DFØ-rapport 2021:7 Dokumentasjons- og arkivfunksjonen i statlige virksomheter

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i tildelingsbrevet for 2021 i oppdrag å kartlegge arkiv- og dokumentasjonsfunksjonen i staten. Arbeidet startet opp i januar 2021 og ble avsluttet i september samme år.

DFØ-rapport 2021:7 Organisering |
Oppdatert

Vi vil takke alle informantene og referansegruppen som velvillig har bidratt med sin kunnskap og sine synspunkter i intervjuer, undersøkelser og i møter. Arkivverket og andre fagmiljøer har gitt har gitt oss verdifull bistand i arbeidet og grunnlag for å forstå kompleksiteten i fagområdet dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

DFØ står alene ansvarlig for innholdet i rapporten. Seksjonsleder Elisabeth Taraldsen Hyllseth har vært prosjektansvarlig. Arbeidet har vært utført av Oddbjørg Bakli, Kirsti Gaasø, Lisbeth U. Hansen og Trond Kråkenes (prosjektleder).

Oslo, september 2021
Hilde Nakken
Divisjonsdirektør

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?