Selvbetjening for honorarmottakere

Honorarmottakere har en egen selvbetjeningsløsning på nett, «Betalmeg», der de kan sende inn reiseregninger og honorarskjema. I tillegg kan de bruke DFØ-app.

Oppdatert

Informasjon for saksbehandlere

Her finner du som er saksbehandler eller fagbruker i virksomheten hjelp til å administrere brukere og lønnarter for honorarmottakere.

  • Dere registrerer selv nye honorarmottakere inn i SAP, med e-skjemaet yhr_tilsetting - Tilsetting/gjeninntredelse.
  • Alle honorarmottakere som har gyldige initialer i IT0002, e-postadresse i IT0105 og kryss for at medarbeider bruker ESS i IT0655, får opprettet tilgang til selvbetjening for honorarmottakere og DFØ-app fra og med tiltredelsesdato (dette gjelder fra 1. februar). 
  • Dere kan også bruke skjemaet «Bestille portaltilgang for eksterne».
  • Ta kontakt med kundesenter lønn om dere har spørsmål, eller trenger bistand.
 • Løsningen er obligatorisk for alle full- og delservicekunder fra 1. januar 2016. Hvis ikke dere bruker selvbetjeningsløsningen, må dere selv registrere ved hjelp av e-skjema Hurtigregistrering i SAP kjernesystem. 

  Ønsker din virksomhet tilgang til løsningen, ta kontakt med kundesenteret lønn. 

  • Du som er fagbruker kan ta ut en en oversikt over hvilke lønnarter som er tilgjengelige for din virksomhet ved å bruke lønnartrapporten (YHR_LAOVERSIKT). 
  • I transaksjonen YHR_LOENNART_EKSKL kan du styre hvilke av disse lønnartene som skal være synlige for honorarmottakerne.
Sånn ser «Betalmeg» ut når chatboten Lara er åpnet

Betalmeg - selvbetjening på nett for honorarmottakere

Betalmeg er vår selvbetjeningsløsning for honorarmottakere/eksterne.

Honorarmottakerne skal få all hjelpen de trenger inne i løsningen, enten i chat eller ved å ringe eller sende e-post til oss i DFØ. Derfor legger ikke vi ut brukerveiledninger på nettsidene våre.

Får dere spørsmål fra honorarmottakerne dere ikke kan svare på, kan dere be dem kontakte oss, enten via chatboten Lara, telefon 400 18 659 eller e-post lonn@dfo.no.

Har dere spørsmål, konktakt oss via kundesenteret.

DFØ-app for eksterne

DFØ-app for honorarmottakere

Honorarmottakere som har tilgang til selvbetjeningsløsningen på nett kan også bruke DFØ-app. Honorarmottakerne må laste ned appen selv. 

I DFØ-app kan honorarmottakere  

 • sende inn reiseregninger
 • sende inn utgiftsrefusjoner 
 • sende inn honorarskjema
 • endre egne opplysninger
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?