28/2022 Endringer i systemløsningen til hovedlønn juli

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon

Endring av normrenten til 1,8 % fra 1. juli 2022.

Endring av lønnarter/mottakernøkler

LønnartTekstTrekkbeløp / %MottakernøkkelMerknad
Bibliotekarforbundet1,45 % / 790,00 / 100,00883170Ny trekksats og maksbeløp fra 01.07.2022.
IT0057 – Medlemskap

Kontering/avstemming

NAV refusjon og avstemming:

NAV melder om lang saksbehandlingstid på sykepengeområdet. Søknader til de som ikke får forskuttert lønn fra sin arbeidsgiver prioriteres. Utbetaling av refusjon til statlige virksomheter er ikke prioritert. Dette fører til forsinkelser av oppfølging og etterarbeid i refusjonsavstemmingsrapporten (Recon) i SAP.

Koronarelatert fravær og refusjon:

1. juli 2022 utgår egne regler tilknyttet koronarelatert fravær og refusjon.

Publisert: 4. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord