14.4 Korrigeringer av innbetaling refusjoner som ikke omhandler syke-/foreldrepenger - Fullservice

Hensikt er å korrigere debitor NAV og inntektsføre mottatte refusjoner som ikke inngår i refusjonsløsningen* (f.eks. arbeidsmarkedstilskudd m.v).

Utløsende hendelse

Mottatt bankfil (cremul) med innbetalinger som ikke inngår i refusjonsløsningen*. Debitor NAV avviker fra sum gjennomgangskontoer NAV. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Definisjoner

  • *Refusjonsløsningen dekker sykepenger, omsorgspenger, pleie-/opplæringspenger, reisetilskudd, svangerskapspenger, foreldrepenger og feriepenger av disse.
  • Cremulfil er en fil fra bank med betalingsinformasjon

Fremgangsmåte og arbeidsdeling

  • DFØ regnskap gir beskjed til DFØ lønn om innbetalinger som ikke gjelder refusjonsløsningen.
  • DFØ lønn fører disse beløpene debet fordring NAV og kredit interimskonto.
  • Virksomheten lager bilag for riktig inntektsføring av innbetalt beløp fra NAV som føres i UBW.

Gyldig fra 1. januar 2016

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord