Fravær og ferie i DFØ-appen

I DFØ-appen kan du registrere fravær og ferie, få oversikt over fleksitid og feriedager, og overføre feriedager til neste år. Du kan søke om fri ved å sende en fraværssøknad. Du sender også fraværssøknad for å registrere egenmelding og sykt barn.

Registrere fravær og ferie

Ny fraværssøknad eller egenmelding

 1. Trykk på + i fraværssøknader.
 2. Trykk på fraværstype og velg en av typene.
 3. Trykk på fra dato og velg dato.
 4. Trykk på til dato og velg dato.
 5. Trykk eventuelt på fra tid og til tid og legg inn tidspunkt.
 6. Skriv eventuelt inn en kommentar.
 7. Trykk på send.

Endre fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å endre på.
 2. Trykk på rediger.
 3. Endre fraværstype, dato og/eller tid. Du kan også legge til en ny kommentar.
 4. Trykk på send.

Slette fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å slette.
 2. Trykk på søppelbøtten.
 3. Trykk ja på kontrollspørsmålet.

Se film som viser hvordan du sender fraværssøknad på mobil (YouTube)

Oversikt over fleksitid og feriedager

Fleksitid, overtid og reisetid

Det finner du under tidssaldo. De heter saldo fleksitid og saldo reisetid/overtid. Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer for fleksitid, overtid og reisetid finner du ved å trykke på ikonet øverst til høyre i tidssaldo.

Forskjellen på saldo fleksitid og avspasering fleksitid

Saldo fleksitid viser plusstiden du har opparbeidet deg.

Du kan avspasere plusstimer (hele og halve dager) tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår. Avspasering fleksitid viser hvor mange dager du har igjen.

Tidsinformasjon

Tidsinformasjon er en oversikt over tiden du har registrert per måned.

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på ikonet i øverst til høyre. 
 3. Trykk på den måneden du ønsker å se på. Tidsinformasjon vises.
 4. Bruk fingrene på skjermen for å zoome og flytte bildet.
 5. Du kan laste ned tidsinformasjonen ved å trykke på ikonet for last ned (pil ned).

Feriedager til gode 

Du finner feriedagene dine under tidssaldo. Du kan trykke på ferie for å se mer informasjon. 

Bruk av tidssaldoene

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på avspasering fleksitid, velferdspermisjon, sykt barn m. m. for å se hvilken måned det er brukt av kvoten.
 3. Trykk på månedene for å se dato.

Se film som viser hvordan du ser fleksitid, overtid og reisetid i appen (YouTube)

Overføre feriedager
Registrere sykefravær

Egenmelding: Du registrerer egenmelding ved å sende en fraværssøknad.
Lege, tannlege eller syk deler av dag: Legetimer og syk del av dag registrerer du når du registrerer arbeidstiden din. Du finner de som egne fraværskategorier under timeføring.
Sykemelding: Sykemelding kan du ikke registrere selv. Den må du sende til lederen din.
Sykt barn: Du registrerer at du har vært borte på grunn av sykt barn ved å sende en fraværssøknad.

Oppdatert: 9. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord