Kapittel

7. Utvikling over tid

Her kan du lese hva vi har funnet om utviklingen over tid.

For tilfredshet med statlige tjenester alt i alt, ser vi at forskjellen mellom de største og minste kommunene har økt fra 2010 til 2021. Det samme gjelder for tilfredshet med kommunale tjenester alt i alt fra første gang spørsmålet ble stilt i 2015 til 2021. Vi ser den samme utviklingen når vi ser på forskjellen mellom de mest og minst sentrale kommunene i samme periode.

Lignende tendenser ser vi for utviklingen av tilfredshet med flere enkelttjenester fra 2010 til 2021, både statlige og kommunale. Forskjellen i tilfredshet med Politi, Forsvaret, Tollvesenet, Skatteetaten, sykehusene, Mattilsynet, Lånekassen, offentlige museer, offentlige teatre, fastlege, kollektivtransport, folkebibliotek og videregående skole har blitt større mellom de største og minste kommunene. De fleste av disse tjenestene er statlige, som er der vi ser den største polariseringen.

Vi ser derimot motsatt tendens for flertallet av de de kommunale enkelttjenestene. Her blir forskjellen i tilfredshet mellom de minste og største kommunene mindre. Dette gjelder barnehage, grunnskole, legevakt, sykehjem, helsestasjon, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, plan- og bygningskontoret og brannvesenet. Også for de statlige tjenestene NAV, Barne-, ungdoms- og familiekontoret og universiteter og høgskoler blir forskjellen i tilfredshet mellom de minste og største kommunene mindre.

Ser vi på forskjellen mellom de mest og minst sentrale kommunene i 2010 og 2021 ser vi stort sett de samme utviklingstrekkene, med noen unntak. Forskjellene mellom tilfredsheten i de mest og minst sentrale kommunene øker for de fleste statlige tjenestene. Det gjelder for Politiet, Forsvaret, Tollvesenet, Skatteetaten, sykehusene, Barne-, ungdoms- og familiekontoret, Mattilsynet, universiteter og høgskoler, Lånekassen, offentlige teatre og Vegvesenet. Også for de kommunale tjenestene fastlege, kollektivtransport og folkebibliotek øker forskjellene i tilfredshet.

For de fleste av de kommunale tjenestene har forskjellene i tilfredsheten mellom de mest og minst sentrale kommunene blitt mindre. Dette gjelder barnehage, grunnskole, legevakt, helsestasjon, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, Plan- og bygningskontoret og videregående skole. Samme mønster ser vi for den statlige tjenesten NAV. For brannvesenet og offentlige museer er det nesten ingen utvikling i forskjellen i tilfredsheten i de mest og minst sentrale kommunene.

Oppdatert: 10. mai 2023

Temarapport: Sammenhengen mellom kommunestørrelse og tilfredshet med offentlige tjenester

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning og hovedfunn

2. Sammendrag

3. Om tallene og analysene

3.1.     Innbyggerundersøkelsen

3.2.     Statlige og kommunale tjenester

3.3.      Kommunestørrelse og sentralitet

3.4.      Representativitet og usikkerhet

3.5.      Regresjonsmodellenes forklaringskraft

4. Tilfredshet med statlige og kommunale tjenester "alt i alt"

5. Tilfredshet med spesifikke kommunale tjenester

5.1. I de deskriptive dataene

5.2. I regresjonsmodellene

6. Tilfredshet med spesifikke statlige tjenester

6.1.     I de deskriptive dataene

6.2.     I regresjonsmodellene

7. Utvikling over tid

8. Vedlegg

Last ned vedlegg

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.