Kapittel

5. Tilfredshet med spesifikke kommunale tjenester

Her kan du lese hva vi finner om de kommunale enkelttjenestene.

5.1. I de deskriptive dataene

Tar vi en titt på spesifikke tjenester er bildet noe mer nyansert og avhengig av tjenesten. Tjenestene hvor trenden er den samme som beskrevet tidligere, er fastlege, brannvesen, kollektivtransport, folkebibliotek og videregående skole. Dette er altså tjenester hvor innbyggerne i de største kommunene er mer fornøyde enn innbyggerne i de minste kommunene.

For enkelte tjenester ser vi motsatt tendens. Når det gjelder sykehjem, helse- og omsorgstjenester i hjemmet og plan- og bygningskontoret er innbyggerne i de minste kommunene mer fornøyde enn innbyggerne i de største kommunene.

De resterende tjenestene barnehage, grunnskole, legevakt og helsestasjon har overlappende konfidensintervall. Det vil si at vi ikke kan si sikkert at det er en forskjell mellom vurderingene til innbyggerne i de største og minste kommunene.

Deler vi inn svarene etter sentralitetsnivået på kommunen respondenten bor i, ser bildet lignende ut, med noen unntak. Innbyggerne i de mest sentrale kommunene er mer fornøyde enn innbyggerne i de minst sentrale kommunene med fastlege, brannvesen, kollektivtransport og folkebibliotek.

Sykehjem og helse- og omsorgstjenester i hjemmet er innbyggerne i de minst sentrale kommunene mer fornøyde med enn innbyggerne i de mest sentrale kommunene.

For de aller fleste tjenestene er det overlappende konfidensintervall mellom svarene til innbyggerne i de mest og minst sentrale kommunene. Dette gjelder barnehage, grunnskole, legevakt, helsestasjon, plan- og bygningskontoret og videregående skole. Det betyr at vi ikke ser en sikker forskjell mellom vurderingene til innbyggerne i de mest og minst sentrale kommunene.

 KommunestørrelseDifferanse
010203041-21-31-4
Barnehage7,337,397,447,660,060,110,33
Grunnskole7,016,856,697,04-0,16-0,320,03
Fastlege7,537,397,237,06-014-0,3-0,47*
Legevakt6,86,866,786,810,06-0,020,01
Sykehjem5,926,086,46,820,160,480,9*
Helsestasjon7,217,327,367,490,110,150,28
Helse- og omsorg6,166,596,727,10,43*0,56*0,94*
Plan og bygg5,054,945,225,69-0,110,170,64*
Brannvesen8,58,197,927,67-0,31*-0,58*-0,83*
Kollektivtransport7,25,914,713,53-1,29*-2,49*-3,67*
Bibliotek8,418,077,827,58-0,34*-0,59*-0,83*
VGS41,8840,1540,1240,91-1,73-1,76-0,97
Tabell 1: Gjennomsnittlig tilfredshet med kommunale tjenester i 2021, fordelt på kommunestørrelse. Differanse mellom de største kommunene og resten.

Tabell 1: Tabellen viser gjennomsnittet for hver enkelt virksomhet per kommunestørrelse. Kolonnene til høyre viser differansen i gjennomsnittet mellom de største kommunene (1), og de minste kommunene (2-4). Tall i fet skrift med stjerne bak indikerer signifikante forskjeller.

SentralitetsklasseDifferanse
1234561-21-31-41-51-6
Barnehage7,317,377,437,417,527,60,060,120,10,210,29
Grunnskole7,026,936,826,756,976,69-0,09-0,2-0,27-0,05-0,33
Fastlege7,517,547,387,27,156,740,03-0,13-0,31-0,36-0,77*
Legevakt6,736,916,786,856,856,790,180,050,120,120,06
Sykehjem5,736,226,116,296,466,670,49*0,380,56*0,73*0,94*
Helse-stasjon7,267,287,397,197,377,470,020,13-0,070,110,21
Helse- og omsorg6,126,516,656,56,886,850,39*0,53*0,380,76*0,73*
Plan og bygg4,924,985,085,135,555,410,060,160,210,63*0,49
Brannvesen8,498,368,148,097,757,45-0,13-0,35*-0,4*-0,74*-1,04*
Kollektiv-transport7,526,535,824,563,933,47-0,99*-1,7*-2,96*-3,59*-4,05*
Bibliotek8,468,238,117,737,657,51-0,23-0,35*-0,73*-0,81*-0,95*
VGS7,147,137,116,927,026,62-0,01-0,03-0,22-0,12-0,52
Tabell 2: Gjennomsnittlig tilfredshet med kommunale tjenester i 2021, fordelt på sentralitetsklasse. Differanse mellom de mest sentrale kommunene og resten.

Tabell 2: Tabellen viser gjennomsnittet for hver enkelt virksomhet per sentralitetsklasse. Kolonnene til høyre viser differansen i gjennomsnittet mellom de mest sentrale kommunene (1), og de mindre sentrale kommunene (2-6). Tall i fet skrift med stjerne bak indikerer signifikante forskjeller.

5.2. I regresjonsmodellene

Regresjonsmodeller for de kommunale tjenestene bekrefter i stor grad det samme mønsteret som vises i de deskriptive tallene. Modellene viser oss at det er variasjon på tvers av de ulike tjenestene, altså at sentralitet og kommunestørrelse kan forklare høyere eller lavere tilfredshet for en del tjenester, men ikke alle.

Tabell 3 illustrerer hovedkonklusjonene fra regresjonsmodellene og viser hvordan tilfredsheten i de minste og minst sentrale kommunene er, sammenlignet med de største. «Lavere tilfredshet» viser at modellen sier at innbyggere i de minste og minst sentrale kommunene er mindre tilfredse. «Høyere tilfredshet» viser at innbyggere i de minste og minst sentrale kommunene er mer tilfredse. « Usikkert» viser at det er få eller ingen signifikante sammenhenger.

Kun 2021Alle årAlle år
SentralitetKommunestørrelseSentralitetKommunestørrelse
BarnehageUsikkertUsikkertHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
GrunnskoleLavere tilfredshetUsikkertHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
FastlegeLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
LegevaktUsikkertUsikkertHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
SykehjemHøyere tilfredshetHøyere tilfredshetHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
Helse-stasjonUsikkertUsikkertHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
Helse- og omsorgHøyere tilfredshetHøyere tilfredshetHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
Plan og byggHøyere tilfredshetHøyere tilfredshetHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
BrannvesenLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
Kollektiv-transportLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
BibliotekLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
VGSLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
Tabell 3: Regresjoner om tilfredsheten med kommunale tjenester i de minste og minst sentrale kommunene sammenlignet med de største og mest sentrale kommunene

Tabell 3: «Høyere tilfredshet» betyr at kommuner på sentralitetsnivå 6 og kommuner med under 5 000 innbyggere er mer tilfreds enn kommuner på sentralitetsnivå 1 og kommuner med over 110 000 innbyggere. «Lavere tilfredshet» betyr at kommuner på sentralitetsnivå 6 og kommuner med under 5 000 innbyggere er mindre tilfreds enn kommuner på sentralitetsnivå 1 og kommuner med over 110 000 innbyggere.

Vi ser tydelig forskjell på modellene som bare ser på trendene i 2021, sammenlignet med modellen som bruker alle år. For 2021 er det flere modeller hvor det er vanskelig å se en klar sammenheng mellom tilfredshet og kommunestørrelse eller sentralitet. I tillegg er tilfredsheten med en del tjenester lavere i 2021, enn i modellene hvor vi bruker alle år.

I sum er det tydelig at tilfredsheten til flere kommunale tjenester, for eksempel sykehjem og plan- og bygningskontoret, er klart høyere i de minste kommunene i både 2021 og samtlige år. Samtidig er det noen tjenester, for eksempel videregående skoler, brannvesenet og kollektivtransport, hvor tilfredsheten er klart lavere i de minste og minst sentrale kommunene.

Det er dog verdt å merke seg at effekten av bosted i nær samtlige modeller er veldig små, og at andre egenskaper ved innbyggerne er langt viktigere for å forklare tilfredshet. Brukererfaring og tilfredshet med tilværelsen er langt viktigere for å forklare tilfredshet med kommunale tjenester enn bosted.  

Oppdatert: 10. mai 2023

Temarapport: Sammenhengen mellom kommunestørrelse og tilfredshet med offentlige tjenester

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning og hovedfunn

2. Sammendrag

3. Om tallene og analysene

3.1.     Innbyggerundersøkelsen

3.2.     Statlige og kommunale tjenester

3.3.      Kommunestørrelse og sentralitet

3.4.      Representativitet og usikkerhet

3.5.      Regresjonsmodellenes forklaringskraft

4. Tilfredshet med statlige og kommunale tjenester "alt i alt"

5. Tilfredshet med spesifikke kommunale tjenester

5.1. I de deskriptive dataene

5.2. I regresjonsmodellene

6. Tilfredshet med spesifikke statlige tjenester

6.1.     I de deskriptive dataene

6.2.     I regresjonsmodellene

7. Utvikling over tid

8. Vedlegg

Last ned vedlegg

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.