Årsregnskap

Her får du informasjon og hjelp til årsregnskapet for statlige virksomheter. DFØ forvalter kravene til årsregnskap for statlige virksomheter.

Oppdatert

Krav til årsregnskapet

Årsregnskapet inngår som del VI i årsrapporten og skal inneholde tre deler:

  • ledelseskommentarer
  • oppstilling av bevilgningsrapportering
  • oppstilling av artskontorapportering

I tillegg skal årsregnskapet inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet, dersom virksomheten fører regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til SRS. Nettobudsjetterte virksomheter skal ikke utarbeide oppstilling av artskontorapportering, men skal alltid utarbeide oppstilling av virksomhetsregnskapet som en del av årsregnskapet. Det samme gjelder for statlige fond.

Kravene til årsregnskap er fastsatt i rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap..

Utarbeide årsregnskapet

Her finner du veiledningsmateriell som kan benyttes ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Rapportering til statsregnskapet

Vi gjør oppmerksom på forskjellen mellom årsregnskap som skal sendes til eget departement og rapporteringen til statsregnskapet. 

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo

Har du spørsmål om årsregnskapet, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?