Fravær og ferie i DFØ-appen

I DFØ-appen kan du registrere fravær og ferie, få oversikt over fleksitid og feriedager, og overføre feriedager til neste år. Du kan søke om fri ved å sende en fraværssøknad. Du sender også fraværssøknad for å registrere egenmelding og sykt barn.

Registrere fravær og ferie

Ny fraværssøknad eller egenmelding

 1. Trykk på plusstegnet i fraværssøknader.
 2. Trykk på fraværstype og velg en av typene.
 3. Trykk på fra dato og velg dato.
 4. Trykk på til dato og velg dato.
 5. Trykk eventuelt på fra tid og til tid og legg inn tidspunkt.
 6. Skriv eventuelt inn en kommentar.
 7. Trykk på send.

Endre fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å endre på.
 2. Trykk på rediger.
 3. Endre fraværstype, dato og/eller tid. Du kan også legge til en ny kommentar.
 4. Trykk på send.

Slette fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å slette.
 2. Trykk på søppelbøtten.
 3. Trykk ja på kontrollspørsmålet.
Oversikt over fleksitid og feriedager

Fleksitid, overtid og reisetid

Saldo fleksitid og Saldo Reisetid/overtid finner du under tidssaldo. Noen ansatte kan også ha andre typer tidssaldoer som tokt, felt etc. Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer finner du ved å trykke på ikonet øverst til høyre i tidssaldo.

Forskjellen på saldo fleksitid og avspasering fleksitid

Saldo fleksitid viser pluss- eller minustiden du har opparbeidet deg. Avspasering fleksitid viser hvor mange dager du har disponibelt for avspasering. Du kan avspasere time for time tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår. Saldo fleksitid reduseres med antallet timer avspasert.

Tidsinformasjon

Tidsinformasjon er en oversikt over tiden du har registrert per måned.

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på ikonet i øverst til høyre. 
 3. Trykk på den måneden du ønsker å se på. Tidsinformasjon vises.
 4. Bruk fingrene på skjermen for å zoome og flytte bildet.
 5. Du kan laste ned tidsinformasjonen ved å trykke på ikonet for last ned (pil ned).

Feriedager til gode 

Du finner feriedagene dine under tidssaldo. Du kan trykke på den aktuelle feriekvoten for å se mer informasjon. 

Bruk av tidssaldoene

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på avspasering fleksitid, velferdspermisjon, sykt barn m. m. for å se hvilken måned det er brukt av kvoten.
 3. Trykk på månedene for å se dato.
Overføre feriedager
Registrere sykefravær

Egenmelding: Du registrerer egenmelding ved å sende en fraværssøknad.
Lege, tannlege eller syk deler av dag: Legetimer og syk del av dag registrerer du når du registrerer arbeidstiden din. Du finner de som egne fraværskategorier under timeføring.
Sykemelding: Sykemelding kan du ikke registrere selv.
Sykt barn: Fravær sykt barn registreres ved at du sender en fraværssøknad.

Oppdatert: 23. mai 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.