Søknader og oppgaver i DFØ-appen

Som leder og godkjenner kan du administrere ulike søknader og oppgaver i DFØ-appen. Du kan også registrere stedfortredergodtgjørelse, flytte stilling og administrere arbeidskontrakter.

Administrere søknader og oppgaver

Godkjenne en eller flere fraværssøknader

Godkjenne en fraværssøknad

 1. Trykk på fraværssøknaden. Se eventuelt på kommentar fra ansatt.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden godkjennes.

Godkjenne flere fraværssøknader om gangen

 1. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 2. Velg de fraværssøknadene du ønsker å godkjenne.
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknadene godkjennes.
Avvise en fraværssøknad
 1. Trykk på fraværssøknaden.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Skriv eventuelt inn en kommentar i feltet for kommentar nederst i fraværssøknaden.
 4. Trykk på ikonet for avvis (buet pil mot venstre).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden avvises. Den ansatte må enten slette fraværssøknaden, eller endre fraværssøknaden og sende den inn på nytt.
Se søkerens tidssaldo og andre fraværssøknader

Se søkers tidssaldo

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers tidssaldo». Søkers tidssaldo vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.

Se søkers øvrige fraværssøknader

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers øvrige fraværssøknader». Søkers øvrige fraværssøknader vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.
Behandle eller videresende overtid og reisetid

Behandle overtid/reisetid

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal godkjenne eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Eventuelt trykk på ikonet for meg (tre vertikale prikker) og velg kostnadstilordning for å endre kostnadstilordningen.
 5. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 6. Velg godkjenn på kontrollspørsmålet. Postene godkjennes.
 7. Huk eventuelt av for de postene du skal avvise.
 8. Trykk på ikonet for avvis (stoppskilt).
 9. Velg avvis på kontrollspørsmålet. Postene avvises.
 10. Gjenta for neste ansatte.

Videresende overtid/reisetid

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal videresende eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg videresend.
 6. Søk etter navn eller brukernavn.
 7. Velg person du skal videresende til.
 8. Velg OK på spørsmålet. Postene videresendes.
Godkjenne reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon

Godkjenne en reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon

 1. Trykk på oppgaven du vil godkjenne. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.

Godkjenne en godtgjørelse

 1. Trykk på innkurv.
 2. Trykk på Behandle godtgjørelser.
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.
Sende i retur for korrigering

Sende en reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon i retur

 1. Trykk på oppgaven du vil sende i retur. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
 5. Skriv inn årsak for retur.
 6. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.

Sende en godtgjørelse i retur for korrigering

 1. Trykk på innkurv.
 2. Trykk på Behandle godtgjørelser.
 3. Skriv inn årsak for retur i kommentarfeltet.
 4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
 5. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.
Videresende oppgave
 1. Trykk på oppgaven. Fraværssøknader kan ikke videresendes.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg videresend.
 4. Søk etter navn eller brukernavn.
 5. Velg person du skal videresende til.
 6. Velg OK på spørsmålet. Oppgaven videresendes.
Avvise en reisesøknad
 1. Trykk på reisesøknaden. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg avvis.
 6. Skriv inn årsak for avslag.
 7. Trykk på OK. Reisesøknaden avvises. Den ansatte må slette reisesøknaden.
Tilordne en oppgave til meg
 1. Oppgaver som ligger i innkurven til flere godkjenner 1 har i oppgavelisten et ikon (to mennesker) som viser dette.
 2. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 3. Velg reiseregningen/utgiftsrefusjonen du vil tilordne til deg.
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg «tilordne til meg». Ikonet blir grått med et kryss foran. Oppgaven ligger nå kun i din innkurv.

For å oppheve tilordning gjør du det samme, men velger «opphev tilordning». Krysset foran ikonet forsvinner. Oppgaven er nå synlig i de andre godkjennerens innkurv igjen.

Registrere stedfortredergodtgjørelse

Flytt stilling

Tilsetting og arbeidskontrakt

Oppdatert: 4. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.