Kapittel

6. Tilfredshet med spesifikke statlige tjenester

Her kan du lese hva vi finner om de statlige enkelttjenestene.

6.1.     I de deskriptive dataene

For litt under halvparten av de statlige tjenestene er det ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom innbyggerne i de største og minste kommunene i 2021. Det gjelder for Forsvaret, Tolletaten, NAV, Barne-, ungdoms- og familieetaten, universiteter og høyskoler, museer og Vegvesenet. Vi kan altså ikke si at det er faktiske forskjeller mellom vurderingene fra innbyggerne i de største og de minste kommunene.

For politiet, Skatteetaten, sykehus, Mattilsynet, Lånekassen og offentlige teatre vurderer imidlertid innbyggerne i de største kommunene tjenestene mer positivt. Disse forskjellene er signifikante. Altså er det ingen av de statlige tjenestene der de minste kommunene er mer tilfredse.

Ser vi på forskjellene i tilfredshet mellom innbyggerne i kommuner med ulik grad av sentralitet, er tendensen fortsatt at innbyggere i de mest sentrale kommunene er mer tilfredse. Dette gjelder for politiet, Skatteetaten, sykehus, Mattilsynet, Lånekassen, teatre og Vegvesenet.

Forskjellene i innbyggernes vurderinger av forsvaret, tolletaten, NAV, Barne-, ungdoms- og familieetaten, universiteter og høyskoler og offentlige museer er ikke signifikante.

 KommunestørrelseDifferanse
010203041-21-31-4
Politi6,966,916,726,39-0,05-0,24-0,57*
Forsvar6,686,886,816,310,20,13-0,37
Tollvesen6,837,066,986,710,230,15-0,12
Skatteetaten7,347,026,986,81-0,32*-0,36*-0,53*
Sykehusene7,857,717,657,47-0,14-0,2-0,38*
NAV5,965,725,725,53-0,24-0,24-0,43
Bufetat5,785,595,75,57-0,19-0,08-0,21
Mattilsynet6,926,756,485,91-0,17-0,44*-1,01*
Universitet og høgskole7,537,497,537,17-0,040-0,36
Lånekassen7,817,67,467,16-0,21-0,35*-0,65*
Museer7,627,367,317,31-0,26*-0,31*-0,31
Teatre7,647,337,047,03-0,31*-0,6*-0,61*
Vegvesen6,486,446,096,04-0,04-0,39*-0,44
Tabell 4: Gjennomsnittlig tilfredshet med statlige tjenester i 2021, fordelt på kommunestørrelse. Differanse mellom de største kommunene og resten.

Tabellen viser gjennomsnittet for hver enkelt virksomhet per kommunestørrelse. Kolonnene til høyre viser differansen i gjennomsnittet mellom de største kommunene (1), og de minste kommunene (2-4). Tall i fet skrift med stjerne bak indikerer signifikante forskjeller. Rødgraderte ruter betyr at gjennomsnittet er lavere enn for kommunestørrelse 1, mens grønngraderte ruter betyr at gjennomsnittet er høyere.

SentralitetsklasseDifferanse
0102030405061-21-31-41-51-6
Politi7,056,926,816,886,476,38-0,13-0,24-0,17-0,58*-0,67*
Forsvar6,826,746,836,826,546,45-0,080,010-0,28-0,37
Tollvesen6,976,97,016,996,926,67-0,070,040,02-0,05-0,3
Skatte-etaten7,377,186,966,996,956,8-0,19-0,41*-0,38*-0,42*-0,57*
Syke-husene7,897,797,687,587,767,29-0,1-0,21-0,31*-0,13-0,6*
NAV6,035,815,695,685,675,61-0,22-0,34-0,35-0,36-0,42
Bufetat5,975,625,485,635,915,48-0,35-0,49*-0,34-0,06-0,49
Mat-tilsynet7,026,86,676,566,146,08-0,22-0,35*-0,46*-0,88*-0,94*
Universitet og høgskole7,637,437,567,377,477,13-0,2-0,07-0,26-0,16-0,5
Låne-kassen7,797,747,597,417,476,96-0,05-0,2-0,38*-0,32-0,83*
Museer7,747,417,347,367,27,36-0,33*-0,4*-0,38*-0,54*-0,38
Teatre7,717,447,317,166,856,96-0,27-0,4*-0,55*-0,86*-0,75*
Vegvesen6,666,46,426,016,145,89-0,26-0,24-0,65*-0,52*-0,77*
Tabell 5: Gjennomsnittlig tilfredshet med statlige tjenester i 2021, fordelt på sentralitetsnivå. Differanse mellom de mest sentrale kommunene og resten.

Tabellen viser gjennomsnittet for hver enkelt virksomhet per sentralitetsnivå. Kolonnene til høyre viser differansen i gjennomsnittet mellom de mest sentrale kommunene (1), og de mindre sentrale kommunene (2-6). Tall i fet skrift med stjerne bak indikerer signifikante forskjeller.

6.2.     I regresjonsmodellene

Regresjonsmodeller for de statlige tjenestene bekrefter i stor grad det samme mønsteret som vises i de deskriptive tallene. Modellene viser oss at det er variasjon på tvers av de ulike tjenestene, altså at sentralitet og kommunestørrelse kan forklare høyere eller lavere tilfredshet for en del tjenester, men ikke alle.

Tabell 5 illustrerer hovedpoengene fra regresjonsmodellene for hver statlig tjeneste og viser tilfredsheten i de minste og minst sentrale kommunene, sammenlignet med de største og mest sentrale. «Lavere tilfredshet» viser at modellen sier at innbyggere i de minste og minst sentrale kommunene er mindre tilfredse. «Høyere tilfredshet» viser at innbyggere i de minste og minst sentrale kommunene er mer tilfredse. «Usikkert» viser at det er få eller ingen signifikante sammenhenger. «Uklart» viser litt motstridende sammenhenger i samme modell, og er med for å vise at det er signifikante effekter, men det er ulike effekter på ulike nivå (eks. positiv på kommunestørrelse 3, og negative for kommunestørrelse 4.

Bare 2021 Alle år 
SentralitetKommunestørrelseSentralitetKommunestørrelse
PolitiLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
ForsvarusikkertusikkertUsikkertUklart
TollvesenusikkertusikkertUklartUklart
SkatteetatenLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
SykehuseneLavere tilfredshetLavere tilfredshetUsikkertLavere tilfredshet
NAVLavere tilfredshetLavere tilfredshetHøyere tilfredshetUsikkert
BufetatusikkertUsikkertHøyere tilfredshetHøyere tilfredshet
MattilsynetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
Universitet og høgskoleusikkertUsikkertLavere tilfredshetLavere tilfredshet
LånekassenusikkertUsikkertLavere tilfredshetLavere tilfredshet
MuseerLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
TeatreLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
VegvesenLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshetLavere tilfredshet
Tabell 6: Regresjoner om tilfredsheten med statlige tjenester i de minste og minst sentrale kommunene sammenlignet med de største og mest sentrale kommunene.

Tabell 5: «Høyere tilfredshet» betyr at kommuner på sentralitetsnivå 6 og kommuner med under 5 000 innbyggere er mer tilfreds enn kommuner på sentralitetsnivå 1 og kommuner med over 110 000 innbyggere. «Lavere tilfredshet» betyr at kommuner på sentralitetsnivå 6 og kommuner med under 5 000 innbyggere er mindre tilfreds enn kommuner på sentralitetsnivå 1 og kommuner med over 110 000 innbyggere

Regresjonsmodellene viser at det er en reell forskjell mellom innbyggerne i de største og minste kommunene, der innbyggere i de største kommunene er mer tilfreds med de fleste statlige tjenestene. For NAV og Bufetat er det ulike funn i modellene for 2021 og modellene som inkluderer alle år. For Tollvesenet og Forsvaret er det ikke samme mønster når man ser på sentralitet og kommunestørrelse.  

Det er verdt å merke seg at effekten av bosted i nær samtlige modeller er veldig små. Om innbyggerne har brukererfaring eller om de er tilfredse med tilværelsen, er langt viktigere for å forklare tilfredshet med statlige tjenester.

Oppdatert: 10. mai 2023

Temarapport: Sammenhengen mellom kommunestørrelse og tilfredshet med offentlige tjenester

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning og hovedfunn

2. Sammendrag

3. Om tallene og analysene

3.1.     Innbyggerundersøkelsen

3.2.     Statlige og kommunale tjenester

3.3.      Kommunestørrelse og sentralitet

3.4.      Representativitet og usikkerhet

3.5.      Regresjonsmodellenes forklaringskraft

4. Tilfredshet med statlige og kommunale tjenester "alt i alt"

5. Tilfredshet med spesifikke kommunale tjenester

5.1. I de deskriptive dataene

5.2. I regresjonsmodellene

6. Tilfredshet med spesifikke statlige tjenester

6.1.     I de deskriptive dataene

6.2.     I regresjonsmodellene

7. Utvikling over tid

8. Vedlegg

Last ned vedlegg

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.