Sjekklister ved oppstart og opphør av statlige virksomheter

Statsforvaltningen er i kontinuerlig forandring. Statlige virksomheter blir slått sammen, delt i flere virksomheter, lagt ned eller startet opp. Vi har laget sjekklister som skal være til hjelp når forvaltningen skal gjennomføre organisatoriske endringer.

Sjekklistene skal bidra til god styring og kostnadseffektive prosesser ved å 

  • være et praktisk verktøy for både de ansvarlige og de som gjennomfører 
  • gi oversikt over aktuelle aktiviteter ved planlegging av oppstart eller opphør av en statlig virksomhet i et økonomisk og administrativt perspektiv 
  • synliggjøre både krav i økonomiregelverket for staten, og i andre aktuelle regelverk
Oppdatert: 9. januar 2020

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord