13/2022 Satsendring lønnarter tilhørende godtgjørelse (IT0267)

Vi viser til kundenotat 10/2022 angående endring i reiseavtalene i Statens Personalhåndbok. Satser for bruk til bonuskjøring i infotype 0267 er nå klare for bruk.

Satser for diett er oppdatert fra 01.03.2022.

IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring

Lønnart

Tekst

Pensjons-

Pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

3426

Diett o/12t m/overn

-

-

-

-

610

259O

Ny sats fra 01.03.2022
825 kr.
617 kr trekkfritt
208 kr trekkpliktig (LA 0120)

5616

Diett over 12 timer

-

-

-

-

614

24EO

Ny sats fra 01.03.2022
603 kr
400 kr trekkfritt
203 kr trekkpliktig (LA 0120)

5631

Diett 6-12 timer

-

-

-

-

614

24EO

Ny sats fra 01.03.2022
324 kr
200 kr trekkfritt
124 kr trekkpliktig (LA 0120)

Lønnarter for måltidsfradrag

Lønnart

Tekst

Pensjons-

Pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

558A

Måltidsfradrag

-

-

-

-

610

241O

Avgrenset per 28.02.2022. Fra 01.03.2022 bruk LA 5618 og 558D

558B

Måltidsfradrag u/overnatt

-

-

-

-

614

241O

Avgrenset per 28.02.2022. Fra 01.03.2022 bruk LA 558C og 558D

558C

Måltidsfradrag u/overnatt

-

-

-

-

614

241O

Åpnet for bruk fra 01.03.2022 for kunder som tidligere brukte LA 558B. Beløp må regnes ut og registreres manuelt. I tillegg må trekkpliktig beløp registreres på LA 558D

5618

Måltidsfradrag m/overnatt

-

-

-

-

610

24EO

Åpnet for bruk fra 01.03.2022 for kunder som tidligere brukte LA 558A. Beløp må regnes ut og registreres manuelt. I tillegg må trekkpliktig beløp registreres på LA 558D

558D

Måltidsfradrag trekkpl

%

-

-

-

-

241A

Åpnet for bruk fra 01.03.2022 for kunder som tidligere brukte LA 558A/558B. Beløp må regnes ut og registreres manuelt. I tillegg må trekkfritt beløp registreres på LA 558C eller 5618.

LA 558A og 558B er avgrenset per 28.02.2022.

Fra 01.03.2022 brukes LA 5618 Måltidsfradrag m/overnatt, LA 558C Måltidsfradrag u/overnatt og LA 558D Måltidsfradrag trekkpl. Disse tre lønnartene er kun åpnet for bruk for de kundene som benyttet løsningen med LA 558A/558B.

Beløpet som skal trekkes i måltidsfradrag må regnes ut og registreres på lønnarten (kun beløp) som forklart i Statens personalhåndbok 2022 – 9.2.9 § 9 Utgifter til kost – Lovdata:

  • Trekkfritt beløp må regnes ut og registreres på LA 5618 for måltidsfradrag som gjelder med overnatting og LA 558C for måltidsfradrag som gjelder uten overnatting.
  • Trekkpliktig beløp må regnes ut og registreres på LA 558D.

Opprydning av lønnarter som gjelder reise (IT0015 og IT0267)

Det er gjort en opprydning av lønnarter som gjelder reise som brukes i infotype 0015 Variable tillegg og 0267 Variable tillegg til bonuskjøring. Følgende lønnarter er endret:

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

301A

Km godtgj pendler

-

-

-

-

711

24DO

«høy sats» fjernet fra navn på lønnarten.

5711

Km godtgjørelse

-

-

-

-

711

24DO

«høy sats» fjernet fra navn på lønnarten.

5710

Km godtg. tr.fri lav

-

-

-

-

711

24DO

Avgrenset per 31.12.2021, bruk LA 5711.

5714

Km godtgj. tr.fri EL

-

-

-

-

714

24DO

Avgrenset per 31.12.2021, bruk LA 5711.

5718

Km godtgjTromsø

-

-

-

-

711

24DO

Avgrenset per 31.12.2021, bruk LA 5711.

5740

Km godtg. tr.fri student

-

-

-

-

711

24DO

Avgrenset per 31.12.2021, bruk LA 5711.

IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

5609

Km godtgjørelse

-

-

-

-

711

25DO

«høy sats» fjernet fra navn på lønnarten.

5605

Km godtg. tr.fri lav sats

-

-

-

-

711

25DO

Avgrenset per 31.12.2021, bruk LA 5609.

5608

Diett 9 - 12 timer

-

-

-

-

614

24EO

Avgrenset per 31.12.2021.

Publisert: 11. mars 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord