12/2022 Endringer i systemløsningen til hovedlønn mars

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.m., siden forrige hovedlønn.

Reiseadministrasjon

Viser til kundenotat 10/2022 Endring i reiseavtalene i Statens personalhåndbok. Alle sats- og beregningsendringer skal nå være på plass i SAP. Det gjenstår å rette noen visningsfeil i beregning av kostgodtgjørelse. Visingsfeilene dukker opp når ansatte registrerer reiseregninger i DFØ mobilapp, Betalmeg og selvbetjeningsportalen. Vi presiserer at dette er visningsfeil, ikke beregningsfeil. Simulert reiseslipp vil vise korrekte beregning av kostgodtgjørelse.

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

559C

Skattetrekk Sverige

-

-

-

-

-

301C

Lønnart til bruk for avsetning av skatt til Sverige på bonuskjøring.  Det skal legges inn ferdig utregnet beløp. Lønnarten påvirker ikke norsk skattegrunnlag. Ved behov for lønnarten, må det opprettes en sak til DFØ for å knytte lønnarten til konto.

Endring av lønnarter/mottakernøkler

PM-2022-1: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

Satser på lønnartene er oppdatert fra 01.01.2022. Ansatte som tidligere i år har fått utbetalt på lønnartene rekalkuleres tilbake til 01.01.2022.

PM-2022-3: Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

Satser på lønnartene er oppdatert fra 01.01.2022. Ansatte som tidligere i år har fått utbetaling på lønnartene rekalkuleres tilbake til 01.01.2022.

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

3082

Arb. godtgj tokt -hverdag

-

%

X

X

111A

21CA

Ny sats 1837. PM-2022-3

3083

Arb. godtgj tokt helg

-

%

X

X

111A

21CA

Ny sats 3706. PM-2022-3

3097

Arb. godtgj tokt -hverdag

-

%

X

X

111A

21CA

Ny sats 1837. PM-2022-3

3098

Arb. godtgj tokt helg

-

%

X

X

111A

21CA

Ny sats 3706. PM-2022-3

309A

Arb. godtgj tokt -hver.FI

-

%

X

X

111A

21CA

Ny sats 1837. PM-2022-3

309B

Arb. godtgj tokt -helg.FI

-

%

X

X

111A

21CA

Ny sats 3706. PM-2022-3

3188

Offshoretill komp natt

-

Tab

X

X

111A

201A

Ny sats 444. PM-2022-1

5702

Km godtgj. tr.fri

 

 

 

 

 

 

Lønnart avgrenset per 31.12.2021. Utbetales via reise.

5703

Km godtgj. tr.pliktig

 

 

 

 

 

 

Lønnart avgrenset per 31.12.2021. Utbetales via reise.

IT0057 – Medlemskap

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp / %

Mottakernøkkel

Merknad

 

Industri Energi Adv.f

49,-

874380

Beløp endret fra 01.02.2022

 

Industri Energi

1,30%    /591,-/ 0

884381

Ny makssats fra 01.03.2022

 

Industri Energi

1,47% / 634,- / 0

884380

Ny makssats fra 01.02.2022

 

Industri Energi

1,47%   /640,- /0

884380

Ny makssats fra 01.03.2022

IT2010 – Godtgjørelser

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

3189

Offsh.till komp natt GEN

-

Tab

X

x

111A

201A

Ny sats 444. PM-2022-1

3272

Offshoretill. Hverdag

-

Tab

X

X

111A

207A

Ny sats 1469. PM-2022-1

327A

Offshoretill helg/helligd

-

Tab

x

X

111A

207A

Ny sats 2921. PM-2022-1

Arkivering av lønnsresultater

Medio mars vil DFØ arkivere lønns-, reise- og tid-resultater og konteringsdokumenter for perioden desember 2017 til november 2018. Uoppgjorte reiser for samme periode vil bli slettet.

Publisert: 4. mars 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord