Rapportering til statsregnskapet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet.

Mottakssystemet til statsregnskapet
Lynkurs i statsregnskapet.no

Om statsregnskapet

Statsregnskapet består av et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap. Det er basert på rapportering fra statlige virksomheter og departement.

Bevilgningsregnskapet er en oversikt over utgiftene og inntektene i staten etter kontantprinsippet. Denne blir presentert hver måned, både som rapporter i Excel-format og i en grafisk fremstilt utgave på statsregnskapet.no.

Kapitalregnskapet er en oppstilling av den statlige balansen, og blir presentert sammen med bevilgningsregnskapet i det årlige statsregnskapet (Meld. St. 3). Kapitalregnskapet har hovedvekt på de statlige finansielle eiendelene, den statlige gjelden og den statlige egenkapitalen.

Statsregnskapet føres etter de samme hovedprinsippene som gjelder for statsbudsjettet:

  • Ettårsprinsippet
  • Fullstendighetsprinsippet
  • Kontantprinsippet
  • Bruttoprinsippet

Kontakt

Har du spørsmål, send en e-post til statsregnskap@dfo.no

Du kan også kontakte en av oss:

  • Kristin Hjertholm: 926 16 585
  • Hanne Markussen: 915 71 339
  • Hans Mjøen: 932 42 768
  • Nasrin Nasser-Sharif: 473 68 960
Oppdatert: 10. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.