Tid og fravær

Her finner du informasjon om hvordan du som ansatt registrerer tid og fravær. Dette er bare for virksomheter som bruker selvbetjening på nett eller DFØ-app.

Bruker du ikke tid i SAP?

Noen kunder bruker andre tidsystemer, som Wintid, GAT eller Tidbank. Hvis dere ikke bruker vår løsning, ta kontakt med de som jobber med lønn i din virksomhet.

Logg inn

Du logger inn med DFØ-ID, eller laster ned DFØ-appen på mobilen for å komme i gang. 

Bruker du ikke DFØ-ID? Du finner lenken til selvbetjening på nett på ditt intranett.

Registrere arbeidstid

Du registrerer arbeidstid i selvbetjening for ansatte på nett eller på DFØ-app på mobilen

Registrer arbeidstid i appen

Slik stempler du inn og ut i appen

Stemple inn og ut

Det er enkelt å stemple inn når du kommer og ut når du går.

 1. Trykk på Stemple inn i hovedmenyen for å stemple inn.
 2. Trykk på Stemple ut i hovedmenyen for å stemple ut.

Skal du endre tiden for inn- eller utstempling?   

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn/ut  før du stempler.
 2. Endre klokkeslett.
 3. Velg riktig tid.
 4. Trykk på OK.
Slik registrerer, endrer og sletter du arbeidstid i etterkant i appen

Registrer arbeidstid i etterkant

 1. Trykk på Timeføring for å komme til kalenderen.
 2. Trykk på + i kalenderen for å registrere tid på dagen i dag, eller trykk på den dagen du ønsker å registrere tid på og deretter på +.
 3. Hvis du velger noe annet enn til stede, trykk på type fremmøte/fravær og finn fram til riktig type.
 4. Trykk på klokkeslettet for å endre det.
 5. Trykk på lagre.

Endre registrert arbeidstid

 1. Trykk på Timeføring for å komme til kalenderen.
 2. Trykk på den dagen i kalenderen som du ønsker å endre registrert tid på.
 3. Trykk på den registreringen du ønsker å endre på.
 4. Trykk på rediger.
 5. Endre type fremmøte/fravær, dato og/eller fra og til.
 6. Trykk på lagre.

Slette registrert arbeidstid

 1. Trykk på Timeføring for å komme til kalenderen.
 2. Trykk på den dagen i kalenderen som du ønsker å slette registrert tid på.
 3. Trykk på den registreringen du ønsker å slette.
 4. Trykk på søppelbøtten.
 5. Trykk på slett.
Slik registrerer du prosjekttimer på delprosjekt/aktivitet

Prosjekttimer på delprosjekt (K-element 7) og aktivitet (K-element 5) registreres på fremmøtetype P001 – prosjekttimer. Du registrerer med antall timer og minutter, ikke klokkeslett. Du kan registrere flere prosjekt på samme dag.

Perioden for oppretting eller endring av prosjekttimer er inneværende måned og foregående måned.

Timeføring av prosjekttimer er ikke avhengig av at det er registrert arbeidstid. 

Ansatte som ikke registrerer arbeidstid (negativ tid) kan registrere prosjekttimer i DFØ app og i selvbetjeningsportalen.

Hva betyr fargene i kalenderen i DFØ-app?

Lysegrønn farge betyr at du har jobbet mindre enn planlagt arbeidstid. 

Rød farge betyr at du mangler registrering i kjernetiden. Dette gjelder kun for de som har kjernetid. Unntak er de som jobber deltid i prosent av en arbeidsplan eller de som har delvis permisjon/sykemelding. 

Registrer arbeidstid i selvbetjeningsportalen på nett

Arbeidstid med prosjekt/arbeidsordre (*) og aktivitet (aktivitetsregistrering)

Dette er bare tilgjengelig for ansatte hos virksomheter som bruker denne tjenesten.

* Noen virksomheter registrerer tid på prosjekt mens andre benytter arbeidsordre. 

Slik registrerer du prosjekt og aktivitet

Slik registrerer du prosjekt og aktivitet i appen

Sånn bruker du aktivitetsregistrering i appen (YouTube)

Hvis du ikke har stemplet inn

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du har stemplet inn

 1. Trykk på «Prosjekt ikke valgt Aktivitet ikke valgt» i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere på et annet prosjekt/aktivitet fra et nytt tidspunkt

 1. Trykk på + i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på fra og endre klokkeslettet.
 5. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere prosjekt og aktivitet i etterkant

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på og deretter på +.
 3. Trykk på prosjekt/aktivitet. Velg prosjekt/aktivitet fra listen. Eller søk opp prosjekt ved å søke på navn eller kode på prosjektet og velg aktivitet.
Slik registrerer du prosjekt og aktivitet på nett

Du registrerer prosjekt og aktivitet samme sted som du registrerer arbeidstid.

 1. Velg Arbeidstid og Registrer arbeidstid.
 2. Registrerer du for i dag, legger du inn start- og sluttid.
 3. Registrerer du for en annen dag, velger du dato i kalenderen eller ved å skrive inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør, før du legger inn start- og sluttid.
 4. Legg inn Prosjekt og Aktivitet.
 5. Velg Lagre.

Slik registrerer du arbeidsordre og aktivitet

Slik registrerer du arbeidsordre og aktivitet i appen

Sånn bruker du aktivitetsregistrering i appen (YouTube)

Hvis du ikke har stemplet inn

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp Arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du har stemplet inn

 1. Trykk på «Arbeidsordre ikke valgt Aktivitet ikke valgt» i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere på en annet arbeidsordre/aktivitet fra et nytt tidspunkt

 1. Trykk på + i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/Aktivitet fra sist brukte listen, eller søk opp arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på fra og endre klokkeslettet.
 5. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere arbeidsordre og aktivitet i etterkant

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på og deretter på +.
 3. Trykk på arbeidsordre/aktivitet. Velg arbeidsordre/aktivitet fra listen. Eller søk opp arbeidsordre ved å søke på navn eller kode på arbeidsordren og velg aktivitet.
Slik registrerer du arbeidsordre og aktivitet på nett

Du registrerer arbeidsordre og aktivitet samme sted som du registrerer arbeidstid.

 1. Velg Arbeidstid og Registrer arbeidstid.
 2. Registrerer du for i dag, legger du inn start- og sluttid.
 3. Registrerer du for en annen dag, velger du dato i kalenderen eller ved å skrive inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør, før du legger inn start- og sluttid.
 4. Legg inn arbeidsordre og aktivitet.
 5. Velg Lagre.

Registrere prosjekttimer

Dette er bare tilgjengelig for ansatte hos virksomheter som bruker denne tjenesten.

Prosjekttimer angis med antall timer.
Når du registrerer prosjekttimer, må du også registrere arbeidstid hver dag.

Slik registrerer du prosjekttimer i appen

Med prosjekt og aktivitet i appen

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på.
 3. Trykk på fanen Prosjekttimer.
 4. Trykk på +. Valgt type fremmøte er prosjekttimer.
 5. Trykk på prosjekt/aktivitet. Søk etter prosjekt med navn eller kode og velg aktivitet. Eller velg prosjekt/aktivitet fra listen.
 6. Trykk på Antall timer og legg in antall timer.
 7. Trykk på Lagre.

Med arbeidsordre og aktivitet i appen

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på.
 3. Trykk på fanen Prosjekttimer.
 4. Trykk på +. Valgt type fremmøte er prosjekttimer.
 5. Trykk på arbeidsordre/aktivitet. Søk etter arbeidsordre med navn eller kode og velg aktivitet. Eller velg arbeidsordre/aktivitet fra listen.
 6. Trykk på Antall timer og legg in antall timer.
 7. Trykk på Lagre.
Slik registrerer du prosjekttimer på nett

Med prosjekt og aktivitet på nett

 1. Velg Arbeidstid og Register arbeidstid.
 2. Registrerer du for en annen dag enn i dag, velg dato i kalenderen eller skriv inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør.
 3. Velg prosjekttimer i kolonnen Frav.-/frm.type.
 4. Legg inn prosjekt og aktivitet.
 5. Legg inn antall timer i kolonnen Sum.
 6. Trykk på Lagre.

Med arbeidsordre og aktivitet på nett

 1. Velg Arbeidstid og Register arbeidstid.
 2. Registrerer du for en annen dag enn i dag, velg dato i kalenderen eller skriv inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør.
 3. Velg prosjekttimer i kolonnen Frav.-/frm.type.
 4. Legg inn arbeidsordre og aktivitet.
 5. Legg inn antall timer i kolonnen Sum.
 6. Trykk på Lagre.

Registrere ferie og fravær

Du søker om ferie, fravær og registrerer egenmeldinger i selvbetjening for ansatte på nett eller på DFØ-app på mobilen.

Sykefravær

 • Egenmelding: Du registrerer egenmeldinger under fraværssøknad.

 • Lege, tannlege eller syk deler av dag: Du registrerer lege/tannlege eller syk del av dag under arbeidstid på nett eller under timeføring i appen.

 • Sykemelding: Du sender sykmeldinger til din leder, de kan du ikke registrere selv.

Slik registrerer du ferie og fravær i appen

Sånn sender du en fraværssøknad på mobil (YouTube)

Ny fraværssøknad eller egenmelding

 1. Trykk på + i fraværssøknader.
 2. Trykk på fraværstype og velg en av typene.
 3. Trykk på fra dato og velg dato.
 4. Trykk på til dato og velg dato.
 5. Trykk eventuelt på fra tid og til tid og legg inn tidspunkt.
 6. Skriv eventuelt inn en kommentar.
 7. Trykk på send.

Endre fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å endre på.
 2. Trykk på rediger.
 3. Endre fraværstype, dato og/eller tid. Du kan også legge til en ny kommentar.
 4. Trykk på send.

Slette fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å slette.
 2. Trykk på søppelbøtten.
 3. Trykk ja på kontrollspørsmålet.
Arbeidstid og ferie når du er syk

Ferie og avspasering når du er syk

 • Du kan forskyve ferie når du har full sykmelding, ved å slette den godkjente ferien, og ta den ut senere.
 • Du kan ta ut ferie når du har full sykmelding, ved å fylle ut feriedatoene på egenerklæringen på sykmeldingen.
 • Du kan ta ut ferie når du er delvis sykmeldt, men da regnes alle dagene du er borte som ferie.
 • Har du planlagt avspasering mens du er syk, ta kontakt med lønn eller HR i din virksomhet.

Du har selv ansvaret for å kontrollere om du har avtalt ferie eller avspasering i sykmeldingsperioden, og eventuelt endre det. Kontakt lønns- eller HR-ansvarlig i din virksomhet om du har spørsmål.

Arbeidstid når du er delvis sykmeldt

 • Tidsystemet fordeler arbeidstid og sykmeldingstid per dag ut fra sykmeldingen din.
 • Du avtaler med din leder om hvordan du fordeler arbeidstid og sykemeldingstid per uke.
 • Det er viktig at du registrerer den tiden du faktisk jobber, uavhengig av hvordan arbeidstiden er beregnet i tidsystemet. 
 • Du kan ikke opparbeide deg plusstid mens du er delvis sykmeldt.
 • Du skal ikke jobbe mer enn sykmeldingsgraden din tilsier.
Arbeidstid når du har delvis permisjon

Du må avtale med din leder hvilke dager du jobber og hvor mange timer du jobber, og føre timene du jobber. 

Systemet fordeler permisjonen din jevnt hver dag, og ikke ut fra hvordan du faktisk jobber. 

Se fleksitid og feriedager til gode

Du ser hvor mye fleksitid og feriedager du har i selvbetjening for ansatte på nett eller på DFØ-app på mobilen. Arbeidstid og fleksitid blir ikke oppdatert i oversikten din før dagen etter at du har registrert den. 

Slik ser du fleksitid og feriedager i appen

Sånn ser du fleksitid, overtid og reisetid i appen (YouTube)

Fleksitid, overtid og reisetid

Det finner du under tidssaldo. De heter saldo fleksitid og saldo reisetid/overtid. Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer for fleksitid, overtid og reisetid finner du ved å trykke på ikonet øverst til høyre i tidssaldo.

Forskjellen på saldo fleksitid og avspasering fleksitid

Saldo fleksitid viser plusstiden du har opparbeidet deg.

Du kan avspasere plusstimer (hele og halve dager) tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår. Avspasering fleksitid viser hvor mange dager du har igjen.

Tidsinformasjon

Tidsinformasjon er en oversikt over tiden du har registrert per måned.

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på ikonet i øverst til høyre. 
 3. Trykk på den måneden du ønsker å se på. Tidsinformasjon vises.
 4. Bruk fingrene på skjermen for å zoome og flytte bildet.
 5. Du kan laste ned tidsinformasjonen ved å trykke på ikonet for last ned (pil ned).

Feriedager til gode 

Du finner feriedagene dine under tidssaldo. Du kan trykke på ferie for å se mer informasjon. 

Bruk av tidssaldoene

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på avspasering fleksitid, velferdspermisjon, sykt barn m. m. for å se hvilken måned det er brukt av kvoten.
 3. Trykk på månedene for å se dato.
Slik ser du fleksitid og feriedager til gode på nett
Frist for registrering og endring av tid

Registrering og endring av tid i en måned blir låst ved utgangen av påfølgende måned. 

Hvis du oppdager feil eller mangler etter låst periode, kontakt din leder eller den i virksomheten din som har ansvaret for tid og lønn. Det samme må du gjøre hvis du ikke får slettet eller endret en fraværsøknad.

Godkjenne fraværssøknader, overtid og reisetid

Ledere godkjenner fraværssøknader, overtid og reisetid. Lederen kan også følge opp sykefravær i leder selvbetjening.

Slik godkjenner du i appen

Se hvordan du bruker innkurv - godkjenner 1 (YouTube)
Se hvordan du bruker innkurv - godkjenner 2 (YouTube)

Godkjenne en eller flere fraværssøknader i appen

Godkjenne en fraværssøknad

 1. Trykk på fraværssøknaden. Se eventuelt på kommentar fra ansatt.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden godkjennes.

Godkjenne flere fraværssøknader om gangen

 1. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 2. Velg de fraværssøknadene du ønsker å godkjenne.
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknadene godkjennes.
Avvise en fraværssøknad i appen
 1. Trykk på fraværssøknaden.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Skriv eventuelt inn en kommentar i feltet for kommentar nederst i fraværssøknaden.
 4. Trykk på ikonet for avvis (buet pil mot venstre).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden avvises. Den ansatte må enten slette fraværssøknaden, eller endre fraværssøknaden og sende den inn på nytt.
Se søkerens tidssaldo og øvrige fraværssøknader i appen

Se søkers tidssaldo

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers tidssaldo». Søkers tidssaldo vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.

Se søkers øvrige fraværssøknader

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers øvrige fraværssøknader». Søkers øvrige fraværssøknader vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.
Behandle eller videresende overtid og reisetid i appen

Behandle overtid/reisetid

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal godkjenne eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Eventuelt trykk på ikonet for meg (tre vertikale prikker) og velg kostnadstilordning for å endre kostnadstilordningen.
 5. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 6. Velg godkjenn på kontrollspørsmålet. Postene godkjennes.
 7. Huk eventuelt av for de postene du skal avvise.
 8. Trykk på ikonet for avvis (stoppskilt).
 9. Velg avvis på kontrollspørsmålet. Postene avvises.
 10. Gjenta for neste ansatte.

Videresende overtid/reisetid

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal videresende eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg videresend.
 6. Søk etter navn eller brukernavn.
 7. Velg person du skal videresende til.
 8. Velg OK på spørsmålet. Postene videresendes.

Slik godkjenner du på nett

Her finner du brukerveiledninger som viser hvordan du godkjenner fravær og får en oversikt over fravær på nett.

Reisetid på tjenestereiser

Husk at du må registrere reisetiden når du fører timer. Det holder ikke å fylle ut en reiseregning.

Reisetid på tjenestereiser kompenseres time for en time (1:1), ref. Statens personalhåndbok 9.3.11 § 11 Reisetid.

Oppdatert: 13. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord