Kapittel

1. Innledning og hovedfunn

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet oppsummert resultater fra innbyggerundersøkelsen om sammenhengen mellom kommunestørrelse, sentralitet og tilfredshet med statlige og kommunale tjenester.

Datagrunnlaget, som inneholder tall fra alle årene innbyggerundersøkelsen er gjennomført, er tilgjengelig på hovedsiden til innbyggerundersøkelsen 2021.

Denne temarapporten inneholder beskrivelser av innbyggeres tilfredshet med statlige tjenester «alt i alt», kommunale tjenester «alt i alt», samt flere enkelttjenester. Med enkle analyser undersøker vi om det finnes sammenheng mellom innbyggeres tilfredshet og kommunestørrelse og sentralitet. Vi benytter ikke data fra andre kilder enn innbyggerundersøkelsen, utenom mål for kommunestørrelse og sentralitet. Funnene gjengitt i temarapporten er overordnede, og utgjør et godt grunnlag for videre analyse. Vi finner at:

  • Det er en sammenheng mellom kommunestørrelse og sentralitet og tilfredshet med statlige og kommunale tjenester i flere tilfeller. I spørsmålene om innbyggernes tilfredshet med statlige og kommunale tjenester «alt i alt», samt for flere enkelttjenester, finner vi at det er sammenheng mellom tilfredshet og bosted. Disse resultatene gjelder både i de deskriptive dataene og i regresjonene.
  • Innbyggerne i de minste og minst sentrale kommunene er mer tilfredse med kommunale tjenester som sykehjem og helse- og omsorgstjenester i hjemmet, mens innbyggerne i store og mer sentrale kommuner er mer tilfredse med tjenester som fastlege, brannvesen, kollektivtransport og folkebibliotek.
  • Innbyggere i de største og mest sentrale kommunene er mer tilfredse med et flertall av de statlige tjenestene. For litt under halvparten av de statlige tjenestene finner vi ingen forskjell.
  • Også andre forhold, som kjønn og alder, er viktige for å forstå innbyggernes tilfredshet med statlige og kommunale tjenester. I de fleste tilfeller finner vi en statistisk sammenheng mellom kommunestørrelse og sentralitet og tilfredshet, men det er andre forhold som forklarer mer.

Oppdatert: 10. mai 2023

Temarapport: Sammenhengen mellom kommunestørrelse og tilfredshet med offentlige tjenester

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning og hovedfunn

2. Sammendrag

3. Om tallene og analysene

3.1.     Innbyggerundersøkelsen

3.2.     Statlige og kommunale tjenester

3.3.      Kommunestørrelse og sentralitet

3.4.      Representativitet og usikkerhet

3.5.      Regresjonsmodellenes forklaringskraft

4. Tilfredshet med statlige og kommunale tjenester "alt i alt"

5. Tilfredshet med spesifikke kommunale tjenester

5.1. I de deskriptive dataene

5.2. I regresjonsmodellene

6. Tilfredshet med spesifikke statlige tjenester

6.1.     I de deskriptive dataene

6.2.     I regresjonsmodellene

7. Utvikling over tid

8. Vedlegg

Last ned vedlegg

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.