Søke om fravær

Slik søker du om fravær i selvbetjeningsportalen. Du sender fraværssøknad når du skal ha ferie og fri, og når du skal registrere fravær som egenmelding og sykt barn.

Denne veiledningen viser hvordan du søker om fravær i selvbetjeningsportalen. Du kan også søke om fravær og ferie i DFØ-appen.

Har du hatt fravær som syk del av dag eller time hos lege og tannlege? Dette legger du inn som fravær når du registrerer arbeidstiden din. Slik registrer du arbeidstid i selvbetjeningsportalen.

Hvis du er sykmeldt skal du ikke registrere dette selv. Du sender sykmeldingen til lederen din.

Slik går du frem

Selvbetjeningsportal oversikt

For å registrere fravær, klikker du på Fraværssøknader som du finner under Tid i selvbetjeningsportalen.

Oversikt kvoter

Her ser du en oversikt over kvoter med hvor mange dager som er igjen. Du ser også fravær som er planlagt frem i tid.

Under Søknadsoversikt ser du en oversikt over alle fraværssøknadene med nåværende status.

Du kan endre visning ved å bruke de markerte pilene til å vise eller skjule innhold.

Søknadsoversikt

For å opprette en ny fraværssøknad, klikker du på Opprett søknad som du finner nede til høyre i bildet.

Opprett fraværssøknad

Velg fraværsårsak i feltet Fraværstype.

Når du har valgt fraværstype vil du se hvor mange dager av kvoten som er tilgjengelig, og en beskrivelse av fraværstypen.

Fraværssøknad med markering for årsak

Legg inn dato og eventuelt klokkeslett.

Du kan beskrive fraværet i feltet Ny merknad.

Når du registrerer egenmelding er det obligatorisk å legge inn om fraværet er arbeidsrelatert eller ikke i feltet Arbeidsrelatert?.

Klikk på Lagre for å sende. Søknaden sendes da til godkjenner. Klikk på Avbryt for å avbryte og forkaste endringer.

Når du har sendt fraværssøknaden til godkjenning

Den som skal godkjenne søknaden kan returnere fraværssøknaden for korrigering. Du kan da korrigere eller annullere fraværssøknaden din.

Du kan også selv annullere en fraværssøknad som allerede har blitt godkjent eller en fraværssøknad som har blitt sendt, men ikke behandlet ennå.

Avviste fraværssøknader

Søknadsoversikt

Avviste fraværssøknader finner du i Fraværssøknader.

Disse fraværssøknadene må du redigere eller slette.

Klikk på pennen for å redigere. Klikk på krysset for å slette.

Kommentarer til fraværssøknader finner du ved å klikke på pilen.

Fraværssøknad med kommentar
Fraværssøknad med kommentar

I neste bilde ser du mer informasjon om fraværet, med kommentarer fra ansatt og godkjenner.

Endre eller slette en fraværssøknad

Søknadsoversikt

For å slette fraværssøknader som er sendt eller godkjent, klikker du på krysset.

For å redigere søknaden, klikker du på pennen.

Rediger og sletteknapp

Hvis du klikker deg inn på søknaden kan du redigere eller slette den ved å bruke knappene Rediger eller Slett nede i bildet.

Hvis du får feilmelding

Eksempel på feilmelding
Feilmelding konflikt fravær

I noen situasjoner kan det oppstå konflikter i systemet og du vil få opp en feilmelding. 

I slike tilfeller må du korrigere i fravær eller registrert arbeidstid. 

Eller så må du ta kontakt med en saksbehandler i din virksomhet, fordi fravær eller kvoter må registreres eller korrigeres manuelt i kjernesystemet.

For godkjenner 2

Forside leders innkurv

Fraværssøknader fra ansatte sendes til behandling i «Min innkurv».

Innkurv alle oppgaver

Fraværssøknaden vil være i listen over Alle oppgaver.

Klikk på den aktuelle søknaden for å få opp alternativer for behandling av søknaden.

Nede i bildet vises knappene for «Godkjenn», «Avvis» eller «Reserver».

Når du velger «Godkjenn» eller «Avvis» får du mulighet til å legge inn en merknad:

Godkjenn søknad med kommentar
Avvis søknad med kommentar
Oppdatert: 2. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord