11.4 Lønnsbudsjettering - detaljert løsning

Denne rutinen gjelder for lønnsbudsjettering – detaljert løsning, og skal sikre at lønnsbudsjettet blir korrekt registrert i Planlegger.

Utløsende hendelse

Virksomheten ønsker å registrere lønnsbudsjett på detaljert nivå i Planlegger.

Budsjettransaksjoner kan registreres på to måter:

  • De kan registreres direkte i Planlegger via et registreringsbilde.
  • DFØ kan lese inn grunnlag for lønnsbudsjettering fra SAP til Planlegger. Dette gjøres i utgangspunktet kun ved oppstart av nytt budsjettår.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Utføres av

Oppgave - handling

Kunde

Alternativ 1: Registrere budsjettransaksjoner direkte i Planlegger
Virksomheten registrerer lønnsbudsjett per ansatt i registreringsbildet under oppsett for detaljert lønnsbudsjettering.

Kontroll av registrerte budsjettransaksjoner gjøres ved bruk av «Spørring transaksjoner» i menyen.

Alternativ 2: Bestille grunnlagsdata fra SAP

Virksomheten sender bestilling til DFØ på innlesing av grunnlag for lønnsbudsjettering fra SAP til Planlegger.

Uttrekket fra SAP inkluderer informasjon som ansattnummer, årslønn, stillingsprosent, andre faste tillegg, arbeidsgiveravgiftssats og konteringsdimensjoner.

DFØ

Hente ut grunnlagsdata fra SAP
DFØ henter grunnlagsdata for lønnsbudsjettransaksjoner ut fra SAP i henhold til virksomhetens bestilling.

DFØ

Lage lønnsbudsjettgrunnlag i Planlegger
DFØ leser lønnstransaksjoner fra SAP inn i Planlegger ved hjelp av Excelerator.

DFØ

Informere
Virksomheten informeres om at lønnsbudsjett er lest inn i Planlegger.

Kunde

Kontrollere
Virksomheten kontrollerer ved hjelp av “Spørring transaksjoner” at lønnsbudsjett er lest inn i Planlegger, og gir tilbakemelding til DFØ om at kontroll er utført.

Kunde

Komplettere lønnsbudsjett
Virksomheten kompletterer og korrigerer lønnsbudsjettet i eget transaksjonsoppsett for lønn i Planlegger.

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord