Overføre eller utbetale timer

Slik kan du søke om å overføre opptjente timer på reise- eller overtidssaldoen til fleksitidssaldoen samt søke om å få opptjente timer på reise- eller overtidssaldoen til utbetaling.

Oppdatert

Skjema for overføring/utbetaling av timer fra reise- og overtidssaldo finner du under «Tid».

Skjemaet benyttes i de tilfellene der du ønsker å søke om å overføre opptjente timer på reise-/overtidssaldoen til fleksitidssaldoen, eller søke om å få opptjente timer på reise-/overtidssaldoen til utbetaling.

Registreringsbildet gir deg informasjon om hvor mange timer som er tilgjengelig for overføring til fleksitidssaldo og/eller til utbetaling.

Du fyller ut hvor mange timer som du ønsker å få henholdsvis overført og/eller utbetalt.

Det er kontroll i skjemaet slik at du ikke kan søke om flere timer til overføring til fleksitidssaldo og/eller til utbetaling enn tilgjengelig saldo. Du kan heller ikke opprette et nytt skjema så lenge det foreligger et skjema som er sendt, men ikke godkjent.

Tidsevaluering må ha vært kjørt etter at leder har godkjent skjemaet, før du ser endringen i overtids-/reisetidssaldo og fleksitidssaldo.

Eventuelle merknader til godkjenner, kan du skrive inn i det hvite feltet til høyre under «Merknad».

Når du er ferdig med å registrere, klikker du på knappen «Send til godkjenning» nederst i skjemaet.

Skjemaet sendes til godkjenner 2 for godkjenning. Du kan sjekke status på skjemaet i «Liste over alle sendte skjema» under «Arbeidsforhold».

Når du har sendt skjemaet til godkjenning, kan du ikke lenger endre eller slette det.

Når du sender et skjema til godkjenning, får det et sekvensnummer som unikt identifiserer dette skjemaet. Du kan finne sekvensnummeret i «Liste over alle sendte skjema» under «Arbeidsforhold».

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?