi viser til avklaringer fra Stortinget om lønnsoppgjøret 2022 (stortinget.no). Det er avklart at de uorganiserte skal følge det hovedtariffavtaleområdet som dekker flest årsverk i den enkelte virksomheten.

Det betyr at:

1. Hver enkel virksomhet må finne ut hvilket hovedtariffavtaleområde som de ansatte tilhører, og
2. hvilket hovedtariffavtaleområde som dekker flest årsverk.

Tilhørighet til fagforening er særlig kategori av personopplysninger (GDPR), og må hentes inn på riktig måte. Vi venter på brevet om lokale lønnsforhandlinger fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), hvor vi håper på mer avklaringer om hvordan virksomhetene kan innhente informasjon på riktig måte.

Sjekk riksmeklers møtebøker

På nåværende tidspunkt er ikke avtalene på regjeringen sine sider oppdatert med KDD sine kommentarer. Det er derfor viktig at alle kunder går inn på riksmeklers møtebøker, for å få med eventuelle kommentarer som ikke er i selve avtalen. For eksempel LO/YS sin avtale om hvordan overføring/implementering av lønnsstiger skal gjennomføres.

DFØ trenger følgende informasjon fra dere

  • Hvilket avtaleområde de uorganiserte skal følge
  • Hvilke ansatte som skal flyttes til Akademiker/ Unio avtalen fra 01.05.22
  • Hvilke ansatte som skal flyttes til LO/YS avtalen fra 01.05.2022
  • Hvilke ansatte på LO/YS som skal over på stige
  • Stilingsansiennitetsdato for ansatte på Akademiker/Unio avtalen som er på stige

Stillingsansiennitetsdato (ST dato)

Det er kun ansatte som er på lønnsstige som må ha ST dato oppgitt. Dersom ST dato ikke er registrert i SAP per i dag, må denne oppgis. ST dato skal fra 01.05.2022 være reell. Viser til hovedtariffavtalene for hvordan reell stillingsansiennitetsdato defineres.

Send sak til DFØ med følgende informasjon

DFØ ønsker all informasjon i en sak per virksomhet via Kundesenter på nett. Merk saken «Endringer Lønnsoppgjøret 2022». Bruk vedlagte mal (excel fil, gjør oppmerksom på at det er flere ark) til å legge inn informasjonen etterspurt ovenfor. Dersom enkelte ark ikke har noen informasjon, legg inn kommentar «ingen ansatte» i det aktuelle arket.

Det gjenstår avklaringer i forhold til endringer som må gjøres i SAP. Vi vil eventuelt etterspør mer informasjon dersom det skulle være nødvendig.

Saker som ikke har all nødvendig informasjon, vil bli returnert. De ansatte vil ikke bli flyttet før systemet er oppdatert. Det vil bli informert i kundenotat, når vi er klar for å flytte ansatte. Vi anbefaler å sende lister så snart disse er klare.

Mal for endringer lønnsoppgjøret 2022.xlsx
xlsx 26.72 KB

Publisert: 22. juni 2022 Oppdatert: 23. juni 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord