Rapportering til statsregnskapet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet.

Mottakssystemet til statsregnskapet
Lynkurs i statsregnskapet.no

Om statsregnskapet

Statsregnskapet består av et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap. Det er basert på rapportering fra statlige virksomheter og departement.

Bevilgningsregnskapet er en oversikt over utgiftene og inntektene i staten etter kontantprinsippet. Denne blir presentert hver måned, både som rapporter i Excel-format og i en grafisk fremstilt utgave på statsregnskapet.no.

Kapitalregnskapet er en oppstilling av den statlige balansen, og blir presentert sammen med bevilgningsregnskapet i det årlige statsregnskapet (Meld. St. 3). Kapitalregnskapet har hovedvekt på de statlige finansielle eiendelene, den statlige gjelden og den statlige egenkapitalen.

Statsregnskapet føres etter de samme hovedprinsippene som gjelder for statsbudsjettet:

  • Ettårsprinsippet
  • Fullstendighetsprinsippet
  • Kontantprinsippet
  • Bruttoprinsippet
Oppdatert: 19. september 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord