6. Kilder

Oppdatert

Rapporter fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Rapporter og notater fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Stortingsmeldinger

Andre offentlige dokumenter

Lenker til referansene for nye arbeidsmåter i kapittel 4

Fant du det du lette etter?